Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

26.12.2012                   № 867

Київ

 

Окремі питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в НКРЕ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

 

1. Установити, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ):

а) є розпорядником інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання НКРЕ своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні НКРЕ;

б) не є розпорядником інформації:

інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

юридичних осіб, визначених статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Установити, що доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, забезпечується шляхом:

оприлюднення публічної інформації в «Інформаційному бюлетені НКРЕ» та в інших засобах масової інформації;

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті НКРЕ;

розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у центральному апараті та територіальних підрозділах НКРЕ;

розміщення публічної інформації у всеукраїнських інформаційно-правових системах "Законодавство" Верховної Ради України та «ЛІГА:Закон»;

присутності запитувачів інформації на засіданнях Комісії у формі відкритого слухання;

надання публічної інформації за запитами на інформацію.

3. Визначити Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ.

3.1. Визначити кабінети №№ 100 і 102 для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також для можливості робити виписки з них, фотографувати, копіювати та сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

4. Структурним підрозділам НКРЕ відповідно до компетенції забезпечувати:

опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

надання до відділу зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ інформації, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НКРЕ, підготовку та надання відділу зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕ та їх оновлення.

5. Керівникам структурних підрозділів:

визначити у структурних підрозділах відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

передбачити питання забезпечення доступу до публічної інформації в положеннях про управління та посадових інструкціях.

6. Управлінню організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи забезпечити:

систематичний облік документів, що містять публічну інформацію;

приймання, реєстрацію і облік запитів на інформацію, що надійшли поштою, електронною поштою, через веб-сайт, факсом, або подані по телефону, усно чи особисто до НКРЕ, та відповідей на них;

встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;

передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам;

систематизацію, аналіз і контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

надання консультацій під час оформлення таких запитів;

складання щомісяця звітів щодо задоволення запитів на інформацію, затвердження у Голови Комісії і передачу їх до 5 числа місяця, наступного за звітним, відділу зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ;

виконання інших функцій відповідно до положення про структурний підрозділ та посадової інструкції.

7. Відділу зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації на офіційному веб-сайті НКРЕ забезпечити:

оприлюднення інформації про діяльність НКРЕ та прийняті рішення;

оприлюднення звіту щодо задоволення запитів на публічну інформацію (або обґрунтованої відмови чи відстрочки) щомісяця до 5 числа, наступного за звітним.

8. Персональну відповідальність за виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», цього наказу, а також за своєчасне надання інформації для оприлюднення та за запитами на публічну інформацію покласти на керівників структурних підрозділів.

9. Призначити Члена Комісії згідно з розподілом обов’язків відповідальним за забезпечення реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики