Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

08.04.2014                   № 2082/26/47-14

 

На № 3-134-01-02 від 18.03.2014

 

Щодо надання роз’яснень

 

Хотинська районна рада

м. Хотин, Чернівецька обл.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Хотинської районної ради від 18.03.2014 № 3-134-01-02 щодо надання роз’яснень та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до положень частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії", орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб'єкта природної монополії враховує: витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті); податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки.

Згідно з положеннями абзацу першого пункту 3.7.3 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.9619 № 15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433 (із змінами), тарифи на передачу електроенергії визначаються таким чином, щоб забезпечити ліцензіатом достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

Непередбачуваність рішень замовника щодо приєднання електроустановок певної потужності в тому чи іншому регіоні, створюють умови, за яких методологічно неможливо передбачити перспективний розвиток місцевих (локальних) електричних мереж та обґрунтувати електропередавальній організації відповідні витрати на розвиток електричних мереж.

Отже, затратний метод формування тарифу на передачу електричної енергії передбачає лише врахування витрат на утримання та обслуговування існуючих електричних мереж і, відповідно, електропередавальні організації не мають у структурі тарифу на передачу електричної енергії коштів для реконструкції електричних мереж, необхідних для приєднання нових споживачів (збільшення потужності існуючих).

В інвестиційну складову тарифу на передачу електричної енергії включаються витрати на нове будівництво, реконструкцію та модернізацію електричних мереж за пооб'єктним переліком. При цьому, цей перелік не передбачає приєднання нових споживачів, а лише передбачає виконання заходів з реконструкції та модернізації електричних мереж, що пов'язані з приведенням існуючих електричних мереж електропередавальних організацій до належного технічного стану.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" № 5021-VI, який набрав чинності з 01 січня 2013 року (далі – Закон про приєднання). передбачає окремі порядки приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від електричних мереж електропередавальних організацій ("стандартне" та "нестандартне" приєднання).

Приєднання, яке не підпадає під "стандартне", реалізовуватиметься відповідно до проектно-кошторисної документації, розробку якої забезпечуватиме безпосередньо замовник. Проектно-кошторисна документація узгоджуватиметься з електропередавальною організацією.

Отже, замовник матиме реальний контроль за обсягом робіт, необхідних для приєднання його електроустановок, і, відповідно, контроль за вартістю цих робіт.

Таким чином, окрім введення спрощеної процедури для "стандартних" приєднань, Законом про приєднання та Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 08.02.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (далі – Правила), передбачений максимально спрощений та прозорий порядок "нестандартного" приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Положеннями статті 172 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871 (далі – Методика), і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.

Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 Закону України "Про електроенергетику", визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до Методики з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.

Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовій тарифу на передачу або розподіл електричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п'яти років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу або розподіл електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу або розподіл електричної енергії резерву потужності у місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум.

Крім того, відповідно до положень частини третьої статті 18 Закону України "Про електроенергетику", кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання, як поворотна фінансова допомога замовників обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією для приєднання електроустановок замовників. Розвиток електричних мереж електропередавальної організації має узгоджуватися з планами забудови відповідної території.

Згідно з положеннями Закону про приєднання, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок мають бути обґрунтовані витратами на будівництво згідно з проектом та розраховані згідно з Методикою.

Одночасно слід зазначити, що постановою НКРЕ від 25.12.2012 № 1695 (із змінами) (далі – Постанова) затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2013 рік, які розраховані на підставі фактичних витрат на будівництво електричних мереж.

Так, на сьогодні, ринкова вартість будівництва повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ на відстань 300 метрів становить близько 70 тис. гривень. При цьому, наприклад, у разі приєднання приватного житлового будинку, який розташований від діючих мереж електропередавальної організації на відстані, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із замовленою до приєднання потужністю 10 кВт (однофазне приєднання, ступінь напруги в точці приєднання та в точці забезпечення потужності – 0,22 кВ, ІІІ категорія надійності, сільська місцевість), замовник отримував у 2013 р. від електропередавальної організації платну послугу зі стандартного приєднання, вартість якої становила 9120,00 грн (з ПДВ за 10 кВт).

Разом з тим орієнтовна ринкова вартість будівництва приватного житлового будинку (загальною площею до 55 м2) без оздоблювальних матеріалів та внутрішніх робіт на сьогодні становить близько 300 тис. грн. (відповідно до даних наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014 № 60 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік"), що більш ніж у 30 разів дорожче плати за стандартне приєднання вищевказаного середньостатистичного приватного житлового будинку.

Для довідки: постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік" затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 5% нижче, ніж величини ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Крім того, слід зауважити, що у структурі тарифів на передачу електричної енергії і, відповідно, у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію не враховані витрати на розвиток електричних мереж, пов'язаний із новими приєднаннями електроустановок замовників (збільшення потужності існуючих), а враховані, зокрема, витрати на експлуатацію та утримання в належному технічному стані існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Отже, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя встановлені на економічно обґрунтованому рівні та включають обґрунтовані витрати на розвиток електричних мереж.

Крім того, результатами законодавчого впорядкування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж (після прийняття Закону про приєднання та відповідних нормативно-правових актів – з 01.01.2013) є зменшення кількості процедур з 12-ти до 5-ти (при стандартному приєднанні), скорочення термінів приєднання з 285-ти днів до 42 (при стандартному приєднанні – 1-й ступінь стандартного приєднання), а також зниження вартості приєднання для 1-го ступеня стандартного приєднання з 1460 грн/1 кВт до 950 грн/1 кВт – ↓35%.

Додатково повідомляємо, що Постанова, Правила та Методика прийняті НКРЕ на виконання вимог Закону про приєднання, а їх чинна редакція відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме, Закону України "Про електроенергетику", що підтверджується результатами здійсненої правової експертизи Міністерства юстиції України, у зв’язку з державною реєстрацією Постанови, Правил та Методики.

Враховуючи вищенаведене, з метою виконання вимог Закону про приєднання, встановлення єдиної прозорої процедури визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища "Doing Business" 2014, який щорічно складається Всесвітнім банком (ВБ) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), НКРЕ прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок приєднання електроустановок до електричних мереж.

Таким чином, прийняття пропозиції Хотинської районної ради щодо визнання Постанови, Правил та Методики такими, що втратили чинність, і, відповідно, скасування плати за приєднання призведе до невиконання вимог Закону про приєднання, що є недопустимим, а також створить передумови для зниження позиції України в рейтингу Світового банку "Doing Business" 2014.

Крім того, на даний час успішно завершено тисячі приєднань до електричних та газових мереж, в ході здійснення яких, правовідносини між суб'єктом природної монополії та замовником врегульовувались законодавством, яке набрало чинності після 01 січня 2013 року. Отриманий досвід свідчить про встановлення прозорого механізму формування плати за приєднання, а також забезпечення чіткого порядку приєднання до електричних та газових мереж.

Щодо оплати за електричну енергію

Положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що енергія – це електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

До моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги" від 05.07.2011 № 3569, положеннями частини сьомої статті 276 Господарського кодексу України було встановлено, що оплата енергії, яка відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати. За погодженням сторін можуть застосовуватися планові платежі з наступним перерахунком або оплата, що провадиться за фактично відпущену енергію.

На сьогодні частиною сьомою статті 276 Господарського кодексу України встановлено, що оплата енергії, яка відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Отже, закон зобов'язує суб'єктів господарювання (енергопостачальника та споживача) встановити в умовах договору про постачання електричної енергії порядок оплати за електричну енергію та дає можливість сторонам договору перебачити один з трьох рівноправних варіантів оплати за електричну енергію, а саме: попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість відпущеної електричної енергії.

Відповідно до положень пункту 3.7.4. Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.96 за № 433/1458 (із змінами), роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, яка складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу, постачання електроенергії та технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах.

У структурі роздрібних тарифів питома вага оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75 % закупівель природного газу) та сезонної зміни структури виробництва електричної енергії – питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються у різні пори року, а також зростання частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Слід також зазначити, що закупівля первинних енергоносіїв, як вітчизняних так і закордонного походження, здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

Таким чином, пропозиції щодо встановлення одного способу здійснення оплати, що провадиться за фактично відпущену електричну енергію (у разі їх прийняття), в той час, як виробники електричної енергії закуповують первинні носії енергії (ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут) лише за умови 100 % попередньої оплати, суттєво погіршать фінансово-економічний стан та створять передумови для дестабілізації електроенергетичної галузі України, а також поставлять під загрозу енергетичну безпеку держави.

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442, (зі змінами) (далі – ПКЕЕ), авансовий платіж – це часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду; планові платежі – це перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду); попередня оплата – це оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді; розрахунковий період – це період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки.

Згідно з положеннями пунктів 6.1 та 6.6 ПКЕЕ розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Враховуючи вищенаведене, для споживачів, які відповідно до умов договорів здійснюють попередню оплату, з метою зниження фінансового навантаження, НКРЕ рекомендує розбивати розрахунковий період на декілька планових періодів (шляхом внесення відповідних змін у договір) та використовувати авансовий платіж, а саме, часткову оплату (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний плановий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку планового періоду.

Щодо тарифів на електричну енергію для населення

Тарифи на електричну енергію для побутових споживачів (населення) фіксовані та однакові по всій території України.

При цьому постійно відбувається об’єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв’язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, газ природний, ядерне паливо, вугілля), збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв’язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами.

Внаслідок цього станом на 01 березня 2014 року тарифи на електроенергію для населення відшкодовували лише 24 % економічно обґрунтованого рівня. Тобто населення фактично оплачує в середньому ¼ реальної вартості електричної енергії.

Різниця в тарифах для населення між фіксованими та ринковими рівнями покривається через механізм дотацій за рахунок промисловості, залізничного транспорту, бюджетних організацій та інших споживачів. Тобто, відбувається перехресне субсидування населення за рахунок інших споживачів.

Разом з тим, з метою запобігання погіршення соціального стану більшої частини населення, у тому числі, яке використовує електричну енергію для приготування їжі та опалення житла, НКРЕ запроваджено блочні тарифи на електричну енергію з диференціацією за обсягами споживання електроенергії: I блок до - 150 кВт∙год на місяць (250 кВт∙год для будинків, обладнаних електроплитами), II блок – від 150 кВт∙год (250 кВт.год для будинків, обладнаних електроплитами) до 800 кВт∙год на місяць, III блок – більше 800 кВт∙год на місяць. Тариф II блоку на 30 % більше тарифу I блоку і встановлюється при споживанні від 150 (250) до 800 кВт∙год на місяць. Цей тариф на сьогодні відшкодовує лише 28 % реального тарифу на електроенергію.

Тариф III блоку встановлений на рівні економічно обґрунтованого тарифу станом на 01.07.2012. За результатами аналізу щодо обсягів споживання електричної енергії різними групами та категоріями населення, населення, яке споживає понад 800 кВт∙год на місяць становить 1 % та має велику кількість електроприладів або надмірно споживають електроенергію, незважаючи на її вартість.

Враховуючи зазначене, з метою реалізації заходів щодо зменшення обсягів перехресного субсидіювання між побутовими та не побутовими споживачами НКРЕ прийняла постанову від 23.04.2012 № 497 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" (із змінами) відповідно до якої при споживанні понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць, та при споживанні понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць в опалювальний період був встановлений тариф 95,76 коп. за 1 кВт∙год. При цьому належний рівень соціального захисту малозабезпечених верств населення був забезпечений.

З метою забезпечення додаткового захисту малозабезпечених верств населення та у зв’язку з чисельними зверненнями до НКРЕ народних депутатів та громадян щодо проблемних питань групи споживачів, які вимушені опалювати житло електроенергією (через відсутність інших джерел енергії), щодо встановлення справедливого обсягу споживання, за яким диференціюється рівень тарифу на електроенергію, Комісія прийняла постанову від 13.09.2012 № 1183 “Про затвердження Змін до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню”. Постановою передбачено з 1 жовтня 2012 року збільшення величини місячного обсягу споживання електроенергії, за якою диференціюється рівень тарифу на електроенергію для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), а також населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, в опалювальний період з 1800 кВт∙год на місяць до рівня 3600 кВт∙год на місяць, тариф встановлений на найнижчому рівні 21,54 коп. за 1 кВт∙год.

Варто зазначити, що обсяг споживання 150 кВт∙год (250 кВт∙год для будинків, обладнаних електроплитами), на який застосовується окремий тариф на електроенергію відповідає граничній нормі споживання електричної енергії, в межах якої застосовуються пільги та надається субсидія, що визначена постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами, громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» та від 01.12.1995 № 959 «Про встановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія».

Тобто, рівень тарифів на електроенергію I блоку є соціальним та застосовується для вразливих верств населення.

 

Член Комісії                                        Ю.Власенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики