Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

07.04.2014                   2074/16/47-14

 

ТОВ «Торговий Дім Професіонал»

м. Тернопіль

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула ваше звернення від 28.02.2014 № 16 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (далі – Закон) приєднання – надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об'єктів системи газоспоживання замовника.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.

Отже, Законом встановлено, що послуги з приєднання об'єктів газоспоживання до ЄГТСУ (від місця забезпечення потужності до місця приєднання) надаються виключно газорозподільним (газотранспортним) підприємством.

На виконання вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (статті 4, 71, 72) НКРЕ були прийняті постанова від 19.04.2012 № 420 «Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України» (із змінами) та постанова від 31.01.2013 № 77 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж».

Відповідно до положень пункту 1.3 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420 (далі – Порядок), зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів);

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Згідно з положеннями статті 72 Закону та пункту 6.4.2 Порядку, у разі стандартного приєднання, плата за приєднання для замовника визначається газорозподільним підприємством, виходячи з ставок плати за стандартне приєднання, встановлених НКРЕ відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого НКРЕ.

Відповідно до пункту 1.5 Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ  від 31.01.2013 № 77 (далі – Порядок розрахунку плати), плата за приєднання передбачає відшкодування витрат газотранспортного (газорозподільного) підприємства на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та введення в експлуатацію складових ЄГТСУ, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Разом з тим, приєднання об'єктів газоспоживання потужністю більше 16 метрів кубічних на годину та/або на відстань, що перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості підпадає під поняття «нестандартне приєднання».

У випадку виконання нестандартного приєднання відповідно до пункту 3.1 Порядку розрахунку плати, плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання, розробленою відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання.

Згідно з положеннями частини другої статті 72 Закону та пункту 6.5.2 Порядку, при нестандартному приєднанні замовник відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання самостійно забезпечує розроблення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання.

Разом з тим, відповідно до пунктів 1.6 та 1.7 Порядку розрахунку плати, у процесі реалізації послуги з приєднання газорозподільне (газотранспортне) підприємство забезпечує виконання всього комплексу робіт (крім вишукувальних та проектних робіт при нестандартному приєднанні) необхідних для приєднання об’єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання, а саме:

підготовка газорозподільним підприємством (газотранспортним підприємством) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж;

вишукувальні роботи;

проектні роботи;

будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи);

технічний нагляд;

роботи з відновлення дорожнього покриття;

підключення об'єкта замовника до газових мереж (врізка газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).

При виконанні робіт з приєднання газорозподільне (газотранспортне) підприємство має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду (пункт 6.11 Порядку).

Таким чином, виконання всього комплексу робіт (крім вишукувальних та проектних робіт при нестандартному приєднанні, виконання яких забезпечує замовник) від місця забезпечення потужності до місця приєднання (мереж зовнішнього газопостачання) забезпечується газорозподільним (газотранспортним) підприємством, яке має право залучати будь-які проектні та будівельно-монтажні організації на умовах договору підряду для виконання цих робіт.

Так, згідно з пунктом 6.7 Порядку замовник на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проект внутрішнього газопостачання, погоджує його у ГП (ГТП) та в установленому порядку забезпечує будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) і забезпечує введення їх в експлуатацію.

Якщо внутрішня система газопостачання передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

в опитувальному листі при поданні заяви на приєднання замовник зазначає інформацію про третіх осіб та додає їх перелік. При цьому ГП (ГТП) у технічних умовах на внутрішнє газопостачання передбачає вимоги до вузлів обліку природного газу, встановлених на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

у проекті внутрішнього газопостачання передбачається встановлення вузлів обліку природного газу на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

пуск газу до внутрішньої системи газопостачання замовника здійснюється після її передачі в установленому порядку у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству, в газових мережах якого визначена точка забезпечення потужності для цього замовника, чи після укладення з цим газотранспортним або газорозподільним підприємством договору на експлуатацію складових ЄГТСУ.

Тобто, якщо при газифікації населених пунктів (район, місто, селище, тощо) та інших об’єктів замовником виступатиме орган місцевого самоврядування або інша фізична/юридична особа, яка володіє правом на користування земельною ділянкою для будівництва газових мереж, то за таких умов, відповідно до положень Порядку, частина газових мереж, під трасу яких відведена земельна ділянка, підпадатиме під визначення «внутрішнє газопостачання», а отже замовник матиме можливість самостійно обирати виконавця послуг будівельно-монтажних робіт з метою реалізації технічних умов. Плата за будівництво внутрішніх газових мереж визначатиметься на договірних засадах відповідно до договору укладеного між замовником та виконавцем будівництва мереж.

 

Член Комісії                                        В.Меркушов

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики