Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

30.05.2014                   № 3162/16/47-14

 

Виконавчий комітет

Вознесенської міської ради

Миколаївської області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ) розглянула ваше звернення від 08.04.2014 № 867/01/01-0215 щодо приєднання до газових мереж та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу» (далі – Закон) визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу, у тому числі встановлює чіткий механізм здійснення приєднання до Єдиної газотранспортної системи України.

З 01 січня 2013 року набрали чинності зміни до Закону, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій». Дані зміни встановлюють чіткий механізм здійснення приєднання до Єдиної газотранспортної системи України (ЄГТСУ).

Відповідно до частини першої статті 1 Закону приєднання – надання газотранспортним (ГТП) або газорозподільним підприємством (ГП) послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності.

Згідно з частиною четвертою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.

Відповідно до статті 72 Закону будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників та за рахунок коштів, передбачених інвестиційною програмою, схваленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Звертаємо вашу увагу, що саме положеннями Закону встановлене виключне право газорозподільного (газотранспортного) підприємства здійснювати приєднання до газових мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Кошти, отримані як плата за приєднання, та кошти, отримані від замовника як поворотна фінансова допомога, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників.

Тобто, чинним законодавством передбачено окремий облік коштів отриманих від замовників послуг з приєднання та чітко визначено цільове призначення цих коштів виключно на будівництво газових мереж.

Разом з тим, пунктом 1.7 Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31.01.2013 № 77, (далі – Порядок розрахунку) визначено, що приєднання замовника до газових мереж ЄГТСУ може бути стандартним або нестандартним.

Так, відповідно до пункту 183 частини першої статті 1 Закону стандартне приєднання – приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Таким чином, приєднання до діючих газових мереж об’єктів газоспоживання потужністю більше 16 метрів кубічних на годину та/або на відстань, що перевищує  25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, відноситься до «нестандартного приєднання».

Згідно з частиною другою статті 72 Закону плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника.

При цьому у ході здійснення нестандартного приєднання замовник приєднання самостійно обирає будь-яку організацію для виготовлення проектно-кошторисної документації.

Отже, саме незалежною проектною організацією, яка обрана на розсуд замовника, визначається плата за нестандартне приєднання, що забезпечує відсутність будь-якого впливу на формування плати за приєднання з боку газорозподільного підприємства.

Пунктом 6.4.2 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420, визначено, що плата за стандартне приєднання для замовника визначається ГП, виходячи з ставок плати за стандартне приєднання, встановлених НКРЕ відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого НКРЕ.

При цьому, відповідно до пунктів 1.12 та 2.4 Порядку розрахунку плати, ставки плати за стандартне приєднання встановлюються НКРЕ з урахуванням середньозважених розрахункових значень плати за стандартне приєднання, обчислених окремо кожним ГП.

Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступні періоди, обчислюються ГП як середньоарифметичне фактичних витрат, пов'язаних із стандартними приєднаннями, за попередній рік.

НКРЕ здійснює аналіз фактичних витрат ГП, пов'язаних із стандартними приєднаннями, та щороку встановлює ставки плати за стандартне приєднання на наступний рік.

Варто зазначити, що ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік встановлені постановою НКРЕ від 29.11.2013 № 1524.

Розміри ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік, у порівнянні з 2013 роком, були зменшені по сільській місцевості приблизно на 10 %. Так, наприклад, для Миколаївської області для типорозмірів лічильників G 1.6, G 2.5, G 4, які є найбільш характерними для використання побутовими споживачами, ставки плати за стандартне приєднання складають 6400 грн та 7110 грн для сільської та міської місцевості відповідно.

Таким чином, чинним законодавством чітко визначений прозорий механізм формування вартості для будь-якого із типів (стандартне або нестандартне) приєднання до газових мереж.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку розрахунку розрахунок плати за стандартне приєднання ґрунтується на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця, пов'язаних з виконанням робіт, зазначених у пункті 1.6 розділу I цього Порядку, а саме:

підготовці технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж;

вишукувальних роботах;

проектних роботах;

будівництві газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи);

технічному нагляді;

роботах з відновлення дорожнього покриття;

підключенні об'єкта замовника до газових мереж (врізці газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).

Стандартним приєднанням передбачено виконання газорозподільним підприємством всього комплексу робіт з приєднання об'єкта замовника за встановленими НКРЕ ставками плати за стандартне приєднання (положення пункту 1.7 Порядку розрахунку).

Отже, газорозподільне підприємство у ході надання послуги із стандартного приєднання забезпечує виконання не тільки підключення (врізку) до газових мереж, а виконує весь комплекс вищенаведених робіт.

Варто зазначити, що у разі передбачення у проектно-кошторисній документації, у тому числі шляхом її корегування, на газифікацію населених пунктів вуличних мереж з газопроводами-відводами до кожного об’єкту газоспоживання, будівництво таких мереж здійснюється у рамках нестандартного приєднання, що у свою чергу створить місця (точки) приєднання кожного замовника. У такому випадку, замовнику залишається забезпечити в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання).

Відповідно до пункту 6.12 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420, (далі – Порядок доступу), якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з точкою забезпечення потужності і приєднання здійснюється згідно з пунктом 6.5 Порядку доступу (особливості здійснення нестандартного приєднання).

У таких випадках ставки плати за стандартне приєднання замовником не сплачуються, вартість надання послуги визначається проектно-кошторисною документацією.

 

Член Комісії                                        В.Меркушов

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики