Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

16.05.2014                   № 2877/26/47-14

 

На № 334/02-16/14 від 16.04.2014

 

Володимирецька селищна Рада

Рівненської області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Володимирецької селищної Ради Рівненської області від 16.04.2014 № 334/02-16/14 і звернення депутатів Володимирецької селищної Ради Рівненської області від 07.04.2014 № 972, надіслані на розгляд НКРЕ листом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки від 06.05.2014 № 04-27/24-177, та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо основних принципів надання послуг з нестандартного приєднання

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про природні монополії", природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Законом України "Про природні монополії" регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах, зокрема, розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (положення статті 5 Закону України "Про природні монополії").

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику", електропередавальна організація – це суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії; приєднання електроустановки – це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Положеннями статті 172 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 Закону України "Про електроенергетику", визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

Таким чином, під час надання послуги з приєднання електропередавальна організація (суб'єкт природної монополії) здійснює, зокрема, розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики, які є засобами виробництва суб'єкта природної монополії і, відповідно, такий розвиток електричних мереж здійснюється безпосередньо власником відповідних електричних мереж.

Крім того, додатково слід зауважити, що проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах (частина перша статті 18 Закону України "Про електроенергетику").

При цьому при наданні послуги з приєднання, яке не є стандартним, розробка проектної документації забезпечується безпосередньо замовником і, як наслідок, замовник має право самостійно вибирати підрядну організацію для розроблення проектної документації, у тому числі, на конкурентних засадах. Проектна документація в подальшому узгоджується з електропередавальною організацією.

Окремо необхідно зауважити, що в переважній більшості випадків органи місцевого самоврядування самоусуваються під час виконання своїх функцій щодо впорядкування територій, зокрема, функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові.

Щодо спільного використання технологічних електричних мереж

Відповідно до положень частини одинадцятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику", споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб'єктам господарювання, населенню) зобов'язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж.

За результатами застосування положень Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за № 732/15423 (далі – Методика), встановлено, що існує дві перешкоди для погодження територіальним підрозділом НКРЕ кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж, а саме:

1) у разі подання власником мереж кошторису до територіального підрозділу НКРЕ з порушенням термінів, встановлених пунктом 2.5 Методики;

2) у разі невідповідності відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат власника мереж, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики.

При цьому необхідно зауважити, що Методика разом з додатками до неї (у даному випадку – Додаток 1 до Методики, в якому зазначене відсоткове співвідношення витрат) затверджена поставною НКРЕ та зареєстрована в Міністерстві юстиції України і, відповідно, є обов'язковим до застосування нормативно-правовим актом, який має чітко виконуватись як власниками мереж, так і територіальними підрозділами НКРЕ. Погодження територіальним підрозділом НКРЕ кошторису витрат, в якому відсоткове співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат власника мереж, не відповідає відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики, є порушенням чинного нормативно-правового акта.

Окремо звертаємо увагу, що невідповідність відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики, свідчить про неефективне утримання власником мереж технологічних електричних мереж спільного використання, а неврахування у кошторисі витрат на утримання технологічних електричних мереж будь-яких статей витрат у відповідному обсязі матиме наслідком недостатність коштів для належного утримання технологічних електричних мереж спільного використання та створить передумови для зниження надійності електропостачання об'єктів субспоживачів, а також передумови для можливого виникнення аварійних ситуацій (аварії, техногенні катастрофи, людські жертви та інші негативні явища).

Додатково повідомляємо, що у разі, якщо для власника мереж утримання відповідних об'єктів (ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій тощо) є фінансово обтяжливим, НКРЕ рекомендує ініціювати питання щодо передачі відповідних технологічних електричних мереж на баланс або в оперативно-технічне обслуговування відповідній електропередавальній організації, як спеціалізованій організації.

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики