Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

23.05.2014                   № 3023/26/47-14

 

На № 01-07/294 від 22.04.2014

 

Закарпатська обласна Рада

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Закарпатської обласної Ради від 22.04.2014 № 01-07/294 і Рішення Закарпатської обласної Ради вісімнадцятої сесії VI скликання від 17.04.2014 № 1008, надіслані на розгляд листом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки від 13.05.2014 № 04-27/24-190, та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо стандартного приєднання до електричних мереж

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про природні монополії", природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" від 22.06.2012 № 5021 (далі – Закон про приєднання), передбачено спрощення процедури приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Зокрема, введене поняття "стандартне" приєднання, під яким розуміється максимально спрощена процедура приєднання електроустановок замовника, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь – до 16 кВт включно (з 01.01.2013); другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно (з 01.01.2015); третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно (з 01.01.2017).

Результатом прийняття Закону про приєднання та відповідних підзаконних нормативно-правових актів – з 01.01.2013 є зменшення кількості процедур з 12-ти до 5-ти (при стандартному приєднанні), скорочення термінів приєднання з 285-ти днів до 42 (при стандартному приєднанні – 1-й ступінь стандартного приєднання), а також зниження середньостатистичної вартості приєднання для 1-го ступеня стандартного приєднання на 38 % з 1460 грн/1 кВт до 900 грн/1 кВт.

Згідно з положеннями Закону про приєднання, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок мають бути обґрунтовані витратами на будівництво згідно з проектом та розраховані згідно з Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871.

Одночасно слід зазначити, що постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік, які розраховані на підставі фактичних витрат на будівництво електричних мереж.

Так, на сьогодні, ринкова вартість будівництва повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ на відстань 300 метрів становить близько 70 тис. гривень. При цьому, наприклад, у разі приєднання приватного житлового будинку, який розташований від діючих мереж електропередавальної організації на відстані, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із замовленою до приєднання потужністю 10 кВт (однофазне приєднання, ступінь напруги в точці приєднання та в точці забезпечення потужності – 0,22 кВ, ІІІ категорія надійності, сільська місцевість), замовник отримував у 2013 р. від електропередавальної організації платну послугу зі стандартного приєднання, вартість якої становила 9120,00 грн. (з ПДВ за 10 кВт).

Разом з тим орієнтовна ринкова вартість будівництва приватного житлового будинку (загальною площею до 55 м2) без оздоблювальних матеріалів та внутрішніх робіт на сьогодні становить близько 300 тис. грн. (відповідно до даних наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014 № 60 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік"), що більш ніж у 30 разів дорожче плати за стандартне приєднання вищевказаного середньостатистичного приватного житлового будинку.

Для довідки: постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік" затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 5% нижче, ніж величини ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Крім того, НКРЕ, керуючись принципом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на основі, зокрема, забезпечення захисту прав споживачів, з метою економії коштів в умовах кризи та створення умов для функціонування та збереження ринку послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постанова НКРЕ від 20.03.2014 № 255 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05 грудня 2013 року № 1529", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.04.2014 за № 399/25176 (набирає чинності з 29.04.2014), якою затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 20% нижче, ніж величини ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Водночас слід зауважити, що у структурі тарифів на передачу електричної енергії і, відповідно, у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію не враховані витрати на розвиток електричних мереж, пов'язаний із новими приєднаннями електроустановок замовників (збільшення потужності існуючих), а враховані, зокрема, витрати на експлуатацію та утримання в належному технічному стані існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Таким чином, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя встановлені на економічно обґрунтованому рівні та включають обґрунтовані витрати на розвиток електричних мереж.

Додатково повідомляємо, що на виконання вимог частини другої статті 172 Закону України "Про електроенергетику" ставки плати за стандартне приєднання електроустановок переглядаються НКРЕ щорічно.

Враховуючи вищенаведене, чинним законодавством всебічно врегульоване питання розрахунку економічно обґрунтованої вартості стандартного приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Щодо стандартного приєднання до газових мереж

Законом про приєднання внесені відповідні зміни до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", які набрали чинності з 01 січня 2013 року. Зазначені зміни встановлюють чіткий механізм здійснення приєднання до Єдиної газотранспортної системи України (ЄГТСУ). Так, для спрощення та скорочення строків процедури приєднання до газових мереж об'єктів замовників було введено поняття "стандартне приєднання".

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", стандартне приєднання – приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства (далі – ГП) об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання; ставка плати за стандартне приєднання – це розрахована вартість послуги з приєднання одного метра кубічного на годину потужності при стандартному приєднанні, яка встановлюється на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховується згідно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31.01.2013 № 77, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2013 за № 298/2283 (далі – Порядок), розрахунок плати за стандартне приєднання ґрунтується на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця, пов'язаних з виконанням робіт, зазначених у пункті 1.6 розділу I Порядку, а саме:

підготовка ГП (ГТП) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж;

вишукувальні роботи;

проектні роботи;

будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи);

технічний нагляд;

роботи з відновлення дорожнього покриття;

підключення об'єкта замовника до газових мереж (врізка газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).

Стандартним приєднанням передбачено виконання газорозподільним підприємством всього комплексу робіт з приєднання об'єкта замовника за встановленими НКРЕ ставками плати за стандартне приєднання (положення пункту 1.7 Порядку).

Отже, газорозподільне підприємство у ході надання послуги із стандартного приєднання забезпечує виконання не тільки підключення (врізку) до газових мереж, а виконує весь комплекс вищенаведених робіт.

При цьому, відповідно до пунктів 1.12 та 2.4 Порядку, ставки плати за стандартне приєднання для адміністративно-територіальних одиниць, на яких здійснюють діяльність кілька ГП, встановлюються НКРЕ однаковими для всіх ГП цієї адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням середньозважених розрахункових значень плати за стандартне приєднання, обчислених окремо кожним ГП для території, де таке ГП здійснює свою діяльність.

Розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступні періоди, крім 2013 року, обчислюються ГП як середньоарифметичне фактичних витрат, пов'язаних із стандартними приєднаннями, за попередній рік, з урахуванням індексу споживчих цін, індексу зміни цін виробників промислової продукції, коефіцієнта зростання витрат на оплату праці.

Якщо у період, визначений пунктом 1.8 Розділу I Порядку, ГП було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.

Варто зазначити, що ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік встановлені постановою НКРЕ від 29.11.2013 № 1524, та ґрунтуються на економічно обґрунтованих витратах виконавця. При цьому, ставки плати по сільській місцевості були зменшені на 2014 рік порівняно з 2013 роком на 8-12 %.

Звертаємо увагу, що лише вартість лічильника природного газу, вартість якого входить до структури ставки, коливається (в залежності від його потужності) від 450 грн. (G 1.6) до 3300 грн. (G 10).

Крім цього, частиною третьою статті 72 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" встановлено, що кошти, отримані як плата за приєднання, та кошти, отримані від замовника як поворотна фінансова допомога, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників.

Отже, чинним законодавством передбачено окремий облік коштів, отриманих від замовників послуг з приєднання, та чітко визначено цільове призначення цих коштів виключно на будівництво газових мереж, що в свою чергу унеможливлює з боку газорозподільних (газотранспортних) підприємств вільного розпорядження коштами, отриманими як плата за приєднання.

Варто зазначити, що у разі передбачення у проектно-кошторисній документації на газифікацію населених пунктів вуличних мереж з газопроводами-відводами до кожного об’єкту газоспоживання, будівництво таких мереж здійснюється у рамках нестандартного приєднання, що у свою чергу створить місця (точки) приєднання кожного замовника. У такому випадку, замовнику залишається забезпечити в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання).

Відповідно до пункту 6.12 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2012 за № 721/21034, якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з точкою забезпечення потужності і приєднання здійснюється згідно з пунктом 6.5 Порядку доступу (порядок здійснення нестандартного приєднання).

У таких випадках ставки плати за стандартне приєднання замовником не сплачуються, вартість надання послуги визначається проектно-кошторисною документацією.

Таким чином, чинним законодавством повністю врегульоване питання розрахунку економічно обґрунтованої вартості стандартного приєднання об'єктів замовників до газових мереж.

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики