Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

12.06.2014                   № 3423/26/47-14

 

Щодо надання інформації

 

Я-у В.П.

м. Дубно, Рівненська обл.

 

Шановний Я-к В.П.!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), розглянула Ваш запит на інформацію від 27.05.2014 та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

При цьому, згідно з частиною першою статті 22 Закону, розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, зокрема, якщо розпорядник інформації не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит.

Слід відмітити, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, утворена згідно з Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059.

Згідно із Указом Президента України від 23.11.2011 № 1057 Національна комісія регулювання електроенергетики України ліквідована без визначення правонаступника. Отже, НКРЕ не є правонаступником Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Враховуючи вищезазначене, НКРЕ не є розпорядником запитуваної інформації, а тому не може надати Вам копію листа Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.03.2009 № 1819/11/17-09.

Разом з тим по суті порушеного Вами питання повідомляємо, що положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що енергія – це електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

На сьогодні частиною сьомою статті 276 Господарського кодексу України встановлено, що оплата енергії, яка відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Отже, частина сьома статті 276 Господарського кодексу України зобов'язує суб'єктів господарювання (енергопостачальника та споживача) встановити в договорі про постачання електричної енергії порядок оплати за електричну енергію та дає можливість сторонам договору перебачити один з трьох рівноправних варіантів оплати за електричну енергію, а саме: попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість відпущеної електричної енергії.

Відповідно до положень пункту 3.7.4. Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за № 433/1458 (із змінами), роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, яка складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу, постачання електроенергії та технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах.

У структурі роздрібних тарифів питома вага оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75 % закупівель природного газу) та сезонної зміни структури виробництва електричної енергії – питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються у різні пори року, а також зростання частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Слід також повідомити, що останнім часом постійно відбувається об'єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв'язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут), прийняттям урядових рішень, які впливають на деякі показники прогнозного балансу електричної енергії, відповідно до якого розраховується оптова ринкова ціна, зміною курсу долара США у відношенні до гривні, збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв'язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами.

Крім того, закупівля первинних енергоносіїв, як вітчизняних так і закордонного походження, здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

Таким чином, пропозиції щодо встановлення одного способу здійснення оплати, що провадиться за фактично відпущену електричну енергію (у разі їх прийняття), в той час, як виробники електричної енергії закуповують первинні носії енергії (ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут) лише за умови 100 % попередньої оплати, суттєво погіршать фінансово-економічний стан та створять передумови для дестабілізації електроенергетичної галузі України, а також поставлять під загрозу енергетичну безпеку держави.

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442, (із змінами) (далі – ПКЕЕ), авансовий платіж – це часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду; планові платежі – це перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду); попередня оплата – це оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді; розрахунковий період – це період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки.

Згідно з положеннями пунктів 6.1 та 6.6 ПКЕЕ розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Враховуючи вищенаведене, для споживачів, які відповідно до умов договорів про постачання електричної енергії здійснюють попередню оплату, з метою зниження фінансового навантаження, НКРЕ рекомендує енергопостачальним компаніям розбивати розрахунковий період на декілька планових періодів (шляхом внесення відповідних змін до договору) та використовувати авансовий платіж, а саме, часткову оплату (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний плановий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку планового періоду.

 

З повагою

Член Комісії                                        Ю.Власенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики