Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

16.06.2014                   № 3490/13/47-14

 

Щодо надання роз’яснення

 

Міністерство доходів і зборів України

 

Міжрегіональне головне управління Міндоходів –

Центральний офіс обслуговування  великих платників

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), на ваш лист від 14.05.2014 №1435/9/28-10-45-2-10 про надання інформації щодо державного регулювання у сфері електроенергетиці та нафтогазовому комплексі повідомляє наступне.

Щодо державного регулювання у сфері енергетики

Цінова політика є одним з головних завдань державного регулювання у сфері електроенергетиці та одним з основних напрямів діяльності НКРЕ.

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на товари  (послуги) суб’єктів підприємницької діяльності в електроенергетики, які є природними монополіями,  керуючись принципами, що визначені чинним законодавством. Основним принципом цінової політики у сфері електроенергетики є принцип забезпечення балансу економічних інтересів суб'єктів ринку електричної енергії, які здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії, і споживачів їх товарів (послуг). Реалізація зазначеного принципу передбачає з однієї сторони - встановлення економічно обґрунтованих  цін (тарифів) на товари (послуги), рівень яких має обов’язково враховувати поточні (експлуатаційні) та інвестиційні (капітальні) витрати природних монополій, а також відповідну величину прибутку, а з іншої – врахування рівня  платоспроможного попиту, тобто  економічного стану споживачів.

Створена НКРЕ нормативно-правова база, що забезпечує прозору, і економічно обґрунтовану політику державного цінового регулювання у сфері електроенергетики в умовах ринкової економіки. Її основа полягає по-перше, у  поєднанні державного регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) монопольних видів діяльності та вільного ціноутворення в конкурентних секторах енергетики, по-друге, у компенсації економічно обґрунтованих витрат суб'єктів державного регулювання для забезпечення належного технічного та фінансового стану підприємств електроенергетики, по-третє, у забезпеченні достатнього рівня прибутку для розвитку виробництва, впровадження нових технологій, підвищення інвестиційної привабливості підприємств енергетики, а також у постійному жорсткому контролі за цільовим використанням коштів витрат і захисті споживачів від необґрунтованого, монопольного підвищення цін і тарифів.

Відповідно до  Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011, №1059/2011, НКРЕ установлює, зокрема:

ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання;

тарифи на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Законом України «Про електроенергетику» передбачено ринкове формування цін (тарифів) на електричну енергію. Роздрібні тарифи однакові для всіх споживачів відповідного класу без врахування належності споживача до тієї чи іншої галузі економіки.

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та   Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 06.05.98 № 564, у редакції постанови НКРЕ від 30.10.2008 № 1246, роздрібний тариф, за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

Роздрібні тарифи та оптова ринкова ціна формуються щомісяця.

Оптова ринкова ціна на електроенергію, визначається як середньозважена величина цін на виробництво електричної енергії тепловими, атомними електростанціями, гідроелектростанціями, теплоелектроцентралями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які продають електричну енергію в ОРЕ. Крім того, до складу оптової ринкової ціни включаються витрати на диспетчеризацію, утримання магістральних мереж, а також надбавки до оптової ціни – інвестиційна складова та дотації, які надаються енергетичним компаніям з метою компенсації збитків від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів відповідно до політики Уряду.

Слід зазначити, що у структурі роздрібних тарифів основною частиною є оптова ринкова ціна, яка складає близько 80%. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100% закупівель ядерного палива, 75% газу) та сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються у різні пори року (розраховуються до Порядку  розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою Комісії від 12.10.2005 № 896), а також  зростанням частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Таким чином, зростання рівня оптової ринкової ціни безпосередньо впливає на рівні роздрібних тарифів на електричну енергію.

Слід зазначити, що тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме структури та стану електричних мереж, втрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Зазначаємо, що Комісія, як регулюючий орган, постійно здійснює моніторинг витрат енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності та у разі виявлення необґрунтованого або нецільового використання коштів обов’язково здійснює коригування витрат при перегляді тарифів на передачу та постачання електроенергії.

Встановлення та/або перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії здійснюється у чіткій відповідності до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801. Процедурою  визначено  умови перегляду тарифів  на передачу та постачання  для енергопостачальних компаній.

Зміні рівнів тарифів обов’язково передує перевірка обґрунтованості використання  коштів, передбачених у діючих тарифах і аналізу прогнозованих витрат з наданням компанією всіх підтверджуючих матеріалів. Остаточне рішення щодо рівня тарифів приймається на відкритому засіданні Комісії, одночасно затверджується  інвестиційна програма, структура та рівні тарифів на передачу та постачання електричної енергії.

Технологічні витрати в електричних мережах розраховуються відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого  постановою НКРЕ від 15.08.2013 № 1110.

Слід зазначити також, що відповідно до політики Уряду постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» з 1 вересня 2005 року запроваджено єдині тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів (крім тарифів для населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення). Рівні єдиних роздрібних тарифів розраховуються НКРЕ як середньозважена між всіма ліцензіатами величина розрахункових роздрібних тарифів за класами напруги, розрахованими кожним ліцензіатом на базі роздрібних тарифів на електричну енергію. Введення єдиних роздрібних ринкових тарифів на електроенергію повинно забезпечити рівні умови для усіх споживачів електроенергії відповідного класу напруги незалежно від місця їх розташування і інших особливостей, та створення додаткових стимулів для розвитку менш розвинутих регіонів України, скорочення дефіциту коштів у місцевих бюджетах на величину обсягу скорочення вартості електроенергії для бюджетних установ та організацій. Встановлення таких тарифів суттєво сприяє розвитку малого та середнього підприємництва, створенню додаткових робочих місць і, як результат, стабілізує та поліпшує соціальну ситуацію у цих регіонах.

Таким чином, на сьогодні всі суб’єкти господарювання в сфері електроенергетики на всій території України працюють за рівними умовами.

Щодо державного регулювання у нафтогазовому комплексі

Згідно з положеннями статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної цінової політики, здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать, зокрема, забезпечення проведення тарифної та цінової політики на ринку природного газу.

Розрахунок роздрібних цін для потреб населення здійснюється відповідно до Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови  НКРЕ від 31.03.2011 № 466.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення розраховуються НКРЕ з урахуванням середньозваженої ціни природного газу як товару, питомих витрат суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, пов'язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню, ставки збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, загального тарифу на транспортування природного газу, середньозваженого тарифу на постачання природного газу, ставки податку на додану вартість.

Середньозважена ціна природного газу як товару розраховується з урахуванням закупівельних цін на товарний природний газ, що видобувається суб`єктами, зазначеними у частині першій статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та обсягів товарного природного газу, що видобувається зазначеними суб`єктами і використовується відповідно до прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу для потреб населення.

Разом з тим, з метою вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг 25 березня 2014 року Уряд прийняв постанову № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» (далі – постанова КМУ від 25.03.2014 № 81).

Пунктом 3 постанови КМУ від 25.03.2014 № 81 НКРЕ рекомендовано, зокрема:

здійснювати визначення роздрібних цін на природний газ для потреб населення та граничного (максимального) рівня ціни природного газу для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, виходячи з єдиної середньозваженої закупівельної ціни на природний газ як товар залежно від його походження (газ власного видобутку та імпортований);

установити з 1 травня 2014 року роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційовані залежно від річного обсягу та видів споживання, з урахуванням таких граничних (максимальних) рівнів цін:

за умови, що обсяг споживання природного газу:

не перевищує 2500 куб. метрів на рік, — 1197 гривень за 1 тис. куб. метрів;

не перевищує 6000 куб. метрів на рік, — 1965 гривень за 1 тис. куб. метрів;

перевищує 6000 куб. метрів на рік, — 4011 гривень за 1 тис. куб. метрів;

у разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках — 1299 гривень за 1 тис. куб. метрів.

Враховуючи вищезазначене, з 1 травня 2014 року постановою НКРЕ від 03.04.2014 № 420 встановлено роздрібні ціни на природний газ для потреб населення, з урахуванням положень постанови КМУ від 25.03.2014 №81.

Таким чином, ціни на природний газ для населення встановленні НКРЕ, відповідно до Порядку з урахуванням рішень Кабінету Міністрів України.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" НКРЕ встановлює ціни на товарний природний газ власного видобутку для кожного суб'єкта господарювання, який підпадає під дію зазначеної статті.

Ціни на природний газ власного видобутку розраховуються відповідно до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 13.09.2012 № 1177.

З 01.01.2014 діють наступні рівні цін на товарний природний газ встановлені НКРЕ для:

ПАТ "Укргазвидобування" у розмірі 349,20 грн за 1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 30.12.2013 № 1851);

ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі 452,00 грн за 1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 30.12.2013 № 1852);

ПАТ "Укрнафта" у розмірі 562,50 грн за 1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 30.12.2013 № 1853);

НГВУ "Полтаванафтогаз" ВАТ "Укрнафта" (Україна) і ТОВ "Надра-Інвест" (Україна) відповідно до договору про спільну  діяльність від 21.12.2000 № 5/56 у розмірі 1496,00 грн за 1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 30.12.2013 № 1854).

Постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 813 для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) встановлено граничний рівень ціни на природний газ на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3 з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів; промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання розраховуються з урахуванням ціни імпортованого природного газу, отриманого відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на 2009 - 2019 роки,  офіційного курсу гривні до долара США установленого Національним банком України та  витрат імпортера, пов’язаних з закупівлею і реалізацією природного газу.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 № 605 (із змінами) «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», передбачається, що установлені НКРЕ граничні (максимальні) рівні цін на природний газ, що реалізується установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів; промисловим споживачам та іншим суб`єктам господарювання, можуть коригуватися Комісією в наступному місяці реалізації природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у місяці реалізації природного газу, до офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у попередньому місяці, та/або в разі зміни середньозваженої ціни імпортованого природного газу, що закуповується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" для формування ресурсу природного газу, що використовується для задоволення потреб споживачів України, та/або вимог законодавства, та інших обставин, що значно впливають на їх величину.

Враховуючи зазначене, НКРЕ за погодженням з Мінекономрозвитку з 1 червня 2014 року встановлено:

установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів на рівні 4724,00 грн. за 1000 м3, без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом;

промисловим споживачам та іншим суб`єктам господарювання на рівні 4724,00 грн. за 1000 м3, без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 813 для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) встановлено граничний рівень ціни на природний газ на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3 з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Щодо тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу

Тарифна політика НКРЕ щодо регулювання вартості послуг на транспортування, розподіл та постачання природного газу формується на принципах самоокупності суб`єктів природних монополій, забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат та відкритості процедур розгляду Комісією рівнів тарифів.

Постановою НКРЕ від 28.07.2011 № 1384 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, який забезпечує єдиний підхід до формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу для газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних та газозберігаючих підприємств.

Діючий механізм встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного загального тарифу на транспортування природного газу для всіх споживачів України за виключенням споживачів, які отримують природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів. Загальний тариф на послуги з транспортування природного газу територією України встановлюється за принципом «поштової марки», тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову вартість незалежно від відстані транспортування.

Тарифи на транспортування природного газу розподільними трубо-проводами для газорозподільних підприємств встановлюються виходячи з рівня їх експлуатаційних витрат та обсягів протранспортованого газу.

Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства визначаються, як різниця між розміром загального тарифу та тарифом, встановленим газорозподільному підприємству.

Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, затверджена постановою НКРЕ від 03.04.2013 № 369 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 685/23217.

Розрахунок тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для газотранспортних підприємств здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 984.

Розрахунок тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983.

Розрахунок тарифів на зберігання природного газу для газозберігаючих підприємств здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 № 701. Сумарний тариф на зберігання природного газу включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування, зберігання та відбір природного газу.

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики