Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

16.06.2014                   № 3493/26/47-14

 

На № 4734/0/20-14 від 11.06.2014

 

Державна служба України з питань

регуляторної політики та

розвитку підприємництва

 

На ваш лист від 11.06.2014 № 4734/0/20-14 щодо підготовки інформаційно-аналітичного огляду «Про стан малого та середнього підприємництва в державах-членах СНД» надаємо в межах своєї компетенції інформацію до пункту 2.5 додатку до пункту 5.1 Протоколу 14 засідання Консультативної ради з підтримки та розвитку малого підприємництва в державах-учасниках СНД.

Щодо приєднання до електричних мереж

Приєднання електроустановок замовника до електричних мереж полягає у створенні технічної можливості для фізичного підключення цих електроустановок до електричних мереж та безпечної подачі напруги на електроустановки.

Приєднання електроустановок може включати в себе як будівництво нових електричних мереж та об’єктів від об’єкта замовника до мереж власника, так і реконструкцію чи технічне переоснащення існуючих електричних мереж власника, пов’язані з приєднанням електроустановок замовника.

До 01.01.2013 процедура приєднання електроустановок до електричних мереж законодавством не була врегульована, а саме, зазначене питання не було врегульовано на законодавчому рівні, у зв’язку з чим також була відсутня підзаконна нормативно-правова база, яка б регулювала зазначені правовідносини.

З метою законодавчого врегулювання питання приєднання споживачів до електричних мереж Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій» № 5021-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року (далі - Закон).

Статтею 1 Закону визначено, що приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Отже, на законодавчому рівні визначено, що послуга з приєднання надається виключно електропередавальною організацією.

При цьому стандартним приєднанням може бути виключно приєднання до мереж електропередавальної організації, яке відповідає критеріям, визначеним Законом (до 300 метрів діючих мереж електропередавальної організації та до 16 кВт (до кінця 2014 року)).

Приєднання, яке не підпадає під визначення «стандартного» реалізується відповідно до проектно-кошторисної документації, розробку якої забезпечує замовник.

Отже, замовник має реальний контроль за обсягом робіт, необхідних для реалізації нестандартного приєднання, та за вартістю цих робіт.

Таким чином, Законом, Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж (далі – Правила) та Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (далі – Методика) (розробленими НКРЕ на виконання вимог Закону) та затвердженими відповідно постановою НКРЕ від 08.02.2013 № 32 та постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, передбачені максимально спрощена процедура визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядок приєднання електроустановок до електричних мереж, який складається з наступних етапів:

видача енергокомпанією підписаного договору про приєднання до електричних мереж та підписаних технічних умов (протягом 15/30 днів з дня подання заяви), підписання договору;

розроблення замовником проектної документації на підставі отриманих технічних умов (протягом нормативного строку проектування) та узгодження її з енергокомпанією (протягом 15/30 днів з дня подання);

оплата замовником вартості приєднання, визначеної в проектній документації;

будівництво чи реконструкція енергокомпанією електричних мереж (протягом нормативних строків будівництва);

видача енергокомпанією договору про постачання електричної енергії або про користування електричною енергією (протягом 5 днів з дня завершення будівництва чи реконструкції електричних мереж);

підключення об’єкта до електричних мереж (протягом 5 днів з дня підписання договору про постачання чи користування електричною енергією).

Щодо приєднання до газових мереж

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (далі – Закон) приєднання – надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об'єктів системи газоспоживання замовника.

Відповідно до вимог частини 4 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.

Отже, Законом встановлено, що послуги з приєднання об'єктів газоспоживання до ЄГТСУ (від місця забезпечення потужності до місця приєднання) надаються виключно газорозподільним (газотранспортним) підприємством.

На виконання вимог Закону, НКРЕ були прийняті постанова від 19.04.2012 № 420 «Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України» (із змінами) та постанова від 31.01.2013 № 77 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж» (далі – Порядку розрахунку плати).

Відповідно до положень пункту 1.3 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420 (далі – Порядок), зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів);

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Згідно з положеннями статті 72 Закону та пункту 6.4.2 Порядку, у разі стандартного приєднання, плата за приєднання для замовника визначається газорозподільним підприємством, виходячи з ставок плати за стандартне приєднання, встановлених НКРЕ відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого НКРЕ.

Відповідно до пункту 1.5 Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31.01.2013 № 77 (далі – Порядок розрахунку плати), плата за приєднання передбачає відшкодування витрат газотранспортного (газорозподільного) підприємства на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та введення в експлуатацію складових ЄГТСУ, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

У випадку виконання нестандартного приєднання відповідно до пункту 3.1 Порядку розрахунку плати, плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання, розробленою відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання.

Згідно з положеннями частини другої статті 72 Закону та пункту 6.5.2 Порядку, при нестандартному приєднанні замовник відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання самостійно забезпечує розроблення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання.

Відповідно до пунктів 1.6 та 1.7 Порядку розрахунку плати, у процесі реалізації послуги з приєднання газорозподільне (газотранспортне) підприємство забезпечує виконання всього комплексу робіт (крім вишукувальних та проектних робіт при нестандартному приєднанні) необхідних для приєднання об’єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання, а саме:

підготовка газорозподільним підприємством (газотранспортним підприємством) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж;

вишукувальні роботи;

проектні роботи;

будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання (будівельно-монтажні роботи);

технічний нагляд;

роботи з відновлення дорожнього покриття;

підключення об'єкта замовника до газових мереж (врізка газопроводу у газорозподільні (магістральні) мережі).

При виконанні робіт з приєднання газорозподільне (газотранспортне) підприємство має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду (пункт 6.11 Порядку).

Згідно з положеннями частини другої статті 72 Закону та пункту 6.5.2 Порядку, при нестандартному приєднанні замовник відповідно до технічних умов на зовнішнє газопостачання самостійно забезпечує розроблення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання.

Таким чином, виконання всього комплексу робіт (крім вишукувальних та проектних робіт при нестандартному приєднанні, виконання яких забезпечує замовник) від місця забезпечення потужності до місця приєднання (мереж зовнішнього газопостачання) забезпечується газорозподільним (газотранспортним) підприємством, яке має право залучати будь-які проектні та будівельно-монтажні організації на умовах договору підряду для виконання цих робіт.

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики