Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

24.06.2014                   № 3655/26/47-14

 

На № 98 від 16.05.2014

 

Щодо надання роз'яснень

 

Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини

Організація роботодавців будівельного комплексу

Дніпропетровської області

 

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

 

Відділ НКРЕ у Дніпропетровській області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Організації роботодавців будівельного комплексу Дніпропетровської області Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини від 16.05.2014 № 98 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо укладення договорів про користування електричною енергією

Незалежно від форми управління багатоквартирним житловим будинком (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив тощо), питання щодо постачання електричної енергії споживачам - власникам квартир (мешканцям) відповідних багатоквартирних житлових будинків має бути врегульоване за вибраною безпосередньо самими споживачами (власниками квартир) однією із двох можливих схем, а саме:

1) укладення між енергопостачальною компанією та власниками квартир (мешканцями) відповідного багатоквартирного житлового будинку договорів про користування електричною енергією згідно з Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із змінами) (далі – ПКЕЕН), та укладення згідно з Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами) (далі – ПКЕЕ), між енергопостачальною компанією та відповідним управителем багатоквартирного житлового будинку договору про постачання електричної енергії для електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) та освітлення дворів, східців і номерних знаків багатоквартирного житлового будинку. При цьому, управитель має забезпечити встановлення за власний рахунок розрахункового засобу (засобів) обліку електричної енергії з метою обліку та розрахунків за електричну енергію, що споживається для електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) та освітлення дворів, східців і номерних знаків багатоквартирного житлового будинку.

У такому разі енергопостачальна компанія (електропередавальна організація) має право встановлювати за власний рахунок згідно з погодженою проектно-кошторисною документацією загальнобудинковий прилад обліку електричної енергії, який використовуватиметься енергопостачальною компанією як технічний прилад обліку для контролю за рівнем електроспоживання та виявлення понаднормативних втрат електричної енергії у внутрішньобудинкових електричних мережах відповідного багатоквартирного житлового будинку;

2) за відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку постачання електричної енергії для електрозабезпечення багатоквартирного житлового будинку здійснюється відповідно до вимог Розділу 12 ПКЕЕ.

У такому разі управитель має забезпечити встановлення розрахункового загальнобудинкового приладу обліку електричної енергії для розрахунків за загальний обсяг електричної енергії, спожитої "населеним пунктом".

При цьому необхідно зауважити, що згідно з абзацом другим пункту 5 ПКЕЕН, у багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (власником) квартири.

Згідно з абзацом третім пункту 3 ПКЕЕН, енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору про користування електричною енергією.

При цьому, відповідно до прийнятого протокольного рішення на засіданні НКРЕ у формі відкритого слухання від 02.02.2012, енергопостачальні компанії під час укладення договорів про користування електричною енергією із споживачами – власниками квартир (мешканцями) багатоквартирних житлових будинків, у яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків чи житлово-будівельні кооперативи або створюються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, мають приймати на власний баланс наявні/встановлені на момент укладення договорів про користування електричною енергією поквартирні прилади обліку електричної енергії у будь-якому стані з подальшим обслуговуванням, експлуатацією та повіркою вказаних приладів обліку електричної енергії. У разі необхідності додаткового встановлення або заміни поквартирних приладів обліку електричної енергії, НКРЕ рекомендує ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звертатись до НКРЕ з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до інвестиційної програми.

Разом з тим, укладення прямих договорів про користування електричною енергією між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та мешканцями відповідного житлового багатоквартирного будинку можливе лише після приведення (у разі необхідності) внутрішньобудинкових електричних мереж у відповідність до вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. Питання щодо фінансування вказаних робіт має вирішуватись в установленому законодавством України порядку. При цьому, проведення необхідних електротехнічних випробувань здійснює безпосередньо ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» перед укладенням договорів про користування електричною енергією із мешканцями відповідного будинку.

Додатково повідомляємо, що для укладення договорів про користування електричною енергією з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» мешканцям відповідного житлового багатоквартирного будинку необхідно звернутись до енергопостачальної компанії та надати такі документи: заяву про укладення договору про користування електричною енергією; паспорт; ідентифікаційний номер; документ про право власності на помешкання; документ, що підтверджує право на пільги (для пільгових категорій населення).

Окремо зазначаємо, що згідно з положеннями частини сьомої статті 24 Закону України "Про електроенергетику", енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) за умови, що нова електроустановка замовника приєднана або потужність для діючої електроустановки споживача збільшена в установленому законодавством порядку.

Щодо основних принципів надання послуг з нестандартного приєднання

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про природні монополії", природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Законом України "Про природні монополії" регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах, зокрема, розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (положення статті 5 Закону України "Про природні монополії").

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику", електропередавальна організація – це суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії; приєднання електроустановки – це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Положеннями статті 172 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 Закону України "Про електроенергетику", визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

Таким чином, під час надання послуги з приєднання електропередавальна організація (суб'єкт природної монополії) здійснює, зокрема, розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики, які є засобами виробництва суб'єкта природної монополії і, відповідно, такий розвиток електричних мереж здійснюється безпосередньо власником відповідних електричних мереж.

Крім того, додатково слід зауважити, що проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах (частина перша статті 18 Закону України "Про електроенергетику").

При цьому, при наданні послуги з приєднання, яке не є стандартним, розробка проектної документації забезпечується безпосередньо замовником і, як наслідок, замовник має право самостійно вибирати підрядну організацію для розроблення проектної документації, у тому числі, на конкурентних засадах. Проектна документація в подальшому узгоджується з електропередавальною організацією.

Щодо спільного використання технологічних електричних мереж

Відповідно до положень частини одинадцятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику", споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб'єктам господарювання, населенню) зобов'язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж.

За результатами застосування положень Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за № 732/15423 (далі – Методика), встановлено, що існує дві перешкоди для погодження територіальним підрозділом НКРЕ кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж, а саме:

1) у разі подання власником мереж кошторису до територіального підрозділу НКРЕ з порушенням термінів, встановлених пунктом 2.5 Методики;

2) у разі невідповідності відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат власника мереж, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики.

При цьому необхідно зауважити, що Методика разом з додатками до неї (зокрема, Додаток 1 до Методики, в якому зазначене відсоткове співвідношення витрат) затверджена поставною НКРЕ та зареєстрована в Міністерстві юстиції України і, відповідно, є обов'язковим до застосування нормативно-правовим актом, який має чітко виконуватись як власниками мереж, так і територіальними підрозділами НКРЕ. Погодження територіальним підрозділом НКРЕ кошторису витрат, в якому відсоткове співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат власника мереж, не відповідає відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики, є порушенням чинного нормативно-правового акта.

Окремо звертаємо увагу, що невідповідність відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в Додатку 1 до Методики, свідчить про неефективне утримання власником мереж технологічних електричних мереж спільного використання, а неврахування у кошторисі витрат на утримання технологічних електричних мереж будь-яких статей витрат у відповідному обсязі матиме наслідком недостатність коштів для належного утримання технологічних електричних мереж спільного використання та створить передумови для зниження надійності електропостачання об'єктів субспоживачів, а також передумови для можливого виникнення аварійних ситуацій (аварії, техногенні катастрофи, людські жертви та ін. негативні явища).

Водночас повідомляємо, що згідно з положеннями абзацу другого пункту 2.5 Методики, у разі обґрунтованих змін статей витрат на утримання мереж спільного використання, що відбулися протягом календарного року, власник мереж зобов'язаний погодити новий кошторис.

Додатково зазначаємо, що у разі, якщо для власника мереж утримання відповідних об'єктів (ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій тощо) є фінансово обтяжливим, НКРЕ рекомендує ініціювати питання щодо передачі відповідних технологічних електричних мереж на баланс або в оперативно-технічне обслуговування відповідній електропередавальній організації, як спеціалізованій організації.

Щодо розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються ПКЕЕ.

Дія ПКЕЕ поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) (абзац другий пункту 1.1 Правил).

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил, населення – це споживачі електричної енергії - фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності; населений пункт – це юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Одночасно слід зазначити, що до поняття "населений пункт" відносяться такі категорії споживачів електричної енергії, які підпадають під ознаки споживання електричної енергії на колективні потреби "населення". На сьогодні, усі категорії споживачів, які підпадають під визначення "населений пункт" (наприклад: садові товариства, дачні та гаражні кооперативи, гуртожитки, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи тощо), користуються відповідними тарифами на електричну енергію, яка використовується на колективні потреби "населення" з урахуванням вимог Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2012 за № 599/20912.

Згідно з положеннями пункту 1.5 Правил, у разі підключення електроустановок споживача до електричних мереж, власник яких не є постачальником електричної енергії, та виникнення у споживача відповідно до законодавства України зобов'язань уносити плату за перетікання реактивної електроенергії, між споживачем та цим власником електричних мереж на основі типового договору (Додаток 1 до Правил) укладається договір про технічне забезпечення електропостачання споживача.

Крім того, відповідно до положень пункту 3.1 Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.2002 № 19, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 93/6381, розрахунки за перетікання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації та за генерацію в її мережу згідно з передбаченим Правилами відповідним договором, здійснюються з усіма споживачами (крім населення), які мають сумарне середньомісячне споживання активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці 5000 кВт•год та більше.

Згідно з положеннями статті 180 Господарського кодексу України, зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Отже, у разі відсутності у споживача (субспоживача) зобов'язань уносити плату за перетікання реактивної електроенергії, укладення договору про технічне забезпечення електропостачання споживача є недоцільним у зв'язку з відсутністю ціни такого договору.

 

Член Комісії                                        Ю.Власенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики