Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

01.07.2014                   № 3788/26/47-14

 

На № 1-49/627 від 19.06.2014

 

Володимир-Волинська

міська Рада Волинської області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Володимир-Волинської міської Ради Волинської області від 19.06.2014 № 1-49/627 і звернення депутатів Володимир-Волинської міської Ради Волинської області, прийняте на 36-й сесії 18.06.2014, та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо стандартного приєднання до електричних мереж

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про природні монополії", природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" від 22.06.2012 № 5021 (далі – Закон про приєднання), передбачено спрощення процедури приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Зокрема, введене поняття "стандартне" приєднання, під яким розуміється максимально спрощена процедура приєднання електроустановок замовника, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь – до 16 кВт включно (з 01.01.2013); другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно (з 01.01.2015); третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно (з 01.01.2017).

Результатом прийняття Закону про приєднання та відповідних підзаконних нормативно-правових актів – з 01.01.2013 є зменшення кількості процедур з 12-ти до 5-ти (при стандартному приєднанні), скорочення термінів приєднання з 285-ти днів до 42 (при стандартному приєднанні – 1-й ступінь стандартного приєднання), а також зниження середньостатистичної вартості приєднання для 1-го ступеня стандартного приєднання на 38 % з 1460 грн/1 кВт до 900 грн/1 кВт.

Згідно з положеннями Закону про приєднання, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок мають бути обґрунтовані витратами на будівництво згідно з проектом та розраховані згідно з Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871.

Одночасно слід зазначити, що постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік, які розраховані на підставі фактичних витрат на будівництво електричних мереж.

Так, на сьогодні, ринкова вартість будівництва повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ на відстань 300 метрів становить близько 70 тис. гривень. При цьому, наприклад, у разі приєднання приватного житлового будинку, який розташований від діючих мереж електропередавальної організації на відстані, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із замовленою до приєднання потужністю 10 кВт (однофазне приєднання, ступінь напруги в точці приєднання та в точці забезпечення потужності – 0,22 кВ, ІІІ категорія надійності, сільська місцевість), замовник отримував у 2013 р. від електропередавальної організації платну послугу зі стандартного приєднання, вартість якої становила 9120,00 грн. (з ПДВ за 10 кВт).

Разом з тим орієнтовна ринкова вартість будівництва приватного житлового будинку (загальною площею до 55 м2) без оздоблювальних матеріалів та внутрішніх робіт на сьогодні становить близько 300 тис. грн. (відповідно до даних наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014 № 60 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік"), що більш ніж у 30 разів дорожче плати за стандартне приєднання вищевказаного середньостатистичного приватного житлового будинку.

Для довідки: постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік" затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 5% нижче, ніж величини ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Крім того, НКРЕ, керуючись принципом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на основі, зокрема, забезпечення захисту прав споживачів, з метою економії коштів в умовах кризи та створення умов для функціонування та збереження ринку послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постанова НКРЕ від 20.03.2014 № 255 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05 грудня 2013 року № 1529", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.04.2014 за № 399/25176 (набирає чинності з 29.04.2014), якою затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 20% нижче, ніж величини ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Водночас слід зауважити, що у структурі тарифів на передачу електричної енергії і, відповідно, у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію не враховані витрати на розвиток електричних мереж, пов'язаний із новими приєднаннями електроустановок замовників (збільшення потужності існуючих), а враховані, зокрема, витрати на експлуатацію та утримання в належному технічному стані існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Таким чином, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя встановлені на економічно обґрунтованому рівні та включають обґрунтовані витрати на розвиток електричних мереж.

Додатково повідомляємо, що на виконання вимог частини другої статті 172 Закону України "Про електроенергетику" ставки плати за стандартне приєднання електроустановок переглядаються НКРЕ щорічно.

Враховуючи вищенаведене, чинним законодавством всебічно врегульоване питання розрахунку економічно обґрунтованої вартості стандартного приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Щодо основних принципів надання послуг з нестандартного приєднання

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про природні монополії", природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Законом України "Про природні монополії" регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах, зокрема, розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (положення статті 5 Закону України "Про природні монополії").

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику", електропередавальна організація – це суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії; приєднання електроустановки – це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Положеннями статті 172 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 Закону України "Про електроенергетику", визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

Таким чином, під час надання послуги з приєднання електропередавальна організація (суб'єкт природної монополії) здійснює, зокрема, розвиток електричних мереж – нове будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики, які є засобами виробництва суб'єкта природної монополії і, відповідно, такий розвиток електричних мереж здійснюється безпосередньо власником відповідних електричних мереж.

Крім того, слід зауважити, що проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах (частина перша статті 18 Закону України "Про електроенергетику").

При цьому, при наданні послуги з приєднання, яке не є стандартним, розробка проектної документації забезпечується безпосередньо замовником і, як наслідок, замовник має право самостійно вибирати підрядну організацію для розроблення проектної документації, у тому числі, на конкурентних засадах. Проектна документація в подальшому узгоджується з електропередавальною організацією.

Щодо розрахунків за спожиту електричну енергію

Положеннями статті 1 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що енергія – це електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

До моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги" від 05.07.2011 № 3569, положеннями частини сьомої статті 276 Господарського кодексу України було встановлено, що оплата енергії, яка відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати. За погодженням сторін можуть застосовуватися планові платежі з наступним перерахунком або оплата, що провадиться за фактично відпущену енергію.

На сьогодні, частиною сьомою статті 276 Господарського кодексу України встановлено, що оплата енергії, яка відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Отже, частина сьома статті 276 Господарського кодексу України зобов'язує суб'єктів господарювання (енергопостачальника та споживача) встановити в умовах договору про постачання електричної енергії порядок оплати за електричну енергію та дає можливість сторонам договору перебачити один з трьох рівноправних варіантів оплати за електричну енергію, а саме: попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість відпущеної електричної енергії.

Відповідно до положень пункту 3.7.4. Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.96 за № 433/1458 (із змінами), роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, яка складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу, постачання електроенергії та технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах.

У структурі роздрібних тарифів питома вага оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75 % закупівель природного газу) та сезонної зміни структури виробництва електричної енергії – питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються у різні пори року, а також зростання частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Слід також повідомити, що останнім часом постійно відбувається об'єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв'язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут), прийняттям урядових рішень, які впливають на деякі показники прогнозного балансу електричної енергії, відповідно до якого розраховується оптова ринкова ціна, зміною курсу долара США у відношенні до гривні, збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв'язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами.

Крім того, закупівля первинних енергоносіїв, як вітчизняних так і закордонного походження, здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

Таким чином, пропозиції щодо встановлення одного способу здійснення оплати, що провадиться за фактично відпущену електричну енергію (у разі їх прийняття), в той час, як виробники електричної енергії закуповують первинні носії енергії (ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут) лише за умови 100 % попередньої оплати, суттєво погіршать фінансово-економічний стан та створять передумови для дестабілізації електроенергетичної галузі України, а також поставлять під загрозу енергетичну безпеку держави.

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, (із змінами) (далі – ПКЕЕ), авансовий платіж – це часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду; планові платежі – це перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду); попередня оплата – це оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді; розрахунковий період – це період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки.

Згідно з положеннями пунктів 6.1 та 6.6 ПКЕЕ, розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Враховуючи вищенаведене, для споживачів, які відповідно до умов договорів про постачання електричної енергії здійснюють попередню оплату, з метою зниження фінансового навантаження, НКРЕ рекомендує енергопостачальній компанії розбивати розрахунковий період на декілька планових періодів (шляхом внесення відповідних змін до договору) та використовувати авансовий платіж, а саме, часткову оплату (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний плановий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку планового періоду.

 

Член Комісії                                        Ю.Власенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики