Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

27.08.2014                                                               № 5135/13/47-14

 

Щодо надання роз’яснень

 

Дочірнє підприємство

«Вайллант група Україна»

м. Київ

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ; Комісія), розглянула лист дочірнього підприємства «Вайллант група Україна» від 17 червня 2014 року № 345 щодо надання роз’яснень стосовно тарифів на електричну енергію для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості) та інших питань, і в межах компетенції повідомляє.

Щодо встановленого порядку обладнання житлових будинків електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами

Відносини, які виникають між споживачами електричної енергії та енергопостачальною компанією, регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (із змінами) (далі – Правила), згідно з якими об’єкт споживача – житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах власності або користування.

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1 до Правил) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).

Відповідно до пункту 4 Правил у договорі обов’язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності.

У зв’язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об’єкта (квартири), приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок якими обладнано об’єкт споживача.

Підставою для внесення змін у договір про користування є підтвердження проектною документацією закінченого будівництва або реконструкції та уведенням в експлуатацію в установленому порядку того, що житловий будинок в цілому або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

За наявності такої проектної документації, даний будинок або його частину (окрему квартиру) слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.

Проведення розрахунків за електричну енергію за відповідним тарифом застосовуються відповідно до договору про користування (або відповідних договорів).

Додатково слід зазначити, що положеннями статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проект – документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Згідно з пунктом 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (далі – ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Підтвердженням встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, є підтверджуючі документи про уведення в експлуатацію електроопалювальної установки.

Відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 ПТЕЕС, уведення в експлуатацію – це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. Таким чином, на думку Комісії, встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, підтверджується документами про уведення в експлуатацію відповідних установок.

З урахуванням наведеного вище, обладнання об’єкта споживача електроплитами та/або електроопалювальними установками в установленому порядку, на думку Комісії, може бути здійснено згідно з такою процедурою:

1. Споживач самостійно або за участі проектної організації формує завдання на проектування обладнання власного об’єкта або його частини (окремої квартири) кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

2. Звернення до енергопостачальника з метою з’ясування необхідності збільшення потужності відносно зазначеної в проектній документації на весь об’єкт архітектури. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність частини приміщення об’єкта споживача, відносно зазначеної в договорі, не збільшується, енергопостачальник погоджує споживачу завдання на проектування (в частині потужності об’єкта споживача, обліку, установок релейного захисту), як вихідні дані на переобладнання об’єкта споживача (погоджує встановлення такого обладнання).

3. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність збільшується відносно зазначеної в проектній документації на весь об’єкт архітектури, споживач отримує у балансоутримувача об’єкта архітектури завдання на проектування, як вихідні дані на переобладнання внутрішньо-будинкової мережі багатоквартирного будинку. Споживач узгоджує зазначене завдання на проектування із енергопостачальником в частині потужності об’єкта споживача, обліку, установок релейного захисту.

4. Згідно з вихідними даними проектується переобладнання об’єкта споживача (квартири) та/або внутрішньобудинкових мереж.

5. Згідно з проектом, узгодженим в установленому порядку, здійснюється реконструкція, переобладнання або будівництво на об’єкті споживача (в квартирі) та/або внутрішньобудинкових мереж.

6. За умови збільшення потужності об’єкта архітектури (будинку), балансоутримувач внутрішньобудинкової електропроводки об’єкта архітектури (будинку) або споживач від імені балансоутримувача внутрішньобудинкової електропроводки замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768. Якщо збільшення електричної потужності всього об’єкта архітектури (будинку) в порівнянні із зазначеною в проектній документації на об’єкт архітектури (будинок) не відбувається, то послуга з приєднання не замовляється.

7. Власниками відповідних об’єктів проводиться введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих або технічно переоснащених об’єктів.

8. Внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об’єкта споживача (квартири) кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою, енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію, як для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості) або яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), у тому числі якщо такий об’єкт (квартира) газифікований природним газом.

До питання третього

Відповідно до пункту 8.2 ДБН В.2.5-23:2010 «Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64, для стаціонарного електричного опалення будинків застосовуються такі нагрівальні прилади та системи:

а) низькотемпературні сухі та масляні радіатори;

б) нагрівальні панелі;

в) нагрівальні кабелі, що укладаються безпосередньо в будівельні конструкції;

г) електротепловентилятори;

д) акумуляційні електропечі;

е) електрокотли;

ж) електронагрівачі поточних середовищ;

и) теплові насоси;

к) електроопалювальні прилади з інфрачервоним випромінюванням;

л) електрокаміни;

м) установки гідродинамічного нагріву (УГН).

Також зазначаємо, що згідно з підпунктом 20 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 08 липня 2011 року № 742/2011, Мінрегіон України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у відповідних сферах (сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства).

Таким чином, для отримання додаткових роз’яснень із зазначеного питання пропонуємо звернутися до Мінрегіону України.

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики