Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

(НКРЕ)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Комісії

________ С. Тітенко

10 квітня 2012 р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕ

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».  

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».  

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції (Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», стаття 5).

4. Обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11.Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕ.

 

Керівник апарату

 

1. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 11).

2. Загальні положення (Типова інструкція з діловодства № 1242 від 30.11.2011 п.1).

3. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (Закон України «Про звернення громадян», стаття 8).

4. Засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ», розділ V).

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України).

6. Документування управлінської діяльності (Типова інструкція з діловодства № 1242 від 30.11.2011, п.ІІ. Бланки документів пп.19-25).

7. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 24).

8. Процедура проведення засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ», розділ VІІ, пп. 7.1-7.7.4).

9. Особистий прийом громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 22).

10. Принципи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 9).

11. Термін розгляду звернень громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 20).

12. Процедура проведення засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ, розділ VІІ, пп. 7.8-7.14»).

13. Відрахування із заробітної плати за час відпустки (Закон України «Про відпустки», стаття 22).

14. Структура заробітної плати (Закон України «Про оплату праці», стаття 2).

15. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (КЗпП України стаття 149).

16. Рішення прийняті на засіданні Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ, розділ VІІІ»).

17. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (Закон України «Про звернення громадян», стаття 7).

18. Документи про службові відрядження (Типова інструкція з діловодства від 30.11.2011 № 1242, п.138-139).

19.Складання бюджетного запиту («Бюджетний кодекс України», стаття 35).

20. Службові листи (Типова інструкція з діловодства від 30.11.2011 № 1242 п.123-128).

21. Структура заробітної плати (Закон України «Про оплату праці», стаття 2).

22. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях (КЗпП України, стаття 97).

 

Управління ліцензування

 

1. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії» (стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

2. Державне регулювання  діяльності в електроенергетиці (стаття 11 Закону України «Про електроенергетику»).

3. Визначення регуляторного акту відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Навести визначення оптового ринку електричної енергії  України (стаття 1 Закону України «Про електроенергетику»).

5. Суміжні ринки, що регулюються відповідно до Закону України «Про природні монополії» (стаття 6 Закону).

6. Купівля та продаж електричної енергії (згідно зі статтею 15 Закону України «Про електроенергетику»).

7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (стаття 7 Закону України «Про природні монополії»).

8. У чому полягають особливості функціонування електроенергетики (стаття 4 Закону України «Про електроенергетику»).

9. Навести визначення «Природна монополія» відповідно до Закону України «Про природні монополії».

10. Нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється видача ліцензій на право провадження господарської діяльності в електроенергетиці.

11. Визначення регуляторної діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

12. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню (згідно з Законом України «Про електроенеретику»).

13. Навести визначення «Суміжний ринок» відповідно до Закону України «Про природні монополії».

14. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників (згідно зі статтею 24 Закону України «Про електроенергетику»).

15. Принципи регулювання суб’єктів природних монополій (стаття 9 Закону України «Про природні монополії»).

16. Права споживачів електроенергії (згідно зі статтею 25 Закону України «Про електроенергетику»).

17. Предмет регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (стаття 8 Закону України «Про природні монополії»).

18. Ліцензійні умови (стаття 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

19. Органи, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій (стаття 4 Закону України «Про природні монополії»).

20. Нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється видача ліцензій на право провадження господарської діяльності у нафтогазовому комплексі.

21. Завдання НКРЕ відповідно до статті 12 Закону України «Про природні монополії».

22. Види господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, що підлягають ліцензуванню (згідно зі статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

23. Функції НКРЕ відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії».

24. Відомості, що містить ліцензія, видана НКРЕ.

25. Повноваження НКРЕ відповідно до статті 14 Закону України «Про природні монополії».

26. Наведіть Закони України та інші нормативні акти, якими регулюються відносини суб’єктів господарювання в нафтогазовій галузі.

27. Визначення державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

28. Види господарської діяльності у сфері теплопостачання, ліцензування яких належить до повноважень НКРЕ (Закони України «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

 

Управління цінової політики в електроенергетиці

 

1. Сфери діяльності суб`єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії» стаття 5).

2. Об`єкт оподаткування  (Податковий Кодекс України, стаття 134).

3. Органи, які регулюють діяльність суб`єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 4).

4. Види цін і тарифів  (Закон України  «Про ціни  і ціноутворення»,  стаття 6).

5. Порядок визначення доходів та їх склад  (Податковий Кодекс України стаття 135.1).

6. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

7. Вільні ціни і тарифи  (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 7).

8. Визначення терміну «амортизація» (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.3.).

9. Класифікація груп основних засобів (Податковий Кодекс України, стаття 145.1.).

10.Державне регулювання цін і тарифів (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 8).

11. Державні фіксовані і регульовані ціни і тарифи  (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 9).

12. Визначення  терміну «невиробничі основні засоби» (Податковий Кодекс України, стаття 144.3).

13. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 11).

14. Визначення терміну «основна діяльність» (Податковий Кодекс України стаття 157.15).

15. Політика ціноутворення (Закон України «Про ціни і ціноутворення» стаття 3).

16. Звільнення від оподаткування прибутку на капітальні вкладення підприємств енергетичної галузі  (Податковий Кодекс України, стаття 154.8).

17. Державне управління в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 8).

18. Платники податків (Податковий Кодекс України, стаття 15).

19. Поняття податку та збору (Податковий Кодекс України, стаття 6.1).

20. Завдання комісій  (Закон України  «Про природні монополії», стаття 12).

21. Загальна характеристика трудового законодавства. Робочий час і його види (Кодекс законів про працю України, стаття 1, глава 4).

22. Визначення терміну «інвестиції» (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.81).

23. Зміна державних фіксованих та регульованих цін і тарифів (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 10).

24. Обов`язки суб`єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії»,  стаття 10).

25. Визначення  терміну «капітальні інвестиції»  (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.81).

26. Відповідальність за порушення законодавства в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

27. Принципи державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 9 ).

28. Визначення терміну «основні засоби» (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.138).

29. Контроль за додержанням державної дисципліни цін (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 13).

 

Управління енергоринку

 

1. Дати визначення поняттю об`єднана енергетична система України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

2. Сфера дії Податкового кодексу України (Податковий кодекс України, стаття 1).

3. Дати визначення міждержавної електричної мережі України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

4. Поняття податку та збору (Податковий кодекс України, стаття 6).

5. Дати визначення об`єднаної енергетичній системі України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

6. Що Ви розумієте під поняттям оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

7. Назвати механізм функціонування централізованого диспетчерського управління в системі (Закон України «Про електроенергетику», статті 1, 14).

8. Дати визначення поняттю витрат (Податковий кодекс України, стаття 14).

9. В чому відмінність поточних рахунків із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії від всіх інших видів рахунків (Закон України «Про електроенергетику», статті 1, 15-1).

10. Що Ви розумієте під терміном інвестиції (Податковий кодекс України, стаття 14).

11. Алгоритм оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

12. Дати визначення поняттю «основні засоби» (Податковий кодекс України, стаття 14).

13. Що слід розуміти під оптовим постачанням електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

14. Що визнається ставкою податку (базова та гранична ставка податку («Податковий кодекс», статті 25-27).

15. Що Ви розумієте під терміном уповноважений банк (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

16. Методи нарахування амортизації (Податковий кодекс України, стаття 145).

17. Основні завдання та повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 12).

18. Дати визначення поняттям амортизація, аукціон («Податковий кодекс», стаття 14).

19. Сутність правил оптового ринку (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

20. Вказати, що уявляє собою фінансовий кредит (Податковий кодекс України, стаття 14).

21. Загальні принципи встановлення тарифів на електроенергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

22. Роз`ясніть поняття матеріальні та нематеріальні активи (Податковий кодекс України, стаття 14).

23. Чи забороняються страйки на підприємствах електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику», стаття 22).

24. Форвардний контракт («Податковий кодекс», стаття 14).

25. Обов`язки та відповідальність енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24).

26. Дати визначення поняттю дивіденди (Податковий кодекс України, стаття 14).

27. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

28. Вказати, що являє собою товарний кредит (Податковий кодекс України, стаття 14).

29. Що Ви розумієте під поняттям зворотного лізингу (Податковий кодекс України, стаття 14).

30. Корпоративні права (Податковий кодекс України, стаття 14).

 

Юридичне управління

 

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність НКРЕ, їх загальна характеристика.

2. Система центральних органів виконавчої влади.

3. Правовий статус НКРЕ.

4. Правосуддя в Україні  (Конституція України, стаття 124, 125).

5. Основні права НКРЕ відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

6. Основні засади судочинства в Україні (Конституція України, стаття 129).

7. Рішення НКРЕ відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

8. Відповідальність за порушення законодавства про природні монополії відповідно до Закону України «Про природні монополії».

9. Основні завдання НКРЕ відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

10. Права споживачів електричної енергії та природного газу відповідно до Законів України «Про електроенергетику» та «Про засади функціонування ринку природного газу».

11. Повноваження НКРЕ відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

12. Законодавство, яке регулює відносини між споживачами електроенергії та природного газу і суб’єктами господарювання, які надають послуги по забезпеченню споживачів електроенергією і газом.

13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

14. Повноваження НКРЕ у сфері регулювання ринку природного газу відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

15. Основні завдання та повноваження НКРЕ відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

16. Нагляд і контроль у сфері ліцензування відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

17.Засідання НКРЕ.

18. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії» (визначити, які з них регулюються НКРЕ).

19. Утворення національних комісій регулювання природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії».

20. Повноваження НКРЕ у сфері ціноутворення.

21. Рішення Національних комісій регулювання природних монополій відповідно Закону України «Про природні монополії».

22. Повноваження НКРЕ у сфері захисту прав споживачів. Нормативно-правові акти, які регулюють відносини у цій сфері.

23. Контроль за виконанням ліцензійних умов: порядок здійснення, відповідальність за недодержання ліцензійних умов.

24. Правовий статус членів НКРЕ, особливості їх призначення та перебування на посаді.

25. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

26. Відкритість діяльності Національних комісій регулювання природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії».

27. Форми державного регулювання, які здійснює НКРЕ (ліцензування, ціноутворення, захист прав споживачів, моніторинг оптового ринку електричної енергії, контроль).

28. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії».

29. Оскарження рішень НКРЕ.

30. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

31. Повноваження НКРЕ у сфері теплопостачання відповідно до Закону України «Про теплопостачання».

32. Субєкти права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України (Конституція України, стаття 93).

33. Повноваження НКРЕ щодо державного регулювання у сфері використання когенераційних установок відповідно до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу».

34. Повноваження національних комісій регулювання природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії».

 

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

 

1. Сфери діяльності суб`єктів природних монополій  (Закон України «Про природні монополії», стаття 5).

2. Об`єкт оподаткування  (Податковий кодекс України, стаття 22).

3. Органи, які регулюють діяльність суб`єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 4).

4. Види цін і тарифів  (Закон України  «Про ціни і ціноутворення», стаття 6).

5. Порядок визначення доходів  (Податковий кодекс України, стаття 135).

6. Принципи регулювання діяльності суб`єктів природних  монополій  (Закон України «Про природні монополії»,  стаття 9 ).

7. Вільні ціни і тарифи  (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 7).

8. Об’єкти амортизації (Податковий кодекс України, стаття 144)

9. Класифікація груп основних засобів (Податковий кодекс України, стаття 145).

10. Державне регулювання  цін і тарифів (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 8).

11. Державні фіксовані і регульовані ціни і тарифи  (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 9).

12. Визначення  амортизації (Податковий кодекс України, стаття 14).

13. Обов`язки суб`єктів природних  монополій  (Закон України «Про природні монополії»,  стаття 10).

14. Порядок визнання доходів (Податковий кодекс України, стаття 137).

15. Визначення вартості об’єктів амортизації (Податковий кодекс України,стаття 146).

16. Політика ціноутворення (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 3).

17. Порядок визначення доходів та їх склад  (Податковий кодекс України, стаття 135).

18. Контроль за додержанням державної дисципліни цін (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 13).

19. Капітальні інвестиції  (Податковий кодекс України, стаття 14).

20. Склад витрат та порядок їх визнання (Податковий кодекс України, стаття 138).

21. Джерела фінансування інвестиційної діяльності (Закон України «Про інвестиційну діяльність», стаття 10).

22. Зміна державних фіксованих та регульованих цін і тарифів (Закон України «Про ціни і ціноутворення», стаття 10).

23. Завдання Національних комісій регулювання природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 12).

24 Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі (Закон України «Про нафту і газ», стаття 8).

25. Бюджетна система України (Бюджетний кодекс України, стаття 5).

 

Управління регулювання нафтогазового комплексу

 

1. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (Закон України«Про природні монополії», стаття 4).

2. Обов’язки постачальників природного газу (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 20).

3. Органи, які контролюють дотримання річного балансу закупівлі та розподілу природного газу (п.3 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1729).

4. Накладання штрафів на суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії, стаття 17).

5. Визначення термінів «приєднання до газових мереж» та «підключення до газових мереж» (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420).

6. Рішення національних комісій регулювання природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 15).

7. Установлення лічильників газу оплата послуг з його встановлення (п. 22 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою КМУ від 09.12.1999 р. № 2246).

8. Основи функціонування ринку природного газу (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 9).

9. Предмет державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 8).

10. Порядок документального оформлення завершення/початку сезону зберігання у ПСГ Обов’язки газотранспортних та газорозподільних підприємств (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420).

11. Обов’язки газотранспортних та газорозподільних підприємств (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 21).

12. Задоволення потреби населення у природному газі (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 10).

13. Вимоги, які необхідно виконати замовнику для підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж здійснюється ГТП (ГП, ГДП) відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420).

14. Обов’язки суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії, стаття 10).

15. Завдання комісій (Закон України «Про природні монополії», стаття 12).

16. Реалізація природного газу для потреб населення та бюджетних установ та організацій (Порядок забезпечення споживачів природним газом, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 № 1729).

17. Обов’язки суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 10).

18. Постачання природного газу (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 12).

19. Порядок задоволення потреб замовників у природному газі у разі відсутності достатньої вільної пропускної потужності газових мереж (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420).

20. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 4).

21. Реалізація природного газу для задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію (Порядок забезпечення споживачів природним газом, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 № 1729).

22. Визначення терміну «суміжний ринок» (Закон України «Про природні монополії», стаття 1).

23. Заміщення природного газу та випадки його проведення (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420).

24. Умови припинення газопостачання для категорії споживачів «населення» (Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою КМУ від 09.12.1999 р. № 2246).

25. Функції комісій регулювання природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 13).

26. Транспортування природного газу (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 13).

27. Відповідальність посадових осіб суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 18).

28. Визначення  терміну «природна монополія» (Закон України «Про природні монополії», стаття 1).

29. Визначення терміну «гарантований постачальник» (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 1).

 

Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи

 

1. Вимоги до звернення (Закон України «Про звернення громадян», стаття 5).

2. Загальні положення  (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011, п.1)

3. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (Закон України «Про звернення громадян», стаття 8).

4. Засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ» розділ V).

5. Мова звернень і рішень та відповідей на них (Закон України «Про звернення громадян», стаття 6).

6. Документування управлінської діяльності  (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011, п.ІІ Бланки документів пп.19-25)

7. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 24).

8. Процедура проведення засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 №1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ» розділ VІІ пп.7.1-7.7.4).

9. Особистий прийом  громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 22).

10. Документування управлінської діяльності  (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011, п.ІІ Оформлення реквізитів документів пп. 34-39).

11. Термін розгляду звернень громадян (Закон України «Про звернення громадян», стаття 20).

12. Процедура проведення засідання Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 №1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ» розділ VІІ пп. 7.8-7.14).

13. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (Закон України «Про звернення громадян», стаття 10).

14. Рішення прийняті на засіданні Комісії (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ» розділ VІІІ).

15. Права громадян при розгляді заяви чи скарги (Закон України «Про звернення громадян», стаття 18).

16. Документування управлінської діяльності  (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011, п.ІІ Оформлення реквізитів документів пп. 46-59).

17. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (Закон України «Про звернення громадян», стаття 7).

18. Організація документообігу та виконання документів (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011, п. ІІІ Приймання на первинне опрацювання документів, що надходять до установи пп. 148-155).

19. Основні терміни, що вживаються: пропозиція, заява, скарга (Закон України «Про звернення громадян», стаття 3).

20. Порядок проведення нарад (Наказ НКРЕ від 22.12.2011 № 1 «Про затвердження Регламенту НКРЕ» розділ ІХ).

21. Службові листи (Типова інструкція з діловодства № 1242 від 30.11.2011,  пп. 123-128).

22. Протоколи (Типова інструкція з діловодства № 1242 від 30.11.2011,   пп. 107-122).

23. Документи про службові відрядження (Типова інструкція з діловодства №1242 від 30.11.2011,   пп. 138-139)

24. Документи до засідань колегіальних органів (Типова інструкція з діловодства № 1242 від 30.11.2011,  пп. 129-137).

 

Управління справами

 

1. Орендні відносини.

2. Господарське і комунальне забезпечення НКРЕ (Положення про управління справами).

3. Охорона праці в установі.

4. Загальні умови здійснення закупівлі (Закон України «Про здійснення державних закупівель»).

5. Ведення діловодства та контроль документації (Примірна інструкція з діловодства, стаття 2).

6. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

7. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції («Бюджетний кодекс України», стаття 21).

8. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96 ВР. Щорічна основна відпустка та її тривалість (розд. 2, стаття 6).

9. Процедури закупівель (Закон України «Про здійснення державних закупівель»)

10. Цільове використання товаро-матеріальних цінностей.

11. Номенклатура справ (Примірна інструкція з діловодства, стаття 7).

12. Підпорядкованість та структура управління справами.

13.Комітет з конкурсних торгів (Закон України «Про здійснення державних закупівель»)

14. Основні поняття протипожежної безпеки та охорони праці.

15. Організація протипожежної безпеки та техніки безпеки (Закон України «Про охорону праці», стаття 1, Закон України «Про пожежну безпеку», стаття 1). У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим (п.п.1.9. Наказу ГДКУ від 30.10.1998 № 90).

16. Повноваження Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства («Бюджетний кодекс України», статті 116,117).

17. Основні функції уповноваженого органу (Закон України «Про здійснення державних закупівель»).

18. Принципи здійснення закупівля товарів, робіт і послуг.

19. Облік руху товарно-матеріальних цінностей і їх збереження (Інструкція з обліку запасів бюджетних установ № 125 від 08.12.2000).

20. Які існують основні коефіцієнти коригування норм витрат палива на автомобілі? (Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 17.12.2002 № 893, від 16.02.2004 № 99).

21. Договори оренди та відшкодування витрат за комунальні та експлуатаційні послуги.

22. Тендерна пропозиції (Закон України «Про здійснення державних закупівель»).

23. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.

24. Організацію пожежної безпеки в адміністративному будинку.

25. Як визначається річна потреба паливо-мастильних матеріалів.

26. Які документи повинен мати при собі водій автомобіля? (Правила дорожнього руху, стаття 2.1).

27. Закон України «Про пожежну безпеку».

28. Охорона державного майна (постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності»).

29. Орендні відносини (Закон України «Про оренду державного та комунального майна»).

 

Фінансово-економічний відділ управління з фінансово-економічних питань бухгалтерського обліку та звітності

 

1. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях (“Кодекс законів про працю України”, стаття 97).

2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (“Бюджетний кодекс України”, стаття 6).

3. Розпорядники бюджетних коштів (“Бюджетний кодекс України”, стаття 22).

4. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати (“Кодекс законів про працю України”, стаття 95).

5. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника (“Кодекс законів про працю України”, стаття 105).

6. Бюджетні призначення та асигнування  (“Бюджетний кодекс України”, стаття 23).

7. Оплата роботи у святкові і неробочі дні (“Кодекс законів про працю України”, стаття 107).

8. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету (“Бюджетний кодекс України”, стаття 25).

9. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України (“Бюджетний кодекс України”, стаття 32) .

10. Структура заробітної плати (Закон України “Про оплату праці”, стаття 2).

11. Складання бюджетного запиту (“Бюджетний кодекс України”, стаття 35).

12.Предмет регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України “Про природні монополії”, стаття 8.)

13. Захищені видатки бюджету (“Бюджетний кодекс України”, стаття 55).

14. Розпис Державного бюджету України (“Бюджетний кодекс України”, стаття 44).

15. Порушення бюджетного законодавства (“Бюджетний кодекс України”, стаття 116).

16. Державна політика в електроенергетиці (Закон України “Про електроенергетику”, стаття 5).

17. Взяття бюджетних зобов’язань  (“Бюджетний кодекс України”, стаття 48).

18. Принципи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України “Про природні монополії”, стаття 9.)

19. Обов’язки суб’єктів природних монополій (Закону України “Про природні монополії”, стаття 10.)

20. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету (“Бюджетний кодекс України”, стаття 56).

21. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства (“Бюджетний кодекс України”, стаття 124).

22. Складові частини кошторису (п. 1 “Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2002 № 228).

23. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України “Про електроенергетику”, стаття 12).

24. За яких умов вносяться зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету (п.47 “Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”,  затвердженого постановою КМУ від 28.12.2002 № 228).

25. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів  природних монополій(Закон України “Про природні монополії”,  стаття 4).

26. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України (“Бюджетний кодекс України”, стаття 41).

27. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України “Про природні монополії”, стаття 5).

28. Нецільове використання бюджетних коштів (“Бюджетний кодекс України”, стаття 119).

29. Бюджетна класифікація (“Бюджетний кодекс України”, стаття 8).

30. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій (Закон України “Про природні монополії”, стаття 11.)

 

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

 

Відділ ліцензійного контролю в електроенергетичному, теплоенергетичному комплексах та територіальних представництв

 

1. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

2. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

3. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

4. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», стаття 12).

5. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

6. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок  (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», стаття 8).

7. Конкурентні засади у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 21).

8. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15-1).

9. Антимонопольні обмеження (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

10. Особливості умов праці в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 21).

11. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану та особливого періоду (Закон України «Про електроенергетику», стаття 23).

 12. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

13. Умови функціонування оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

14. Поняття правопорушення в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику»,  стаття 27).

15. Поняття розподільчих рахунків оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

16. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 4).

17. Правила здійснення ліцензованої діяльності щодо постачання електричної енергії  споживачам відповідно до Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 12.08.1996 № 36, пункт 3.8.

18. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

19. Обов’язки та відповідальність споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику»,  стаття 26).

 

Відділ ліцензійного контролю в нафтогазовому комплексі

 

1. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 4).

2. Умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, розділ ІІ).

3. Поняття господарської діяльності та суб’єкта господарювання (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 1).

4. Умови провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11, розділ ІІ).

5. Основні види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,  стаття 9).

6. Вимоги до газотранспортних та газовидобувних підприємств НАК «Нафтогаз України», а також до суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами (Постанова КМУ від 27.12.2001 №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», із змінами і доповненнями, пункт 12 ).

7. Контроль у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 20).

8. Державний нагляд (контроль) (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 5).

9. Анулювання ліцензії (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 21).

10. Права та обов'язки постачальників (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 20).

11. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 17).

12. Вимоги до провадження господарської діяльності з постачання газу за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, розділ ІІІ).

13. Основні види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню  (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 9).

14. Вимоги до постачальників природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом щодо створення страхового запасу природного газу (Постанова КМУ від 27.12.2001 №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», із змінами і доповненнями, стаття 10).

15. Законодавство України про природні монополії (Закон України «Про природні монополії», стаття 3).

16. Умови провадження господарської діяльності із зберігання газу (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 8, розділ ІІ).

17. Державне управління в нафтогазовій галузі (Закон України «Про нафту і газ», стаття 6).

18. Умови провадження господарської діяльності з транспортування газумагістральними трубопроводами (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 9, розділ ІІ).

19. Умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 30.09.2005 № 857, розділ ІІ).

20. Вимоги до газотранспортних та газовидобувних підприємств НАК «Нафтогаз України», а також до суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на транспортування природного і нафтового газурозподільними трубопроводами (Постанова КМУ від 27.12.2001 №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», із змінами і доповненнями, пункт 12).

 

Відділ звітності та контролю

 

1. Порядок подання статистичних даних (Закон України «Про державну статистику», стаття 8).

2. Право власності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 6).

3. Оплата роботи у святкові і неробочі дні (КЗпП України, стаття 107).

4 Обов’язки платників податків і зборів (обов’язкових платежів (Закон України «Про систему оподаткування», стаття 9).

5. Умови здійснення ліцензованої діяльності (Постанова НКРЕ від 12.08.1999 № 1042 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом», стаття 2).

6. Предмет регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 8).

7. Державна політики в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 5).

8. Обов’язки суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 10).

9. Ліцензування діяльності в електроенергетиці  (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

10. Принципи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України  «Про природні монополії», стаття 9).

11. Компетенція Антимонопольного комітету України (Закон України «Про Антимонопольний комітет України», стаття 7).

12.Поняття податку і збору (обов’язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування (Закон України «Про систему оподаткування», стаття 2).

13. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 12).

14. Повноваження Антимонопольного комітету України (Закон України «Про Антимонопольний комітет України», стаття 8).

15. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

16. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій(Закон України «Про природні монополії», стаття 11).

17. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 5).

18. Повноваження державного органу з питань банкрутства (Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», стаття 3).

 

Сектор контрольно-ревізійних перевірок ліцензіатів

 

1. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

2. Основні принципи державного нагляду (контролю) (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 3).

3. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 4).

5. Поняття господарської діяльності та суб’єкта господарювання (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 1).

6. Конкурентні засади у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 21).

7. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 12).

8. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 5).

9. Антимонопольні обмеження (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

10. Повноваження органу державного нагляду (контролю) (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 8).

11. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану та особливого періоду (Закон України «Про електроенергетику», стаття 23).

12. Умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу(метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, розділ 2.1).

13. Умови функціонування Оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

14. Вимоги до ліцензіата, що отримав ліцензію з постачання природного газу, газу(метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, розділ 3) .

15. Поняття поточних рахунків із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

16. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 4).

17. Законодавство України про природні монополії (Закон України «Про природні монополії», стаття 3).

18. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

19. Державне управління в нафтогазовій галузі (Закон України «Про нафту і газ», стаття 6 ).

20. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

21. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 4).

22. Обов'язки суб'єкта господарювання (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 11).

23. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

24. Умови провадження господарської діяльності з постачання  природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, розділ 2.1).

25. Основні види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,  стаття 9 ).

26. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

27. Контроль у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 20).

28. Відповідальність суб'єкта господарювання (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», стаття 12).

29. Анулювання ліцензії (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 21).

30. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

 

Управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

 

1. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики щодо здійснення міжнародної діяльності (Указ Президента від 23.11.2011 № 1059/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

2. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (Закон України «Про електроенергетику», стаття 12).

3. Право власності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 6).

4. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

5. Державна політика в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 5).

6. Управління об'єднаною енергетичною системою України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 14).

7. Оптовий ринок електричної енергії України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

8. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15-1).

9. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 5).

10. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 11).

11. Принципи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 9).

12. Предмет державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії»,  стаття 8).

13. Обов’язки суб’єктів природних монополій (Закон України «Про природні монополії», стаття 10).

14. Основні повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері функціонування ринку природного газу (Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу», стаття 4).

15. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника («Кодекс законів про працю України», стаття 105).

16. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях (“Кодекс законів про працю України», стаття 97).

17. Поняття податку і збору (обов’язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування (Закон України «Про систему оподаткування», стаття 2).

18. Обов’язки платників податків і зборів (обов’язкових платежів), (Закон України «Про систему оподаткування», стаття 9).

19. Повноваження Антимонопольного комітету України (Закон України «Про Антимонопольний комітет України», стаття 7).

20. Структура заробітної плати (Закон України «Про оплату праці», стаття 2).

21. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі (Закон України «Про нафту та газ», стаття 4).

22. Участь України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства (Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», стаття 3 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства).

23. Основні засади співробітництва між Україною та ЄС в сфері енергетики (Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами, стаття 61).

24. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання (Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 20.11.2009, пункт 6).

25. Питання діяльності Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1074, пункт 1).

26. Євроінтеграційні завдання в енергетичній сфері в рамках Програми інтеграції України до ЄС (Указ Президента України «Про Програму інтеграції України до ЄС від 14.09.00 № 1072, розділ 8.3).

27. Основні поняття міжнародної технічної допомоги (міжнародна технічна допомога, беніфеціар, донор, програма, проект) (Постанова Кабінету Міністрів України   від 15.02.2002 № 153, пункт 1).

28. Порядок та вимоги до оформлення службових відряджень за кордон (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.92 № 698, пункти 1-2 та пункт 5).

29. Порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємства (Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121 “Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації», стаття 3).

30. Оформлення результатів фінансового аналізу підприємства (Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121 “Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації», стаття 4).

 

Управління генеруючих підприємств

 

1. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику» стаття 11).

2. Визначення терміну Когенераційна установка (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» стаття 1).

3. Визначення терміну Тариф на теплову енергію (Закон України «Про теплопостачання» стаття 1).

4. Сфера дії Закону України «Про електроенергетику» (Закон України «Про електроенергетику» стаття 2).

5. Визначення терміну Оптовий ринок електричної енергії України (Закон України «Про електроенергетику» стаття 1).

6. Засади державного управління у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання» стаття 9).

7. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 11).

8. Визначення терміну Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 1).

9. Визначення терміну Граничні показники (Закон України «Про електроенергетику» стаття 1).

10. Сфера дії Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 2).

11. Сфера дії Закону України «Про електроенергетику» (Закон України «Про електроенергетику», стаття 2).

12. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

13. Сфера дії Закону України «Про теплопостачання» (Закон України «Про теплопостачання», стаття 2).

14. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 8).

15. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

16. Визначення терміну Когенераційна установка (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 1).

17. Визначення терміну Учасники оптового ринку електричної енергії України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

18. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 17).

19. Державне регулювання в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 11).

20. Визначення терміну Когенераційна установка (Закон України «Про теплопостачання», стаття 1).

21. Визначення терміну Об’єднана енергетична система України (Закон України «Про електроенергетику», стаття 1).

22. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 17).

23. Ліцензування діяльності в електоренергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

24. Фінансування створення когенераційних установок (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 6).

25. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

26. Основні завдання та повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (Закон України «Про електроенергетику», стаття 12).

27. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 4).

28. Засади державного управління у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 9).

29. Основні завдання та повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (Закон України «Про електроенергетику», стаття 12).

30. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

31. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

32. Сфера дії Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», стаття 2).

 

Управління роздрібного ринку електричної енергії

 

1. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 4).

2. Обов’язки енергопостачальника («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 37).

3. Принципи державної політики в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику» стаття 5).

4. Право споживача на пільги з оплати електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення» стаття 31).

5. Об’єкти електроенергетики, право власності на об’єкти електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику» частина 12 статті 1; стаття 6).

6. Обов’язки споживача електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 42).

7. Відповідальність енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24).

8. Відповідальність споживача електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 48).

9. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

10. Права енергопостачальника («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 37).

11. Основні повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», частина 2 статті 12).

12. Користування електричною енергією без приладів обліку («Правила користування електричною енергією для населення», статті 17, 18, 33).

13. Основні завдання Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», частина 1 статті 12).

14. На підставі якого документу споживач може користуватися електричною енергією («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 3).

15. Обов’язки енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», статті 24).

16. Здійснення побутовим споживачем оплати спожитої електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 22).

17. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику»,  стаття 13).

18. Права споживача електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 41).

19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції (Закон України «Про електроенергетику», статті 16).

20. Особливості розрахунків населення за електричну енергію, розрахунковий період («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 20).

21. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», статті 11).

22. Порядок відключення неплатників («Правила користування електричною енергією для населення», стаття 27).

23. Обов’язки споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

24. Відповідальність енергопостачальника («Правила користування електричною енергією для населення», статті 43-47).

25. Відповідальність споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

26. Установлення приладів обліку електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», статті 8, 9, 10, 12, 13).

27. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» стаття 22).

28. Припинення користування електричною енергією («Правила користування електричною енергією для населення», статті 34, 35).

29. Сфера дії закону України «Про електроенергетику» (Закон України «Про електроенергетику», стаття 2).

30. Експлуатація приладів обліку електричної енергії («Правила користування електричною енергією для населення», статті 11, 14, 15, 16, 17, 18).

 

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

 

1. Дати перелік правопорушень в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», ч. 1 статті 27).

2. Порядок відключення неплатників (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 27).

3. Відповідальність споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

4. На підставі якого документу побутовий споживач може користуватися електричною енергією (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 3).

5. Обов'язки споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

6. Установлення приладів обліку електричної енергії для побутових споживачів (Правила користування електричною енергією для населення,  статті 8, 9, 10, 12, 13).

7. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

8. Експлуатація приладів обліку електричної енергії побутових споживачів (Правила користування електричною енергією для населення статті 11, 14, 15, 16, 17).

9. Відповідальність енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24).

10. Поняття економії паливно-енергетичних ресурсів (Закон України «Про енергозбереження»).

11. Обов'язки енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24).

12. Норми питомих витрат палива та енергії (Закон України «Про енергозбереження»).

13. Антимонопольні обмеження в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

14. Прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів (Закон України «Про енергозбереження»).

15. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

16. Нераціональне (неефективне) витрачання паливно-енергетичних ресурсів (Закон України «Про енергозбереження»).

17. Основні повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», частина 2 стаття 12).

18. Припинення користування електричною енергією для побутових споживачів (Правила користування електричною енергією для населення, статті 34, 35).

19. Основні завдання Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», ч. 1 стаття 12).

20. Права енергопостачальника при постачанні електричної енергії побутовим споживачам (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 37).

21. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 11).

22. Обов'язки енергопостачальника при постачанні електричної енергії побутовим споживачам (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 37).

23. Об’єкти електроенергетики, право власності на об’єкти електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику» ч. 12 статті 1, стаття 6).

24. Права побутового споживача електричної енергії (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 41).

25. Принципи державної політики в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 5).

26. Обов'язки побутового споживача електричної енергії (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 42).

27. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику», стаття 18).

28. Відповідальність енергопостачальника при постачанні електричної енергії побутовим споживачам (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 43 – 47).

29. Сфера дії Закону «Про електроенергетику» (Закон України «Про електроенергетику», стаття 2).

30. Відповідальність побутового споживача електричної енергії (Правила користування електричною енергією для населення, стаття 48).

 

Управління інформаційних технологій

 

1. Дати перелік правопорушень в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», ч. 1 стаття 27).

2. Структура та функціонування комп'ютерних мереж.

3. Відповідальність споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

4. Поняття інформаційної системи та інформаційних баз даних.

5. Обов'язки споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

6. Адміністрування Windows 2003 Server та Windows NT Server.

7. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

8. Інсталяція та настройка Windows XP.

9. Відповідальність енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24)

10. Інсталяція та настройка пакету Microsoft Office XP.

11. Обов'язки енергопостачальників (Закон України «Про електроенергетику», стаття 24).

12. Основні функціональні елементи комп'ютера.

13. Антимонопольні обмеження в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

14. Основні функціональні елементи сервера.

15. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

16. Технічні засоби архівування та збереження інформації.

17. Основні повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», частина 2 стаття 12).

18. Програмні засоби архівування та збереження інформації.

19. Основні завдання Національної комісії регулювання електроенергетики України (Закон України «Про електроенергетику», ч. 1 стаття 12).

20. Поняття комп'ютерного вірусу. Антивірусний захист.

21. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 11).

22. Організація електронного поштового зв'язку.

23. Об'єкти електроенергетики, право власності на об'єкти електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику» ч. 12 статті 1, 6).

24. Основи роботи в Інтернеті.

25. Принципи державної політики в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 5).

26. Робота з MS Word та MS Excel.

27. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 4).

28. Основи підтримки роботи периферійного обладнання.

29. Сфера дії Закону «Про електренергетику» (Закон України «Про електроенергетику», стаття 2)

30. Мови та інструментарій програмування.

 

Відділ зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації

 

1. Мета проведення консультацій з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 2 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

2. Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 6 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

3. Форма проведення консультацій з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 11 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

4. Ініціатори проведення консультацій з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 7 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

5. Питання, з яких обов'язково проводяться консультації з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 12 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

6. Порядок проведення публічного громадського обговорення (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 14 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

7. Засоби масової інформації органів державної влади (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 1, 7).

8. Шляхи та порядок проведення електронних консультацій з громадськістю (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункти 16, 17 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики»).

9. Інформаційна продукція та інформаційна послуга (Закон України «Про інформацію», стаття 23).

10. Основні завдання громадської ради (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 3 Типового положення про громадську раду).

11. Гарантії права на інформацію (Закон України «Про інформацію», стаття 6).

12. Права громадської ради (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 5 Типового положення про громадську раду).

13. Державна інформаційна політика (Закон України «Про інформацію», стаття 3).

14. Членство в громадській раді (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», пункт 7 Типового положення про громадську раду).

15. Доступ до інформації, інформація з обмеженим доступом (Закон України «Про інформацію», статті 20, 21).

16. Мета та основні завдання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (розпорядження КМУ від 21.11.2007 № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»).

17. Основні принципи інформаційних відносин (Закон України «Про інформацію», стаття 2).

18. Принципи взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства (розпорядження КМУ від 21.11.2007 № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»).

19. Види інформації за змістом (Закон України «Про інформацію», стаття 10).

20. Форми взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства (розпорядження КМУ від 21.11.2007 № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»).

21. Форми висвітлення діяльності органів виконавчої влади (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 6, 11).

22. Сприяння міжнародній діяльності інститутів громадянського суспільства (розпорядження КМУ від 21.11.2007 № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»).

23. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (Закон України «Про інформацію», статті 27, 28, 29, 30).

24. Очікувані результати реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (розпорядження КМУ від 21.11.2007 № 1035 «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»).

 

Відділ роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції

 

1. Основні завдання кадрової служби (Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади «).

2. Визначення структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.05 № 179).

3. Основні критерії формування кадрового резерву державної служби (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

4. Компенсація відряджень у вихідний день (Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.98 № 59).

5. Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 731).

6. Порядок і умови надання державним службовцям додаткової оплачуваної відпустки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.94 № 250).

7. Прийняття на державну службу без конкурсного відбору (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.94 № 423).

8. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (стаття 24 Закону України «Про відпустки»).

9. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950).

10. Відрахування із заробітної плати за час відпустки (Закон України «Про відпустки» стаття 22).

11. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).

12. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).

13. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України).

14. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (стаття 15 Закону України «Про відпустки»).

15. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 40 КЗпП України)

16. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки (стаття 12 Закону України «Про відпустки»).

17. Порядок вивільнення працівників (КЗпП України, стаття 49-2).

18. Порядок надання щорічних відпусток (Закон України «Про відпустки», стаття 10).

19. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (КЗпП України, стаття 149).

20. Види відпусток (Закон України «Про відпустки», стаття 4)

21. Зняття дисциплінарного стягнення (КЗпП України, стаття 151).

22. Стажування у державних органах (постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804).

23. Стажування державних службовців (Закон України «Про державну службу», стаття 19).

24. Обмеження  спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації (КЗпП України стаття 25-1).

25. Строки випробування та результати випробування при прийнятті на роботу (Кодекс законів про працю України, стаття 26, 27, 28).

26. Присвоєння рангів державним службовцям (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658).

27. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості (Закон Україні «Про зайнятість населення» стаття 20).

28. Компенсація за роботу у вихідний день (КЗпП України стаття 72).

29. Відомості, що вносяться до трудової книжки (Інструкція про порядок ведення трудових книжок, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України від 29.07.93 № 58).

30. Види відпусток (Закон України «Про відпустки» стаття 4.)

 

Режимно-секретний сектор

 

1. Скасування рішення про віднесення інформації до державної таємниці та зниження ступеня секретності інформації (Закон України «Про державну таємницю» стаття 14).

2. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації що віднесена до державної таємниці (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 15).

3. Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Державні експерти з питань таємниць (Закон України «Про державну таємницю» стаття 10).

4. Рішення Державного експерта з питань таємниць(Закон України «Про державну таємницю» стаття 11).

5. Компенсація громадянам у зв’язку з виконанням робіт, які  передбачають доступ до державної таємниці (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414).

6. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та режим секретності (Закон України «Про державну таємницю» стаття 20).

7. Основні завдання режимно-секретних органів (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 21).

8. Обовязки громадянина щодо збереження державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 28).

9. Права режимно-секретних органів (Закон України «Про державну таємницю» стаття 21).

10. Допуск громадян до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 22).

11. Звід відомостей, що становлять державну таємницю (наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440).

12. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці  (Закон України «Про державну таємницю» стаття 16).

13. Режимно-секретні органи – створення, реорганізація, ліквідація. Порядок призначення осіб на посади керівників та спеціалістів до РСО  (Закон України «Про державну таємницю» стаття 21).

14. Форми допуску до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 22).

15. Державна таємниця і ступінь секретності , віднесення інформації до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття1).

16. Сфера дії закону. Державна політика щодо державної таємниці. (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 3, 4).

17. Обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 29).

18. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 28).

19. Обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної  таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 29).

20. Терміни дії допусків до державної таємниці (постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 17 п.27).

21. Відмова у наданні допуску до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 23).

22. Звід відомостей , що становить державну таємницю (наказ Служби  безпеки України від 12.08.2005 № 440).

23.Перевірка громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 24).

24.Обмеження щодо передачі державної таємниці – іноземній державі чи міжнародній організації (Закон України «Про державну таємницю» стаття 32).

25. Доступ громадян до державної таємниці (Закон  України «Про державну  таємницю» стаття 27).

26. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 24).

27. Порядок отриманням органами державної влади дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 24).

28. Інформація, яка не відноситься до державної таємниці (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 8).

29. Вимоги до обладнання режимних приміщень (ДБН В.22-14-2004).

30. Здійснення заходів щодо запобігання витоку секретної інформації під час перебування на території державних органів іноземних громадян та організації зустрічей з ними (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893).

 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю і аудиту

 

1. Основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення  структурних підрозділів внутрішнього аудиту,       затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 4).

2. Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, гл. 1).

3. Функції підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення  структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 5).

4. Напрями проведення внутрішнього аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011  № 1247, п. 1.1.).

5. Права працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 12).

6. Оцінка ризиків (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 2.4.).

7. Об'єкт внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 2).

8. Планування внутрішнього аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 4.6.).

9. Обов'язки працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п.13).

10. Аудиторські докази. (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені   Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 5.3.).

11. Строк проведення внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 7).

12. Джерела аудиторських доказів (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 5.4.).

13. Звітування про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 7).

14. Робочі документи внутрішнього аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011  № 1247, п. 6.1.).

15. Дії працівників підрозділу внутрішнього аудиту у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту,           затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 14).

16. Офіційні документи аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України          від 04.10.2011 № 1247, п. 6.6.).

17. Оцінка якості внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 17).

18. Структура аудиторського звіту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України          від 04.10.2011 № 1247, п. 6.7).

19. Визначення внутрішнього контролю (Бюджетний Кодекс стаття 26).

20. Моніторинг врахування рекомендацій (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п.7.1--7.2.).

21. Визначення внутрішнього аудиту (Бюджетний Кодекс, стаття 26).

22. Надання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 6.17).

23. Орган, який визначає основні засади здійснення внутрішнього контролю і аудиту (Бюджетний Кодекс стаття 26).

24. Складання програми внутрішнього аудиту (п. 4.10).

25. Права працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 12).

26. Суттєвість інформації (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, п. 4.8.).

27. Функції підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п. 5).

28. Основні принципи професійної діяльності працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений Наказом Міністерства фінансів України, 29.09.2011 № 1217).

29. Обов'язки працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Порядок     утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011, п.13).

30. Одержання неправомірної вигоди працівником підрозділу внутрішнього аудиту (Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений Наказом Міністерства фінансів України, 29.09.2011 № 1217).

 

Головний спеціаліст з контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

 

1. Порядок виконання документів (Типова інструкція з діловодства, стаття183).

2. Порядок розгляду депутатського запиту (Закон України «Про статус народного депутата», стаття 15).

3. Порядок розгляду депутатського звернення (Закон України «Про статус народного депутата» , стаття 16).

4. Організація контролю за виконанням документів (Типова інструкція з діловодства, стаття 187).

5. Строки виконання документів (Типова інструкція з діловодства, стаття 191).

6. Здійснення контролю за виконанням документів (Типова інструкція з діловодства, стаття 200).

7. Строк розгляду запитів на інформацію (Закон України «Про доступ до публічної інформації», стаття 20).

8. Основна мета здійснення контролю за виконанням документів (Типова інструкція з діловодства, стаття 187).

 

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

 

1. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації що віднесена до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 15).

2. Повноваження Міністерства оборони України (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 14).

3. Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Державні експерти з питань таємниць (Закон України «Про державну  таємницю» стаття 10 ).

4. Визначення основних термінів: мобілізаційна підготовка, система управління мобілізаційною підготовкою, особливий період, мобілізація Повноваження Міністерства оборони України (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 1).

5. Компенсація громадянам у зв’язку з виконанням робіт, які передбачають доступ до державної таємниці (Постанова Кабінету  Міністрів України від 15.06.1994 № 414).

6. Визначення понять: мобілізаційний план, мобілізаційні завдання, спеціальні формування, основні показники мобілізаційного плану (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 1).

7. Обовязки громадянина щодо збереження державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 28).

8. Основні принципи мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 3).

9. Зміст мобілізаційної підготовки Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  стаття 3).

10. Зміст мобілізаційної підготовки  (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  стаття 3).

11. Звід відомостей, що становлять державну таємницю (наказ Служби  безпеки України від 12.08.2005 № 440).

12. Зміст мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 3).

13. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 4).

14. Форми допуску до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 22).

15. Державна таємниця і ступінь секретності, віднесення інформації до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття1).

16. Мобілізаційні підрозділи (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 5).

17. Обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 29).

18. Фінансування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон  країни «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 5).

19. Обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної  таємниці (Закон України «Про державну таємницю» стаття 29).

20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 12).

21. Повноваження Верховної Ради України, Президента України у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» статті 10, 11).

22. Звід відомостей , що становить державну таємницю (наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440).

23. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у сфері мобілізаційної підготовки (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 12).

24. Відповідальність за порушення законодавства України про мобілізаційну  підготовку і мобілізацію (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та  мобілізацію» стаття 26).

25. Доступ громадян до державної таємниці (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 27).

26. Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» статті 24, 25).

27. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 22).

28. Інформація, яка не відноситься до державної таємниці (Закон  України «Про державну таємницю» стаття 8).

29. Обов’язки підприємств, установ і організацій та громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 21).

30. Повноваження органів місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стаття 17).

 

Структурні підрозділи НКРЕ на територіях

 

1. Ліцензування діяльності в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 13).

2. Конкурентні засади у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 21).

3. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

4. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

5. Законодавство України про природні монополії (Закон України «Про природні монополії» стаття 3).

6. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

7. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15-1).

8. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», стаття 12).

9. Обов’язки та відповідальність споживачів енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 26).

10. Умови функціонування оптового ринку електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 15).

11. Поняття правопорушення в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

12. Поняття господарської діяльності та суб’єкта господарювання (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 1).

13. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом. (Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 25.08.2005 р. № 693, розділ 2.1).

14. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом. (Ліцензійні умови, затверджені  постановою  НКРЕ  від  25.08.2005 р.  № 694, розділ 2.1).

15. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 4).

16. Анулювання ліцензії (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 21).

17. Вимоги до постачальників щодо джерел надходження природного газу для постачання промисловим споживачам (Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1729 «Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом», із змінами і доповненнями п.11).

18. Постачання природного газу споживачам, розташованим у місцях його видобутку за регульованим тарифом (Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1729 «Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом», із змінами і доповненнями, п.8).

19. Контроль у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 20).

20. Основні види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 9).

21. Вимоги до постачальників природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом щодо створення страхового запасу природного газу (Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1729 «Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом», із змінами і доповненнями , стаття 10).

22. Антимонопольні обмеження (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

23. Особливості умов праці в електроенергетиці (Закон України «Про електроенергетику», стаття 21).

24. Державне управління в нафтогазовій галузі (Закон України «Про нафту і газ», стаття 6).

25. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу і нафтового газу магістральними трубопроводами (Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 30.09.2005 р. № 856, розділ 2.1).

26. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу (Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 30.09.2005 р. № 855, розділ 2.1).

27. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (Закон України «Про електроенергетику», стаття 17).

28. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок  (Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», стаття 8).

29. Права споживачів електричної енергії (Закон України «Про електроенергетику», стаття 25).

30. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (Закон України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 4).

31. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом (Ліцензійні умови, затверджені постановою НКРЕ від 25.08.2005 р. № 694, розділ 2.1).

32. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання (Закон України «Про теплопостачання», стаття 15).

33. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику (Закон України «Про електроенергетику», стаття 27).

34. Основні види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 9).

35. Антимонопольні обмеження (Закон України «Про електроенергетику», стаття 16).

 

 

Заступник начальника відділу роботи з

персоналом, запобігання та протидії корупції                                     Н. Гуденко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики