Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється при виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого постановою НКРЕ від 01.03.2012 № 206

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

(затверджений постановою НКРЕ від 23.02.2012 № 118 та зареєстрований в Мін'юсті 12.03.2012 за № 384/20697)

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

 

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ).

 

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

 

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

 

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

 

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до НКРЕ в письмовій чи усній  формі поштою (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19), електронною поштою (public.info@nerc.gov.ua), по телефону (факсом: (044) 277-30-47; тел. 204-48-27, 204-48-94), під час особистого прийому або через офіційний веб-сайт НКРЕ (рубрика "Запит на інформацію через сайт" розділу "Доступ до публічної інформації" http://www.nerc.gov.ua/?id=3) на вибір запитувача.

 

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

 

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форма запиту), затверджену НКРЕ.

 

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

 

Запитувач може отримати форму запиту у відділі з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 102.

 

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, електронною поштою, факсом.

 

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи НКРЕ з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

 

2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник відділу з питань документообігу та архівної справи Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи НКРЕ із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики