Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 21.05.2015 № 1581)

 

(В цю постанову вносяться зміни

постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1260) 

 

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

23.02.2012         № 118

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12.03.2012 за № 384/20697

 

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додається.

2. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

3. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і форму для подання запиту на отримання публічної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 07.07.2011 № 1295 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія регулювання електроенергетики України, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.07.2011 за № 914/19652.

5. Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

23.02.2012 № 118

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

12.03.2012 за № 384/20697

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики  (далі – НКРЕ).

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЕ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЕ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до НКРЕ в письмовій чи усній  формі поштою, електронною поштою, по телефону, під час особистого прийому або через офіційний веб-сайт НКРЕ на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форма запиту), затверджену НКРЕ.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕ та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Запитувач може отримати форму запиту у відділі зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 307.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, електронною поштою, факсом.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник відділу зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЕ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

Начальник юридичного управління                В.Морозова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

23.02.2012 № 118

 

ФОРМА 

для подання запиту на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації –

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19

Запитувач

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

____________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _______________________________________________

      (загальний опис інформації або вид,

__________________________________________________________________

                           назва, реквізити чи зміст документа)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

______________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________;

             будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

______________________________________________;

 

факсом

______________________________________________;

 

за телефоном (стаціонарним (фіксованим))

______________________________________________

 

_____________                             ______________________

      (дата)                                                                         (підпиc)

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розміщується на веб-сайті www.nerc.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

на електронну адресу: public.info@nerc.gov.ua;

факсом: (044) 277-30-47, 277-30-13;

за телефоном: (044) 454-48-27, 454-70-20.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через відділ зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, кабінет № 307, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) НКРЕ не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 

Начальник юридичного управління                В.Морозова

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 09.04.2012, № 25, ст. 957

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики