Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ


ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38022261.

1.3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 19.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218001004152.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Процун Оксана Валентинівна, заступник начальника управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності - начальник фінансово-економічного відділу, (044)454-48-07, факс (044)454-70-94, e-mail: Protsun@nerc.gov.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, код ЄДРПОУ 38022261.

 

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).


3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.


4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.nerc.gov.ua.


5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: послугу з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги з охорони) ДК-016-97 код 74.60.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: згідно додатку №1

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: червень-грудень 2012 року.


6. Основні умови договору: Відповідно до статті 40, 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та законодавства України.


7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.


8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, каб.  № 213;

особисто (у запечатаному конверті).

8.2. Строк: 11.05.2012 року до 10-00.


 

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Київ, вул. Смоленська, 19, каб.  № 309

9.2. Дата: 11.05.2012

9.3. Час: 11-00 год.


10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально - у додатку 1, способи зв'язку для отримання додаткової інформації за          тел. (044) 454-48-07 Процун Оксана Валентинівна.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Член Комісії                                                                   _____________________   К. І. Теличко

 

«11» квітня 2012 року                                                               м.п.

 

Додаток 1

 

ВИМОГИ СТОСОВНО ОФОРМЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно запиту цінових пропозицій;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код – для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________” (зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

До цінової пропозиції учасник повинен включити наступні документи, засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи:

 1. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);
 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
 3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 4. Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);
 5. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (єдиного податку);
 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
 7. Копія паспорту (для фізичних осіб);
 8. Оригінал або завірена копія довідки про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більш місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій;
 9. Оригінал або завірена копія довідки з Податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів, дійсна на момент розкриття цінових пропозицій;
 10. Копія дозволу або ліцензії (документу, що їх замінює, у встановлених законодавством випадках) на здійснення відповідної діяльності;
 11. Документи які засвідчують особу Учасника та його повноваження на підпис документів стосовно закупівлі: довіреність, наказ про призначення на посаду, протокол зборів учасників (акціонерів) або інші документи передбачені діючим законодавством.
 12. Інформація у формі  листа учасника про те що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
 13. Проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, - довідки, складені у довільній формі, або документи (їх засвідчені копії), які свідчать про наступне:

         1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази (оснащення охорони спецзасобами індивідуального захисту та активної оборони (гумовий кийок, газовий балончик));

         2)  наявність взаємодії з працівниками міліції в разі термінового виклику охоронника прибуття групи затримання в складі працівників міліції.

         3) наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід;

4) наявність документального підтвердження професійної підготовки охоронників (навчання в училищах професійної підготовки згідно із вимогами МВС України);

5) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

6) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

Відсутність документів про відповідність кваліфікаційним критеріям, або наявність в даних документах інформації, яка свідчить про відсутність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів або про фінансову неспроможність, є підставою для відхилення цінових пропозицій учасників.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті, та має найнижчу ціну.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Дислокація

№ з/п

 

Найменування об’єкту

Адреса

Вид охорони

Час охорони «від» - «до» в дні:

примітка

робочі

передвихідні

вихідні

передсвяткові

святкові

 

1

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

м. Київ, вул. Смоленська, 19 

Цивільна охорона

8°° – 8°°

8°° – 8°°

8°° – 8°°

8°° – 8°°

8°° – 8°°

 

 

 

„ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ" запиту цінових пропозицій  подається у вигляді наведеному нижче на фірмовому бланку учасника. 

 

 

ЗРАЗОК ФОРМИ "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, ______________________________________________________________________,

 (повне найменування учасника)

надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги з охорони) ДК-016-97 код 74.60.1 згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. 

Вивчивши запит цінових пропозицій та технічні вимоги ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції:

1. Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

 

№ з/п

 

Найменування об’єкту

Адреса

Вид охорони

Кількість години охорони за добу

Вартість 1– єї години охорони(грн.)

робочі

передвихідні

вихідні

передсвяткові

святкові

 

1

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

м. Київ, вул. Смоленська, 19 

Цивільна охорона

 

24

 

24

 

24

 

24

 

24

 

 Ціна цінової пропозиції всього за період  червень - грудень 2012 року складає ______ _________________________________________________________________(з ПДВ)

(цифрами та прописом)

2. Умови розрахунків:

2.1. Розрахунки проводяться в безготівковому порядку шляхом переказу замовником грошових коштів на поточний рахунок учасника;

2.2. Відстрочка платежу становить до 30 календарних днів за надані послуги в разі відсутності фінансування у Замовника.

3. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120 днів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця цінової пропозиції відповідно до вимог запиту цінових пропозицій торгів та акцептованої пропозиції. Договір про закупівлю не може бути укладеним не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції.

6.  Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи усі цінові пропозиції згідно з умовами Закону України «Про здійснення державних закупівель», та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

  ______________________            ___________________                                                                                                         

                (посада)                                        (ПІБ)                        (підпис уповноваженої особи)                  

                                                                                                                             М.П.

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики