Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


Перелік документів для отримання ліцензії

 

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності в нафтогазовому комплексі та сфері теплопостачання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756.

 

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності в електроенергетиці встановлено Інструкцією про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженою постановою НКРЕ від 06.10.1999 № 1305 (далі  - Інструкція):

 

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом 

 

копії установчих документів;

 

копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

за підписом керівника суб'єкта господарювання:

перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

інформація про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

розрахунок тарифів на транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами в установленому порядку.

 

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами; розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

 

копії установчих документів;

 

копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

за підписом керівника суб'єкта господарювання:

перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення на території провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ між заявником - суб'єктом господарювання та ліцензіатами з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та/або розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі в точках розмежування балансової приналежності трубопроводів;

відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;

 

за підписом керівника суб'єкта господарювання інформація про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

розрахунок тарифів на транспортування природного газу або його розподіл в установленому порядку.

 

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

 

довідка про обсяги постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за підписом керівника суб'єкта господарювання;

 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

 

наявність матеріально-технічної бази, що використовуватиметься для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

документ, що підтверджує наявність погодженої з газорозподільним (газотранспортним) підприємством абонентської бази споживачів природного газу, яка обов'язково повинна містити перелік споживачів, їх адреси, обсяг споживання, вузли комерційного обліку природного газу, їх тип і клас точності.

 

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

 

копії установчих документів;

 

документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

 

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ 

 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

 

розрахунок тарифів на зберігання природного газу в установленому порядку.

 

виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

 

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

наявність власних або орендованих виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;

освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

 

виробництво електричної енергії


доручення на право представництва заявника (у разі потреби); 

 

документ про внесення плати за видачу ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності (технічні характеристики енергогенерувального об'єкта; схема електричних з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку);

 

документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період);

 

копія документа, що підтверджує право власності генеруючими потужностями або їх користування (із підтвердженням належності цих генеруючих потужностей на праві власності іншому суб'єкту господарювання (фізичній особі)).

 

передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж);

 

документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-№ 1 за звітний період);

 

розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

 

розрахунок тарифів на передачу електроенергії.

 

розподіл електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, розподілу та обсягів власного споживання електроенергії за рівнями напруги; опис систем обліку електроенергії, що використовується заявником, у тому числі і погодинних; технічна характеристика мереж; звітні та нормативні витрати ел. енергії за минулий рік; структура органу диспетчерського управління);

 

документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-N 1 за звітний період);

 

розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

 

розрахунок тарифів на передачу електроенергії за класами напруги;

 

опис території здійснення ліцензованої діяльності за формою, наведеною у додатку 22 Інструкції.

 

постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної енергії

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності (річний обсяг власного споживання електроенергії за рівнями напруги; опис системи обліку електроенергії, у тому числі і погодинних; опис структури органу диспетчерського управління);

 

розрахунок тарифів на постачання електроенергії;

 

опис закріпленої території за формою, наведеною у додатку 23 до Інструкції.

 

постачання електричної енергії незалежним електропостачальником

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності;

 

документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-№ 1 за звітний період);

 

довідка про наявність субспоживачів та обсяги річного споживання електричної енергії основними споживачами та субспоживачами.

 

оптове постачання електроенергії

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копія статуту (нотаріально посвідчена);

 

опис заявленої діяльності;

 

документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-№ 1 за звітний період).

 

комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

 

доручення на право представництва заявника (у разі потреби);

 

документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії;

 

копії установчих документів (для юридичних осіб), нотаріально посвідчені;

 

опис заявленої діяльності (у тому числі перелік когенераційних установок, які перебувають у власності заявника, опис системи обліку електричної та теплової енергії та копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки);

 

копія документа, що підтверджує право власності на когенераційні установки.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики