Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

26.07.2012                   № 958

Київ 

 

Про затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії

 

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії, що додається.

2. Постанови НКРЕ від 26.01.2004 № 63 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом", від 22.03.2004 № 262 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.01.2004 № 63", від 22.06.2004 № 633 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.01.2004 № 63" і від 19.07.2004 № 731 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.01.2004 № 63" визнати такими, що втратили чинність.

3. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 2012 року.

 

 

В.о. Голови Комісії                                                      О.Рогозін

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України                                    Ю.Бойко

 

Голова Антимонопольного комітету України                                                                В.Цушко

 

Голова Державної служби України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва                                                                           М.Бродський

(лист № 1832/0/20-12 від 18.07.2012 про погодження проекту регуляторного акта)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.07.2012 № 958

 

ПОРЯДОК

визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений з метою сприяння ефективному функціонуванню Оптового ринку електричної енергії України та є обов’язковим для виконання постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі – ПНТ) та відповідними електропередавальними організаціями, на території здійснення ліцензованої діяльності яких знаходиться споживач ПНТ (далі – ЕК).

1.2. Порядок визначає механізм формування розрахункових погодинних даних щодо обсягів споживання електроенергії у точці розрахункового обліку споживача ПНТ (далі – розрахункові дані) за таких умов:

щомісячний обсяг споживання електроенергії у цій точці протягом останніх 12 місяців не перевищує 50 тис. кВт∙год;

точка обліку застосовується для визначення обсягів споживання електроенергії субспоживачем, електропостачання якому здійснює постачальник електричної енергії за регульованим тарифом (далі – ПРТ), а також обсягів перетікання електричної енергії з електромереж споживача в електромережі ПРТ.

1.3. Відповідальність за достовірність розрахованих за цим Порядком розрахункових даних покладається на ЕК. ПНТ зобов’язані здійснювати постійний контроль за правильністю формування зазначених розрахункових даних. ДП „Енергоринок” на підставі розрахункових даних, представлених ЕК, здійснює контроль за правильністю складання графіка постачальника електричної енергії за регульованим тарифом, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач ПНТ (далі – графік ПРТ), та відповідністю отриманих за місяць даних розрахункам, проведеним ЕК згідно з цим Порядком.

1.4. Розрахункові дані використовуються для визначення погодинних обсягів купівлі електричної енергії ПНТ на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ).

 

2. Визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії

 

2.1. Обсяги розрахункового погодинного споживання електричної енергії у точці обліку, яка відповідає положенням п. 1.2 цього Порядку, розраховуються ЕК на підставі графіка ПРТ і обсягу добового споживання електричної енергії Eдоб.факт у цій точці обліку, що визначається ЕК розрахунковим шляхом на підставі прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у цій точці, який був заявлений ПНТ на розрахунковий період (з урахуванням дозаявлених обсягів), та обсягу споживання в останній день розрахункового періоду, що визначається ЕК як різниця між фактичним обсягом споживання за розрахунковий період, визначеним за показами лічильника, та обсягом споживання, визначеним ЕК розрахунковим шляхом з першого по передостанній день (включно) розрахункового періоду.

Якщо у споживача ПНТ дві та більше точки обліку, які відповідають положенням п. 1.2 цього Порядку, то ПНТ для такого споживача заявляє ЕК на розрахунковий період прогнозований обсяг споживання електричної енергії сумарно по всіх точках обліку, які відповідають положенням п. 1.2 цього Порядку. У цьому випадку обсяги розрахункового погодинного споживання електричної енергії розраховуються ЕК сумарно по всіх точках обліку споживача, які відповідають положенням п. 1.2 цього Порядку.

У разі якщо в останній день розрахункового періоду обсяг споживання електричної енергії, визначений ЕК розрахунковим шляхом з першого по передостанній день (включно) розрахункового періоду, більший ніж фактичний обсяг споживання за розрахунковий період, визначений за показами лічильника, то ЕК на визначену величину зменшує прогнозований обсяг споживання електричної енергії в наступному розрахунковому періоді шляхом пропорційного розподілу з першого по передостанній день (включно) розрахункового періоду.

2.1.1. Погодинний графік ПРТ на розрахунковий місяць у точках обліку, які відповідають положенням абзацу другого п. 1.2 цього Порядку, розраховується за формулою:

 

Еіпрт = Еіоре - Еідт,                                                          (1)

де:

Еіоре – фактичні погодинні обсяги купівлі електричної енергії на ОРЕ постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач ПНТ, у цілому за місяць, який передував попередньому розрахунковому місяцю, кВт∙год.;

Еідт – фактичні погодинні (розподілені рівномірно у межах відповідного періоду часу) обсяги споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у цілому за місяць, який передував попередньому розрахунковому місяцю, кВт∙год.

Погодинний графік ПРТ на розрахунковий місяць у точках обліку, які відповідають положенням абзацу третього п.1.2 цього Порядку, дорівнює фактичним погодинним обсягам купівлі електричної енергії на ОРЕ постачальником електроенергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач ПНТ, в цілому за місяць, який передував попередньому розрахунковому місяцю.

Показники графіка ПРТ розраховуються у відносних величинах) та визначаються у відсотках:


ki = Eiпрт Eміспрт*100,                                                     (2)

 

де:

kі – розрахунковий показник графіка ПРТ за і-ту годину, %;

Еіпрт – сумарний місячний обсяг електричної енергії за і-ту годину згідно з графіком ПРТ, кВт∙год;

Еміспрт – сумарний обсяг електричної енергії в цілому за місяць у відповідності до графіка ПРТ, кВт∙год.

Графік ПРТ оформлюється документально за підписами відповідальних осіб ЕК і ПНТ, скріплюється печатками ПНТ та ЕК за формою згідно з додатком та щомісячно надається ПНТ в оригіналі до ДП “Енергоринок” через уповноваженого представника не пізніше терміну надання повідомлення на заявлений обсяг купівлі електроенергії ПНТ на ОРЕ у наступному розрахунковому місяці. Одночасно він надається ПНТ до ДП „Енергоринок” в електронному вигляді через ЕК.

2.1.2. Обсяг розрахункового споживання електричної енергії для кожної години доби визначається за формулою:

Ei = ki Х Eдобфакт / 100,                                          (3)

де:

Еі – розрахунковий обсяг споживання електричної енергії споживачем за і-ту годину доби, кВт∙год;

Eдоб.факт – добовий обсяг споживання електричної енергії, кВт×год, розрахований відповідно до п. 2.1 цього Порядку.

Визначені за формулою (3) погодинні обсяги округлюються до цілих значень. У разі виникнення небалансу між сумою 24-х погодинних значень та добовим значенням у результаті округлень зазначений небаланс ураховується у 24-й годині доби.

 

 

Начальник управління енергоринку                                         С.Вишинський 

 


ДОДАТОК

До Порядку визначення розрахункових

погодинних обсягів електричної енергії

 

 

РОЗРАХУНКОВИЙ ГРАФІК

для визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами постачальника

за нерегульованим тарифом ______________________________ (код ЗКПО ____________) у _____________ 20__ р.

                                                                                                      (назва постачальника)

по електропередавальній організації __________________________________________________________

 

 

Показник

Години доби

За добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

Примітка.

Погодинні значення округлюються до другого знака після коми. У разі виникнення небалансу між сумою 24-х погодинних значень та добовим значенням в результаті округлень зазначений небаланс ураховується у 24-й годині доби.

 

 

Керівник постачальника за нерегульованим тарифом

__________________

(підпис)

 

М.П.

 

______________________

(прізвище та ініціали)

Керівник електропередавальної організації

__________________

(підпис)

 

М.П.

______________________

(прізвище та ініціали)

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 17.08.2012, № 60, ст. 2468; газеті «Урядовий кур'єр», 20.11.2012 № 213

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики