Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


(В цей наказ вносяться зміни

наказом НКРЕ від 24.09.2012 № 643)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

18.09.2012                   № 630

Київ

 

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на 2013 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2014 – 2015 роки)

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Бюджетного кодексу України та Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим», НАКАЗУЮ:

 

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на 2013 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2014 – 2015 роки), що додається.

 

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

18.09.2012630

 

ПЛАН

діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на 2013 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2014 2015 роки)

 

1. Мета

 

Здійснення державної політики в сфері регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання, забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері елктроенергетики та нафтогазовому комплексі, сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій, захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

 

2. Аналіз поточної ситуації

 

Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Президента України (далі – Програма економічних реформ) у розділі «Реформа електроенергетики» передбачено проведення реформи ринку електричної енергії шляхом переходу від моделі «єдиного покупця» до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів.

Для створення законодавчого підґрунтя запровадження нової моделі ринку електричної енергії Програмою економічних реформ передбачена підготовка проекту Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», який має визначити структуру нового ринку електричної енергії, принципи його функціонування, економічні, технологічні та організаційні аспекти роботи, а також необхідні передумови його запровадження.

Попередній аналіз показує, що разом із прийняттям вищезазначеного законопроекту, необхідно буде внести відповідні зміни до Законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про здійснення державних закупівель» та до Податкового Кодексу України.

Запровадження нової моделі ринку електричної енергії потребуватиме розробки цілого пакету нових підзаконних нормативно-правових актів (а саме, правила ринку, технічні кодекси, правила користування електричною енергією, умови та правила здійснення ліцензованої діяльності, типові форми договорів, методики ціно- та тарифоутворення, цілий ряд порядків та процедур), а також внесення суттєвих змін у чинну нормативно-правову базу. За попередніми оцінками Комісії це становить більше 70 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ.

Ефективна робота ринку електричної енергії двосторонніх договорів з балансуючим ринком можлива за умови формування справді конкурентного середовища на ринку виробництва та постачання. На сьогодні існує ряд чинників, які створюють несприятливі умови для роботи діючої моделі ринку та можуть стати суттєвими перешкодами для запровадження нової моделі ринку. А саме:

збереження практики перехресного субсидіювання між групами споживачів і між споживачами різних галузей, не дозволить створити ефективно функціонуючий роздрібний ринок електричної енергії в новій моделі ринку та здійснити реальне відкриття ринку електричної енергії для споживачів;

низька ефективність виробництва й передачі електроенергії (споживання енергоресурсів в генерації на 35% більше, а рівень втрат при передачі вдвічі вищій ніж в країнах ОЕСР), не створює стимули для запровадження ефективних та енергозберігаючих технологій в галузях виробництва та передачі електричної енергії, а також скорочення понаднормативних витрат в мережах енергопостачальних компаній;

практика неповних розрахунків за електричну енергію певними категоріями споживачів, що у новій моделі може призвести до локалізації боргів на рівні окремих сегментів та учасників ринку.

Важливим кроком на шляху вирішення питань щодо забезпечення енергетичної безпеки України, стало прийняття Верховною Радою України Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі – Закон), який набув чинності з 24 липня 2010 року. Зразком для нового закону стало законодавство ЄС з регулювання газового ринку, а саме Директива 2003/55/ЕС і Регламент ЕС 1775/2005, які визначають модель організації ринку газу в ЄС. Головною метою здійснення реформ газового сектору в ЄС є відкриття газових ринків країн-членів, що означає створення конкурентної моделі газового ринку, яка передбачає наявність законодавчо затверджених рівних можливостей для:

споживачів: вільно обирати постачальників природного газу;

суб’єктів ринку газу: вільно отримувати доступ до мережевої інфраструктури, включаючи магістральні і газорозподільні газопроводи та підземні сховища газу (ПСГ);

Принципи нової моделі організації українського газового ринку, що містяться у Законі «Про засади функціонування ринку природного газу», доволі тісно інтегровані із відповідними положеннями європейських газових директив, що безумовно є позитивним сигналом для ЄС, міжнародних організацій та широкого загалу інвесторів, оскільки встановлюють засади для встановлення конкурентних відносин на ринку газу, що до сьогодні штучно стримувались. Разом з цим впровадження положень нового законодавства потребує усунення несприятливих чинників, які суттєво стримують розвиток українського газового ринку. Так, вирішення потребують наступні проблеми: покращення рівня розрахунків постачальників природного газу за регульованим тарифом перед НАК «Нафтогаз України», високий рівень нормативних втрат природного газу при його транспортуванні, низький рівень забезпеченості споживачів (особливо побутових) приладовими засобами обліку.

Варто зазначити, що з метою забезпечення на законодавчому рівні основних засад приєднання замовників до ЄГТСУ та забезпечення прозорості визначення плати за приєднання було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій», який вступає вдію з 01.01.2013, згідно з яким НКРЕ необхідно розробити та затвердити наступні нормативно-правові документи:

типовий договір на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);

типовий договір на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);

типовий договір на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);

порядок розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж;

порядок фінансування послуг з приєднання об'єктів замовника до газових мереж.

Розв’язання цих проблем є необхідною передумовою запровадження та ефективного функціонування ринку природного газу та електричної енергії.

 

3. Завдання та показники результатів їх виконання

 

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Звітний період

Плановий період

2011 рік (звіт)

2012 рік (прогноз)

2013 рік (прогноз)

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

Завдання 0401 Приведення цін і тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня відшкодування всіх витрат на їх виробництво, передачу, розподіл та постачання

040101 Зменшення обсягів перехресного субсидіювання

тис. грн.

Форма № 4-НКРЕ

-4721747,0

0

300000,0

500000,0

700000,0

Завдання 0402 Покрашення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію

040201 Зменшення понаднормативних витрат в мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

відс.

Форма № 2-НКРЕ

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

040202 Рівень розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію енергопостачальними компаніями

відс.

Щоквартальний звіт «Державного підприємства «Енергоринок»

96,8

97

98

98

98

Завдання 0403 Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу

040301 Забезпечення приладового обліку природного газу у населення де газ використовується на приготування їжі та підігрів води з метою створення умов для забезпечення впровадження норм Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»

 

Шт.

Щоквартальна інформація газорозподільних підприємств

-

150000

200000

200000

250000

 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

 

Державні цільові програми – відсутні

Інвестиційні програми (проекти) – відсутні

 

5. Бюджетна програма

 

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2012 рік (затверджено)

2013 рік (план)

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціаль-ний фонд

Загальний фонд

Спе-ціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401 Приведення цін і тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня відшкодування всіх витрат на їх виробництво, передачу, розподіл та постачання;

Завдання 0402 Покращення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію

Завдання 0403 Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу

1

6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

0433

35182,4

60,0

37065,3

60,0

41814,2

60,0

46439,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

35182,4

60,0

37065,3

60,0

41814,2

60,0

46439,0

60,0

 

Додаткові обсяги асигнувань необхідні для виконання визначених загальнодержавних завдань

 

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2012 рік (затверджено)

2013 рік (план)

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранич-ний обсяг

Необхідно додатково (+)

Індикативні прогнозні показники

Необхідно додатково (+)

Індикативні прогнозні показники

Необхід-но додат-ково (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401 Приведення цін і тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня відшкодування всіх витрат на їх виробництво, передачу, розподіл та постачання;

Завдання 0402 Покрашення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію

Завдання 0403 Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу

1

6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

0433

35182,4

60,0

37065,3

5880,2

41814,2

3377,9

46439,0

3749,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

35182,4

60,0

37065,3

5880,2

41814,2

3377,9

46439,0

3749,5

 

6. Очікуванні результати 

 

У 2013 році за результатами виконання запланованих завдань очікується:

скорочення обсягів перехресного субсидіювання, що сприятиме формуванню ефективних цінових сигналів для всіх учасників ринку та усунення цінових диспропорцій на ринку;

зменшення фактичних витрат в мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом порівняно з нормативними, сприятиме покращенню  ефективності діяльності енергопостачальних компаній;

покращення платіжної дисципліни та зменшення рівня заборгованості за куповану електричну енергію;

зменшення рівня заборгованості за купований природний газ, сприятиме подальшому реформуванню галузі та залученню приватних інвестицій в галузь;

зменшення нормативних витрат газу, що покращить показники ефективності діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств;

забезпечення споживачів (зокрема, побутових) приладами обліку природного газу, що сприятиме підвищенню ефективності споживання природного газу та впровадженню енергозберігаючих технологій.

У 2014 та 2015 роках очікується:

поступове приведення тарифів для населення до економічно обґрунтованого рівня;

створення передумов для впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;

досягнення стовідсоткового забезпечення приладами обліку природного газу населення, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі.

усунення несприятливих чинників роботи окремих елементів ринку природного газу, що створить передумови для його реформування.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики