Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

25.10.2012         № 1375

Київ

 

Про відмову ТОВ «ТОРЕНІЯ» у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 25 жовтня 2012 року, розглянула питання про видачу ТОВ «ТОРЕНІЯ» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, серед інших передбачених цим Переліком документів до заяви додається документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

Відповідно до постанови НКРЕ від 29.07.99 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності», нормативи розраховуються на підставі даних балансу підприємства.

ТОВ «ТОРЕНІЯ» надало копію балансу станом на 01.10.2012 (далі - Баланс).

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, зокрема, шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Згідно із пунктами 8, 9 та 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Відповідно до наданого Товариством балансу, резервний капітал Товариства (код рядка 340) становить 44205 тис. грн.

Згідно із пунктом 41 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, у статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

При цьому у пунктах 7.11. – 7.13. Статуту Товариства від 03.09.2012 визначено, що у Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний (страховий) фонд Товариства формується шляхом здійснення щорічних відрахувань до нього 5 відсотків суми річного прибутку Товариства. Рішення про використання резервного (страхового) фонду приймається загальними зборами учасників Товариства. У випадках, якщо коштів фонду недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

Разом з тим, розмір резервного (страхового) фонду, навіть беручи до уваги всю величину нерозподіленого прибутку Товариства (код рядка 350) за 9 місяців 2012 року, не відповідає положенням законодавства та установчих документів Товариства, тобто інформація, наведена у фінансовій звітності, містить помилки та перекручення, що свідчить про недостовірність даних у документах, поданих заявником.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", частини третьої статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691, м. Київ, провулок Ярославський, буд. 4) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

 

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики