Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

25.10.2012         № 1376

Київ

 

Про відмову ТОВ «Підприємство «Укргазпром» у видачі ліцензій на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 25 жовтня 2012 року, розглянула питання про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Укргазпром» (далі – ТОВ «Підприємство «Укргазпром») ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 14 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 (далі – Перелік), до заяви на видачу ліцензії з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ додається, зокрема, баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою.

Відповідно до пункту 15 Переліку, до заяви на видачу ліцензії з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом додається, зокрема, документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

Відповідно до постанови НКРЕ від 29.07.99 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності», нормативи розраховуються на підставі даних балансу підприємства.

ТОВ «Підприємство «Укргазпром» до заяви на видачу ліцензій надало копію балансу станом на 30 вересня 2012 року (далі - Баланс).

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, зокрема, шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Згідно із пунктами 8, 9 та 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Відповідно до наданого Товариством Балансу, статутний капітал Товариства (код рядка 300) становить 1 тис. грн. При цьому згідно із кодом рядка 360, неоплачений капітал становить 157,6 тис. грн.

Згідно із пунктом 43 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, у статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

При цьому, пунктом 3.3. Статуту Товариства, зареєстрованого від 21.12.2011 визначено, що для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладу Учасника створюється Статутний капітал в розмірі 1000(одна тисяча) гривень.

Враховуючи зазначене, Комісія дійшла висновку, що інформація, наведена у Балансі Товариства, містить помилки та перекручення, що свідчить про недостовірність даних у документах, поданих заявником.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", частини третьої статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВ «Підприємство «Укргазпром» (код ЄДРПОУ 38041483, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63) у видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ і постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

 

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики