Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38022261;

1.3. Місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 19;

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218001004152;

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Сус-Бойко Світлана Миколаївна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, (044)454-70-62, факс (044)277-30-07, e-mail: Susboiko@nerc.gov.ua, Виноградов Олександр Олексійович,  начальник транспортного відділу, (044) 454-48-89, e-mail: vinogradov @nerc.gov.ua;

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, код ЄДРПОУ 38022261.

 

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України (заг. фонд);

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення);): 170 000 грн. 00 коп. (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з .

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення). 11грн.70 коп. (одинадцять гривень сімдесят коп.) з ПДВ.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.nerc.gov.ua.

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016-97 23.20.1 - продукти нафтоперероблення рідкі (бензин марки А-95 (талони);

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин марки А-95 (талони)  17 100 літрів.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: лютий - грудень 2013 року.

 

6. Основні умови договору: Відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та законодавства України.

 

7. Строк дії цінових пропозицій: 150 днів.

 

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, каб. 312;

особисто (у запечатаному конверті);

8.2. Строк: 14.01.2013 року до 11-00.

 

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Київ, вул. Смоленська, 19, каб.  309;

9.2. Дата: 14.01.2013;

9.3. Час: 14-30 год.

 

10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально - у додатку 1, способи зв'язку для отримання додаткової інформації за тел. (044) 454-70-62 Сус-Бойко Світлана Миколаївна.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Член Комісії                                                                   _____________________   К. І. Теличко

   м.п.

«10» грудня 2012 року                                                              

Додаток 1

 

ВИМОГИ СТОСОВНО ОФОРМЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно запиту цінових пропозицій;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код – для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________” (зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій).

До цінової пропозиції учасник повинен включити наступні документи, засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи:

1. Реєстр документів (із зазначенням, на яких сторінках цінової пропозиції знаходяться зазначені в реєстрі документи);

2. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

3. Виписка з Єдиного державного реєстру (оригінал або копія завірена в установленому порядку);

4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

5. Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

6. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (єдиного податку);

7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб);

8. Копія паспорту (для фізичних осіб);

9. Оригінал або завірена копія довідки з уповноваженого органу про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більш місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій;

10. Оригінал довідки, дійсну на момент розкриття цінових пропозицій, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцією у сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

11. Копія дозволу або ліцензії (документу, що їх замінює, у встановлених законодавством випадках) на здійснення відповідної діяльності;

12. Документи які засвідчують особу Учасника та його повноваження на підпис документів стосовно закупівлі: довіреність, наказ про призначення на посаду, протокол зборів учасників (акціонерів) або інші документи передбачені діючим законодавством.

13. Інформація у формі  листа учасника про те що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

14. Проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

15. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, - довідки, складені у довільній формі, або документи (їх засвідчені копії), які свідчать про наступне:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2) наявність АЗС, де  діють талони на придбання палива Учасника по Україні;

3) наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід;

4) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

5) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

Відсутність документів про відповідність кваліфікаційним критеріям, або наявність в даних документах інформації, яка свідчить про відсутність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів або про фінансову неспроможність, є підставою для відхилення цінових пропозицій учасників.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті, та має найнижчу ціну.

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

·         Бензин марки А-95 – 17 100 літрів.

·         Товар має бути поставлений талонами через мережу АЗС України.

·         Кінцевий термін дії талонів не менш ніж 2 роки з дня придбання.

·         Якість товару повинна відповідати діючим нормам чинного законодавства України, що  посвідчується  сертифікатами відповідності.

·         Виготовлення та використання предмету закупівлі за призначенням не повинно наносити шкоду навколишньому середовищу.

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

·         предмет договору: продукти нафтоперероблення рідкі (бензин марки А-95);

·         обсяг послуг та вимоги щодо якості: Бензин А-95 – 17 100 літрів; товар має бути поставлений талонами через мережу АЗС України. Кінцевий термін дії талонів не менш ніж 2 роки з дня придбання. Якість товару повинна відповідати діючим нормам чинного законодавства України що посвідчується сертифікатами відповідності.

·         порядок здійснення оплати: оплата товару здійснюється до кінця поточного бюджетного року за умови наявності фінансування;

·         термін та місце поставки товарів: лютий-грудень 2013 року;

·         строк дії договору: з моменту підписання до 31.12.2013 р., а у відношенні розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань;

·         права та обов’язки сторін встановлюються у договорі відповідно до його умов та вимог чинного законодавства;

·         обсяги закупівлі може бути зменшено в залежності від реального фінансування видатків;

·         відповідальність сторін: за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства; до винної сторони застосовуються штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення;

 

 

 

ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

  ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-95), код за ДК 016-97 23.20.1, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши запит цінових пропозицій та технічні вимоги ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції:

1.       Цінова пропозиція (заповнити таблицю)

 

Найменування

товару

Кількість

літрів

Ціна за од., грн., з ПДВ*,

Загальна вартість, грн., з ПДВ*

1

Бензин А 95

17 100

 

 

* Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, зазначається „без ПДВ”.

 

Ціна цінової пропозиції всього складає ________________________________(з ПДВ)

                                                                   (цифрами та прописом)

 

2. Товар поставляється за талонами через мережу АЗС України.

3. Строк  дії  талонів  не  менше ніж 2 роки. 

4. Розрахунки проводяться в безготівковому порядку шляхом переказу замовником грошових коштів на поточний рахунок учасника;

5. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

6. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  150 днів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця цінової пропозиції відповідно до вимог запиту цінових пропозицій торгів та акцептованої пропозиції. Договір про закупівлю може бути укладеним не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції.

8.  Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи усі цінові пропозиції згідно з умовами Закону України «Про здійснення державних закупівель», та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

_______________________       ___________________    ____________________________                                                                                                      

                (посада)                                        (ПІБ)                 (підпис уповноваженої особи)                  

                                                                                                                      М.П.

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики