Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

17.01.2013                   № 490/15/47-13

 

Державна служба з питань 

регуляторної політики та підприємництва

 

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв’язку із вашим листом від 27.12.2012 № 6753/0/20-12 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, надає інформацію стосовно здійснення державної регуляторної політики протягом 2012 року.

НКРЕ у своїй діяльності керується положеннями законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку природного газу» та іншими нормативно-правовими актами.

Одними з основних завдань НКРЕ визначено державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання; участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; здійснення ліцензування суб’єктів господарювання на ринках природних монополій та на суміжних ринках; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг.

Відповідно до покладених завдань НКРЕ розробляла і затверджувала обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції.

У 2012 році з метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕ забезпечувала здійснення державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності».

Так, наказом НКРЕ від 20.04.2012 № 206 «Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів» встановлено процедуру підготовки регуляторних актів Комісією. Відповідальним за здійснення державної регуляторної політики в НКРЕ визначено юридичне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» План діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, було затверджено постановою від 28.11.2011 № 2280 та розміщено його на веб-сайті НКРЕ.

Разом з тим, у зв’язку із ліквідацією Національної комісії регулювання електроенергетики України (Указ Президента України від 23.11.2011 № 1057) та створенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (Указ Президента України від 23.11.2011 № 1059) на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 12.01.2012 постановою № 19 було затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до цього Плану неодноразово вносилися зміни та доповнення, які приймались на відкритих засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ.

Згідно із зазначеним Планом у 2012 році було заплановано розробити 86 проектів регуляторних актів, в тому числі 9 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Так, протягом 2012  року було прийнято 35 регуляторних актів, розроблених НКРЕ, у тому числі 4 акти  Кабінету Міністрів України, а саме:

постанова від 21.03.2012 № 222 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247»;

постанова від 22.08.2012 № 781 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516»;

постанова від 24.10.2012 № 975 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835»;

постанова від 24.10.2012 № 977 «Про внесення зміни до Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання».

Всі зазначені постанови були розроблені з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог діючого законодавства.

Також, у 2012 році було прийнято 31 регуляторний акт НКРЕ, зокрема:

постанову від 29.03.2012 № 305 «Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу» прийнято на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол № 41). З дати набрання чинності цією постановою кваліфіковані споживачі мають можливість вибору постачальника природного газу на рівних та недискримінаційних умовах відповідно до термінів, встановлених постановою;

на виконання вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол № 41) та з метою забезпечення рівних прав доступу всіх суб’єктів ринку природного газу до Єдиної газотранспортної системи України прийнято постанову від 19.04.2012 № 420 «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України»;

з метою приведення нормативно-правового акту НКРЕ, яким затверджено Порядок застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню та населеним пунктам, у відповідність до чинного законодавства та одночасне його вдосконалення шляхом уточнення термінології та окремих розділів документу, зокрема зазначення сфери застосування акту, виключення визначення «населений пункт» було прийнято постанову від 23.04.2012 № 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію»;

метою прийняття постанови від 15.06.2012 № 749 «Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» є виконання вимог статті 171 Закону України «Про електроенергетику», нормативне затвердження процедури визначення наявності та вартості українського компоненту у вартості будівництва об’єкту електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії та створення сприятливих правових та інвестиційних умов для розвитку суміжних з альтернативною електроенергетикою галузей економіки, продукція яких використовується при будівництві нових об’єктів енергетики;

на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Закону України «Про природні монополії» та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» прийнято постанову від 05.07.2012 № 849 «Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу». Пріоритетним завданням впровадження цього нормативно-правового акту є забезпечення рівних та недискримінаційних умов при здійсненні купівлі природного газу гарантованими постачальниками;

метою прийняття постанови від 12.07.2012 № 889 «Про купівлю електричної енергії виробниками електричної енергії» є підвищення ефективності державного регулювання шляхом забезпечення однозначного та зрозумілого підходу до визначення обсягу закупівлі електричної енергії на власні та господарські потреби виробниками електричної енергії;

постанова від 26.07.2012 № 958 «Про затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії» прийнята з метою підвищення ефективності державного регулювання шляхом забезпечення однозначного та зрозумілого підходу до визначення погодинного обсягу споживання електричної енергії споживачами постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом;

на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 247 «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ» та з метою досягнення узгодженості між нормативно-правовими актами України, що регулюють платіжно-розрахункові відносини при здійсненні постачання природного газу споживачам, було прийнято постанову НКРЕ від 02.08.2012 № 1000 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»;

постанову від 06.09.2012 № 1164 «Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу» прийнято на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Закону України «Про природні монополії» та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики». Впровадження типового договору на розподіл природного газу дозволить забезпечити рівні та недискримінаційні умови усім суб’єктам ринку природного газу на отримання зазначеного виду послуг;

метою постанови від 13.09.2012 № 1177 «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток» є виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики». Зазначений акт визначає механізм формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ;

на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол № 41) та з метою забезпечення прозорих механізмів регулювання відносин, які виникають між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) прийнято постанову від 13.09.2012 № 1181 «Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб»;

постановами від 04.10.2012 № 1257 та № 1258 затверджено форми звітності НКРЕ у сферах електроенергетики, теплопостачання та у нафтогазовому комплексі та інструкції щодо їх заповнення. Прийняття зазначених постанов дає можливість НКРЕ шляхом аналізу наданої ліцензіатами звітності та інформації здійснювати контроль за дотриманням ліцензіатами Умов і Правил здійснення ліцензованої діяльності у сферах енергетики, теплопостачання та у нафтогазовому комплексі;

постановою від 11.10.2012 № 1314 «Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» затверджено примірну форму договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та примірні форми договорів про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої установкою, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Впровадження постанови забезпечить максимальне скорочення строків уведення в роботу установок з виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії та зменшення витрат власників таких об’єктів на приєднання до електричних мереж;

на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Закону України «Про природні монополії» та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» прийнято постанову від 01.11.2012 № 1398 «Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу». Впровадження типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу дозволило забезпечити рівні та недискримінаційні умови усім суб’єктам ринку природного газу на отримання зазначеного виду послуг, у тому числі зберігання страхового запасу природного газу;

прийняття постанови від 02.11.2012 № 1421 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» дозволило обґрунтовано регулювати процес затвердження «зеленого» тарифу, створити можливість для короткострокового та довгострокового прогнозування змін рівня собівартості виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, проводити оцінку та контроль за цільовим використанням отриманих ліцензіатом коштів;

метою прийняття постанови від 08.11.2012 № 1450 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії» є виконання вимог статті 12 Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та удосконалення порядку доступу до міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, сприяння розвитку конкурентних відносин під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності в електроенергетиці;

постанову від 13.12.2012 № 1627 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії» прийнято з метою встановлення однозначного прозорого порядку формування (подання, розгляду, схвалення та виконання) інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії;

метою прийняття постанови від 20.12.2012 № 1667 «Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії» є виконання вимог статті 30 Закону України «Про електроенергетику» та сприяння розвитку конкурентних відносин під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності в електроенергетиці.

Крім того, протягом 2012 року було прийнято ряд рішень щодо визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів НКРЕ з метою приведення нормативної бази НКРЕ у відповідність до діючого законодавства та забезпечення принципів регуляторної політики.

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, відділ зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ здійснювалося відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур’єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі«Ліга: Закон».

Наказом НКРЕ від 20.04.2012 № 215 затверджено План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ на 2012  рік.

Протягом року здійснено 47 відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ, у тому числі: 22 базових, 10 повторних та 15 періодичних відстежень, а також 5 відстежень результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України, з них 4 базових та 1 повторне.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на веб-сайті Комісії та направлені до Кабінету Міністрів України або до Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на відкритому засіданні Комісії 13.12.2012 постановою НКРЕ № 1603 затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, розміщено його на веб-сайті НКРЕ та опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕ» за січень 2013 року.

Одночасно повідомляємо, що листом від 10.12.2012 № 7946/15/47-12 надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.

 

Додаток: Звіт про виконання Плану Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затверджений постановою НКРЕ від 12.01.2012 № 19.

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

 

Куценко 204 70 35

 


Додаток

до листа НКРЕ

17.01.2013 № 490/15/47-13

 

ЗВІТ

про виконання Плану Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Стан підготовки регуляторного акта

1

Пункт 1 Плану виключений 

 

 

 

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Зменшення кількості документів, необхідних для отримання ліцензій

Управління ліцензування

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

3

Пункт 3 Плану виключений

 

 

 

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729»

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 247»

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова КМУ від 21.03.2012 № 222

6

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності»

Зменшення бар’єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та природного газу за нерегульованим тарифом

Управління ліцензування

Проект знаходиться в стадії розробки

7

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії»

Приведення до діючого законодавства

Управління ліцензування

Проект знаходиться в стадії розробки

8

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Визначення порядку надання адміністративних послуг НКРЕ

Управління ліцензування

Проект знаходиться в стадії розробки

9

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на здійснення окремих видів діяльності»

Приведення нормативної бази до діючого законодавства

Управління ліцензування

Проект знаходиться в стадії розробки

10

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»

Встановлення єдиної прозорої процедури приєднання електроустановок до електричних мереж

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

11

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

Встановлення порядку розрахунку плати за приєднання

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

12

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії». Приведення платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу у відповідність до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова НКРЕ від 02.08.2012 № 1000

13

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 05.07.2012 № 849

14

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ

від 01.11.2012 № 1398

15

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 06.09.2012 № 1164

16

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

17

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект знаходиться в стадії розробки

18

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України»

Виконання вимог пункту 5 частини 3 статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 19.04.2012 № 420

19

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб»

Виконання вимог пункту 13 частини 3 статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1181

20

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ»

Виконання Указу Президента України від 23.11.2011 № 1057 «Про ліквідацію Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова НКРЕ від 02.08.2012 № 1007

21

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 10.02.2011 № 212»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 05.07.2012 № 848

22

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31.03.2011 № 469»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 06.09.2012 № 1165

23

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 23.06.2011 № 1074»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 01.11.2012 № 1399

24

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 475»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

25

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 476»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект знаходиться в стадії розробки

26

Проект постанови НКРЕ «Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу»

Виконання вимог пункту 21 частини 3 статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 29.03.2012 № 305

27

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку «пулу» до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

Управління інформаційних технологій, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

Не внесені відповідні зміни до Закону України «Про електроенергетику»

28

Проект постанови НКРЕ «Щодо визначення доходу від здійснення ліцензованої діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 2012.2012 № 1665

29

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження

30

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання»

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження

31

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат при реалізації природного газу суб’єкту уповноваженому Кабінетом Міністрів України

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1177

32

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіатів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

33

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект схвалено на відкритому засіданні Комісії 13.12.2012

34

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з постачання природного газу за регульованим тарифом»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу з постачання природного газу за регульованим тарифом, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

35

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект знаходиться в стадії розробки

36

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект знаходиться в стадії розробки

37

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Проект знаходиться в стадії розробки

38

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 26.07.2012 № 958

39

Проект постанови НКРЕ «Про порядок купівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження

40

Проект постанови НКРЕ «Щодо оплати електричної енергії власного виробництва»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Проект документу розроблено, здійснюється узгодження з структурними підрозділами НКРЕ

41

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 08.11.2012 № 1450

42

Проект постанови НКРЕ «Про купівлю електричної енергії виробниками електричної енергії»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення до Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 12.07.2012 № 889

43

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про проведення експертизи при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Визначення нормативно-правового механізму для дослідження експертами кола питань з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення прозорості, обґрунтованості та об’єктивності рішень, що приймаються НКРЕ в межах її компетенції

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект знаходиться в стадії розробки

44

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»

Визначення нормативно-правового механізму для розробки, подання, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 № 1627

45

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії»

Визначення нормативно-правового механізму для подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект знаходиться в стадії розробки

46

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги»

Забезпечення єдиного підходу до всіх споживачів та виключення необґрунтованих преференцій

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект постанови знаходиться на доопрацюванні

47

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

48

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 20.09.2012 № 1218

49

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики (та їх складових), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 15.06.2012 № 749

50

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку видачі, користування та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії

Управління генеруючих підприємств

Втратив актуальність у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про електроенергетику»

51

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності»

Приведення у відповідність до Закону України «Про електроенергетику»

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 02.11.2012 № 1421

52

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Приведення у відповідність до діючого законодавства

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 11.10.2012 № 1314

53

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію»

Приведення у відповідність до діючого законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління роздрібного ринку електричної енергії

Постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 498

54

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835»

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.01.2012 № 4226/0/1-12

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова КМУ від 24.10.2012 № 975

55

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання»

Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Постанова КМУ від 24.10.2012 № 977

56

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність з Правилами користування електричною енергію

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект знаходиться на доопрацюванні

57

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 року № 516»

З метою приведення у відповідність до законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова КМУ від 22.08.2012 № 781

58

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

З метою приведення нормативних актів до вимог Закону України «Про електроенергетику» та усунення дублювання положень законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Проект знаходиться в стадії розробки

59

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1178

60

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ щодо якості надання послуг з газопостачання»

Моніторинг показників якості надання послуг з постачання природного газу з метою захисту прав споживачів

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління регулювання нафтогазового комплексу, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, юридичне управління

Проект знаходиться в стадії розробки

61

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1257

62

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258

63

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.11.2005 № 1044»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1259

64

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12.07.2012 № 889»

З метою розвитку промислового потенціалу України

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 11.10.2012 № 1287

65

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов та пунктів постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

З метою приведення у відповідність до законодавства

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 № 1633

66

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

З метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 08.11.2012 № 1451

67

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

З метою виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Закону України "Про природні монополії"

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

68

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»

Нормативне забезпечення переходу до стимулюючого регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, управління інвестиційної політики та технічного розвитку, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

69

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу до стимулюючого регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, управління інвестиційної політики та технічного розвитку, управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

70

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж»

Виконання вимог пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

71

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж»

Виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

72

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 р. № 420»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

73

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

74

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

75

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

76

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект знаходиться в  стадії розробки

77

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. № 126»

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження із зацікавленими міністерствами

78

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження змін до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

З метою виконання вимог Закону України «Про електроенергетику»

Управління генеруючих підприємств

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

79

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії»

З метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 20.12.2012 № 1667

80

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986»

З метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 20.12.2012 № 1668

81

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 657-р»

Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства

Управління ліцензування

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

82

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження

83

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06.2009 № 749»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

84

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Інструкції з оформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Юридичне управління

Відповідно до листа Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 02.01.2012 № 66 проект не є регуляторним актом

85

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та споживачам, прирівняним до населення»

Приведення у відповідність до діючого законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

86

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами територією України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

87

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

88

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.09.2002 № 983»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект знаходиться в стадії розробки

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики