Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

10.01.2013                   № 309/15/47-13

 

Державна інспекція України

з питань захисту прав споживачів

 

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 12 січня 2002 року № 16/2002 «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, в межах компетенції надає інформацію про стан захисту прав споживачів за 2012 рік.

Одним з основних завдань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ, Комісія), визначених у Законах України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку природного газу», Положенні про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженому Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, є захист прав споживачів. Так, Комісія відповідно до покладених на неї завдань захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2012 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з приводу захисту прав та отримання роз’яснень, інша кількісна інформація стосовно роботи із зверненнями споживачів електричної та теплової енергії, природного газу представлена у нижченаведеній таблиці.

 

Звідки надійшли

звернення

Кількість звернень

З них *

Кількість громадян, що звернулася до НКРЕ з урахуванням колективних звернень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Від громадян поштою

936

94

185

1

44

13

460

283

0

884

1

2

43

6

6

3119

2

Від громадян на особистому прийомі

15

3

3

0

0

0

8

0

0

14

0

1

0

0

0

92

3

Від Кабінету Міністрів України

305

38

86

1

34

0

180

111

0

295

0

1

8

2

1

708

4

Від інших органів

460

33

108

1

47

2

163

316

0

438

5

0

17

4

0

1425

Разом

1716

168

382

3

125

15

811

890

0

1631

6

4

68

12

7

5344

* 1. Колективних 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання. 7.Скарги. 8. Інформаційні запити. 9. Надано роз’яснення, необхідну інформацію. 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації. 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги). 12. У стадії розгляду (вирішення). 13. Розглянуто, надано відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно.

 

За результатами проведеної у 2012 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної та теплової енергії, природного газу звертались до НКРЕ з питаннями щодо:

правової оцінки дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання;

правомірності здійснених нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання споживачами електричної енергії та газу;

цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифів на електричну енергію для населення та порядок оплати спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загальнобудинкові потреби та технічні цілі;

порядку приєднання електроустановок до електричних мереж, підключення газових приладів і пристроїв;

порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

порядку оплати електричної енергії громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб’єктів господарської діяльності; громадянами, що здійснюють професійну діяльність;

правового врегулювання питання укладення договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають статус членів садових товариств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які у встановленому порядку вибули із таких організацій, об’єднань, кооперативів;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергію для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 13.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246, та інших нормативно-правових актів України, надання роз’яснень щодо яких віднесено законодавством до повноважень НКРЕ.

З метою належного захисту прав споживачів електричної та теплової енергії, природного газу, НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях інформації, у разі необхідності проводились перевірки фактів порушень прав споживачів на підставі інформації, наданої ліцензіатами НКРЕ. За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України, оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах енергопостачальних, газопостачальних організацій та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними. У зв'язку з цим НКРЕ були підготовлені листи до енергопостачальних та газопостачальних організацій з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства.

При розгляді звернень споживачів у 2012 році Комісія дотримувалася вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» тощо. Крім того, посадовими особами, а саме Головою та Членами Комісії у 2012 році на особистому прийомі було прийнято 15 громадян. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз’яснення з питань, викладених на особистому прийомі.

Окремо зазначаємо, що від соціально вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування послугами енерго- та газопостачання, порядку використання пільг та субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ, в тому числі територіальними підрозділами НКРЕ, в межах компетенції було здійснено конкретні заходи із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних та газопостачальних компаній з метою вирішення питань, порушених зазначеними громадянами.

Найбільш вагому частку у сфері захисту прав споживачів електричної та теплової енергії, природного газу за 2012 рік складала робота НКРЕ з підготовки  в межах своїх повноважень роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері енергетики, що є наслідком звернень споживачів, в яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин ліцензіатів та споживачів.

З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ опубліковувала окремі відповіді з найбільш поширених запитів у своєму офіційному друкованому виданні – «Інформаційний бюлетень НКРЕ», на офіційному веб-сайті НКРЕ та системі інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА-ЗАКОН».

Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між споживачами електричної енергії, природного газу та теплопостачання НКРЕ здійснювала роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом розроблення в межах компетенції проектів нормативно-правових актів.

Отже, робота із захисту прав споживачів у межах відповідних повноважень здійснювалася НКРЕ у 2012 році відповідно до вимог законодавства України.

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики