Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

Яким чином здійснюється перерахунок оплати вартості використаного природного газу споживачем у 2012 році, якщо споживач протягом 2012 року оплачував надані послуги з газопостачання за визначеною газопостачальним підприємством станом на 1 січня 2012 р. роздрібною ціною природного газу відповідно до категорії споживання, що не перевищує 2500 куб. м природного газу на рік, але річний обсяг спожитого ним природного газу за підсумками 2012 року перевищив 2500 куб. м?

 

Відповідь:

 

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) – споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 (далі – Правила).

 

Положеннями пункту 10 Правил встановлено, що розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ (постанова від 13 липня 2010 р. № 812), за показниками лічильників газу, а у разі їх відсутності – за нормами споживання природного газу.

 

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому році.

 

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.

 

Якщо за підсумками попереднього року використання природного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ, зокрема:

 

- у разі перевищення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році (V2 > V1), споживач зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості. Розрахунок вартості у цьому разі здійснюється за формулою

 

Вс = (Ц2 х V2) - (Ц1 х V2),

 

де Вс - вартість природного газу, яку споживач повинен сплатити за результатами перерахунку;

Ц1 - роздрібна ціна на природний газ, встановлена для оплати природного газу у попередньому році;

V1 - річний обсяг, згідно з яким була визначена ціна у попередньому році;

Ц2 - встановлена для оплати природного газу роздрібна ціна, що застосовується для споживача згідно з використаним у попередньому році обсягом;

V2 - річний обсяг, використаний споживачем у попередньому році;

 

- у разі зменшення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році (V2 < V1), різниця у вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів. Розрахунок вартості у цьому разі здійснюється за формулою

 

Вгп = (Ц1 х V2) - (Ц2 х V2),

 

де Вгп - вартість природного газу, яку газопостачальне підприємство зараховує на особовий рахунок споживача в рахунок майбутніх платежів.

 

Такий перерахунок здійснюється до 1 лютого поточного року.

 

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 1 липня перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно від обсягу його використання у першому півріччі поточного року та від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом на 1 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг використаного споживачем природного газу у першому півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ. Такий перерахунок здійснюється до 1 серпня поточного року.

 

Визначення річного обсягу використання природного газу здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до зняття показників лічильника у грудні попереднього року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні грудня у разі незняття показників лічильника газу газопостачальним підприємством станом на 1 січня.

 

Розрахунковий обсяг використання природного газу за необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року та грудні попереднього року, що помножена на кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями показників лічильника.

 

Визначення річного обсягу використання природного газу в попередньому році з урахуванням розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні здійснюється за формулою

 

Vр = Vг + [n х (Vс - Vг) / N],

 

де Vр - обсяг природного газу, використаний споживачем у попередньому році;

Vс - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року;

Vг - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у грудні попереднього року;

N - сумарна кількість днів між контрольними зняттями показників лічильника газу в січні поточного року та грудні попереднього року;

n - кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року.

 

Згідно вимог пункту 32 Правил газопостачальне підприємство зобов'язане:

 

визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у попередньому році та першому півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на поточний рік та відповідно друге півріччя поточного року відповідно до пункту 10 цих Правил;

 

проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показники лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року.

 

Таким чином, визначення обсягу газу, використаного споживачем протягом року, має здійснюватися за увесь календарний рік, а саме: з 1 січня по 31 грудня (включно). При цьому ціна на природний газ, диференційована залежно від річного обсягу використання природного газу, застосовується на увесь обсяг газу спожитого протягом року.

 

Так, наприклад, у разі якщо ціна природного газу на 2012 рік була встановлена споживачу відповідно до категорії споживання, що не перевищує 2500 м3 природного газу на рік (72,54 коп. за 1 м3 природного газу), а річний обсяг спожитого газу за 2012 рік, що був зафіксований на особовому рахунку споживача на 1 січня 2013 р., склав, наприклад, 2501 м3 на рік - ціну на природний газ такому споживачеві на 2013 рік буде встановлено відповідно до категорії споживання, що не перевищує 6000 м3 природного газу на рік (109,80 коп. за 1 м3 природного газу). Крім того, такому споживачеві буде здійснено перерахунок оплати вартості всього спожитого ним у 2012 році обсягу природного газу за ціною природного газу відповідно до категорії споживання, що не перевищує 6000 м3 природного газу на рік.

 

04.03.2013

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики