Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України.

 

НКРЕ є органом державного регулювання діяльності в енергетиці. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів.

 

2. Сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання.

 

3. Забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері енергетики та нафтогазовому комплексі.

 

4. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій.

 

5. Захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

 

НКРЕ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:

 

1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної енергії та в сфері теплопостачання, ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів;

 

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

 

3) подає Президенту України та Верховній Раді України щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на веб-сайті НКРЕ;

 

4) здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі, видає ліцензії на право провадження діяльності з:

 

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

 

передачі та постачання електричної енергії;

 

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

 

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу;

 

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

 

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

 

5) розробляє і затверджує:

 

інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;

 

умови та правила провадження ліцензованої діяльності (далі - ліцензійні умови);

порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;

 

порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі, та методології ціно-, тарифоутворення;

 

правила користування електричною енергією;

 

правила користування природним газом для юридичних осіб;

 

порядок відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;

 

порядок формування інвестиційних програм;

 

правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж;

 

порядок проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

 

правила надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики;

 

порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

 

алгоритм розподілу коштів;

 

типові форми господарських договорів, у тому числі на:

 

- купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

 

- транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

 

- зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

 

- приєднання до газових мереж;

 

- розподіл природного газу;

 

- постачання природного газу за регульованим тарифом;

 

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

 

економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії, а також критерії визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

 

6) установлює:

 

ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання;

 

ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених законом;

 

роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення;

 

граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

 

граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

 

тарифи на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

 

тарифи на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

 

тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

 

тарифи на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

 

тарифи на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

 

7) визначає умови, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

 

8) установлює для суб'єктів природних монополій вимоги щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

 

9) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

 

10) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;

 

11) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

 

12) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії та природного газу;

 

13) визначає умови доступу суб'єктів ринків електроенергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

 

14) погоджує в межах своїх повноважень договір між членами оптового ринку електричної енергії та додатки до нього;

 

15) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;

 

16) установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності відповідними суб'єктами ринків;

 

17) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення у межах своєї компетенції;

 

18) передає до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

 

19) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

 

20) формує та веде реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), а також реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕ;

 

21) розглядає звернення споживачів та надає роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕ;

 

22) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

 

23) інформує громадськість про результати своєї діяльності, провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

 

24) співпрацює з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу;

 

25) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції, та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

 

26) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

 

27) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

 

28) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

 

 

  

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики