Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


У якому випадку квартира вважається обладнаною у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості)?

 

Відповідь:

 

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» проект – це документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

 

Об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) – це будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

 

Згідно з пунктом 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (далі – ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

 

Відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 ПТЕЕС, уведення в експлуатацію – це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. Таким чином, на думку Комісії, встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, підтверджується документами про уведення в експлуатацію відповідних установок.


З урахуванням наведеного, на думку НКРЕ, за наявності проектної документації на об’єкт архітектури (будинок) або для квартири – технічного паспорту БТІ, відповідно до яких об’єкт архітектури (будинок) або квартира обладнано електроопалювальними установками та/або кухонними електроплитами, такий об’єкт архітектури (зокрема будинок) або квартиру слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.


Відносини, які виникають між споживачами електричної енергії та енергопостачальною компанією, регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із змінами) (далі – Правила), згідно з якими об'єкт споживача – житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах власності або користування.

 

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем та енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).

 

Відповідно до пункту 4 Правил у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

 

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності.

 

У зв’язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об’єкта (квартири), приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок якими обладнано об’єкт споживача.

 

Підставою для внесення змін у договір про користування є підтвердження проектною документацією закінченого будівництва або реконструкції та уведення в експлуатацію в установленому порядку того, що житловий будинок в цілому або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

 

При цьому, у разі відсутності в проектній документації підтвердження факту обладнання житлового будинку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками, на думку Комісії, споживачу для внесення змін у договір щодо зміни тарифної групи необхідно належним чином внести зміни до проекту будинку (квартири), виконати переобладнання (реконструкцію) з подальшим уведенням в експлуатацію, після чого звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією.

 

Проведення розрахунків за електричну енергію за відповідним тарифом застосовується відповідно до договору про користування (або відповідних договорів).

 

З урахуванням вищенаведеного, обладнання об'єкта споживача електроплитами та/або електроопалювальними установками в установленому порядку, на думку Комісії, може бути здійснено згідно з такою процедурою: 

 

1. Споживач самостійно або за участі проектної організації формує завдання на проектування обладнання власного об'єкта або його частини (окремої квартири) кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками. 

 

2. Звернення до енергопостачальника з метою з'ясування необхідності збільшення потужності відносно зазначеної в договорі. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність частини приміщення об'єкта споживача, відносно зазначеної в договорі, не збільшується, енергопостачальник погоджує споживачу завдання на проектування (в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту), як вихідні дані на переобладнання об'єкта споживача (погоджує встановлення такого обладнання).

 

3. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність збільшується відносно зазначеної в договорі, споживач отримує у власника (балансоутримувача) об’єкта архітектури завдання на проектування, як вихідні дані на переобладнання внутрішньо-будинкової мережі багатоквартирного будинку. Споживач узгоджує зазначене завдання на проектування із енергопостачальником в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту.

 

4. Згідно з вихідними даними проектується переобладнання об'єкта споживача (квартири) та/або внутрішньобудинкових мереж.

 

5. Згідно з узгодженим проектом, здійснюється реконструкція, переобладнання або будівництво на об’єкті споживача (в квартирі) та/або внутрішньо-будинкових мереж.

 

6. За умови збільшення потужності об’єкта архітектури (будинку), власник (балансоутримувач) внутрішньо-будинкової електропроводки об'єкта архітектури (будинку) або споживач від імені власника (балансоутримувача) внутрішньо-будинкової електропроводки замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32.

 

7. Власниками відповідних об’єктів проводиться введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих або технічно переоснащених об’єктів.

 

8. Внесення змін до договору про користування електричною енергією.

 

Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об’єкта споживача (квартири) кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою, енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію, як для населення:

- яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості);

- яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості).

 

Відповідно до положень пункту 40 Правил енергопостачальник безплатно дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії.

 

Додатково повідомляємо, що пункт 1.4 Тарифів на електроенергію розповсюджується на населення, яке проживає в квартирах, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), а пункт 1.3 Тарифів на електроенергію розповсюджується на населення, яке проживає в квартирах, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості)."

 

05.06.2013

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики