Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


 

(Цей наказ скасовано на підставі  

наказу НКРЕ від 20.08.2012 № 546 )

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

07.07.2012                   № 405

Київ

 

Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додається.

2. Визначити відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є НКРЕ, головного спеціаліста відділу з питань документообігу та архівної справи управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи.

3. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», цього наказу, а також за своєчасне надання інформації для оприлюднення та за запитами на публічну інформацію на керівників структурних підрозділів та членів НКРЕ, відповідальних за відповідні напрями роботи.

4. Призначити керівника апарату відповідальним за забезпечення реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Комісії                                    С. Тітенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сфері енергетики

07.07.2012405

 

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Цей Порядок установлює внутрішню процедуру оприлюднення публічної інформації, надання публічної інформації за запитами, відстрочки та відмови у її задоволенні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з цих питань.

1.3. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

1.4. НКРЕ не є розпорядником:

інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб;

інформації, отриманої шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб;

юридичних осіб, визначених статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.5. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЕ, забезпечується шляхом:

оприлюднення публічної інформації в «Інформаційному бюлетені НКРЕ» та в інших засобах масової інформації;

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті НКРЕ;

розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у центральному апараті та територіальних підрозділах НКРЕ;

розміщення публічної інформації у всеукраїнських інформаційно-правових системах "Законодавство" Верховної Ради України та «ЛІГА:Закон»;

присутності запитувачів інформації на засіданнях Комісії у формі відкритого слухання;

надання публічної інформації за запитами на інформацію.

1.6. Відповідальна особа з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є НКРЕ (далі головний спеціаліст з питань запитів):

здійснює приймання запитів на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, через веб-сайт, факсом, телефоном або подані особисто до НКРЕ;

забезпечує систематизацію, аналіз і контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

надає консультації під час оформлення таких запитів;

веде облік запитів на публічну інформацію та відповідей на них;

складає звіти щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднює їх;

виконує інші функції відповідно до цього Порядку та посадової інструкції.

1.7. Керівники структурних підрозділів забезпечують своєчасне надання інформації для оприлюднення та за запитами на публічну інформацію.

1.8. Для збереження інформації про публічну інформацію та доступу до неї в НКРЕ у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» створюється система обліку публічної інформації – електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у НКРЕ (далі – система обліку).

Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, який знаходиться в НКРЕ, забезпечується шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ такої інформації та надання доступу до системи за запитами.

Технічну підтримку системи обліку забезпечує управління інформаційних технологій.

Реєстрація документів у системі обліку здійснюється працівниками, визначеними керівниками структурних підрозділів, відповідальних за визначений напрям (далі – структурні підрозділи), невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа.

1.9. Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог інструкції з діловодства.

 

2. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації

 

2.1. Адміністрування веб-сайту НКРЕ та розміщення на ньому публічної інформації здійснюються відділом зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації спільно з управлінням інформаційних технологій.

2.2. Інформація, зазначена в частині першій статті 15 Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕ невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа із зазначенням дати його оприлюднення і дати оновлення інформації на підставі службових записок структурних підрозділів, відповідальних за визначений напрям.

Така інформація може додатково оприлюднюватися шляхом публікації в інших друкованих засобах масової інформації, під час прес-конференцій, брифінгів, у публічних виступах Голови та членів НКРЕ та в будь-який інший спосіб.

2.3. Рішення (постанови та розпорядження), окремі накази та листи НКРЕ щомісяця оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, – «Інформаційному бюлетені НКРЕ».

Ці документи невідкладно розміщуються у всеукраїнських інформаційно-правових системах "Законодавство" Верховної Ради України та "ЛІГА:Закон".

2.4. Інформація щодо порядку складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності НКРЕ, переліку та умов отримання послуг, що надаються НКРЕ, форми і зразки документів, правила їх заповнення, прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови та членів Комісії, а також керівників структурних підрозділів, розклад роботи та графік прийому громадян, вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад розміщуються на інформаційних стендах у центральному апараті та територіальних підрозділах НКРЕ.

 

3. Надання публічної інформації за запитами

 

3.1. Запити на публічну інформацію (далі – запити), що надійшли усно, електронною поштою, через веб-сайт, факсом, телефоном, поштою або подані особисто до НКРЕ, реєструються у відділі з питань документообігу та архівної справи управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи (далі – відділ з питань документообігу).

3.2. Приймання запитів на інформацію проводиться в робочі дні та в робочий час головним спеціалістом з питань запитів шляхом отримання за визначеними номерами телефону та факсу, адресою електронної пошти, через веб-сайт, а також особистого прийому запитувачів інформації.

Запити, отримані телефоном чи в іншій формі від осіб, які не можуть з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) подати письмовий запит, оформлюються головним спеціалістом з питань запитів шляхом заповнення форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

Зазначені запити в день їх отримання/оформлення передаються для реєстрації до відділу з питань документообігу.

3.3. Прийом запитувачів публічної інформації проводиться головним спеціалістом з питань запитів у спеціальному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями. У цьому приміщенні створюються умови запитувачам для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями, можливості робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

3.4. Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб проводиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

У такому самому порядку проводиться прийом запитів на інформацію від посадових осіб юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх представників – також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із НКРЕ.

3.5. Письмові запити подаються в довільній формі. При цьому може використовуватися зразок форми запиту на інформацію, затверджений постановою НКРЕ від 23.02.2012 № 118 „Про затвердження Порядку складання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.03.2012 за № 384/20697, та розміщений на офіційному веб-сайті НКРЕ. У запитах повинні міститися відомості, зазначені в частині п’ятій статті 19 Закону.

Головним спеціалістом з питань запитів за потреби надається допомога в оформленні запитів або у разі поважної причини (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо запитувача інформації) проводиться повне його оформлення із зазначенням в запиті свого імені, контактного телефону та надання копії запиту особі, яка його подала.

3.6. Якщо запитувач інформації звертається до НКРЕ усно по телефону, номер якого вказаний на офіційному веб-сайті НКРЕ в розділі "Доступ до публічної інформації", або під час безпосереднього перебування в НКРЕ, інформація, що не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, інформація щодо оприлюднення розпорядчих документів НКРЕ, інформація щодо розміщення документів на офіційному веб-сайті тощо).

У цьому випадку письмовий запит на інформацію не оформляється та не реєструється.

3.7. Після надходження запитів відділ з питань документообігу спільно з головним спеціалістом з питань запитів негайно проводять попередній розгляд запиту для його ідентифікації як запиту на інформацію та визначення відповідальних за надання інформації структурних підрозділів.

У разі необхідності до попереднього розгляду запиту залучаються помічник Голови Комісії, начальник юридичного управління, представники інших структурних підрозділів та керівник апарату.

3.8. Копія запиту в день його реєстрації відділом з питань документообігу для організації виконання подається керівникам структурних підрозділів, які попередньо визначені відповідальними за надання інформації.

Керівники структурних підрозділів після отримання копії запиту зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити контроль за опрацюванням запиту.

3.9. Одночасно відділ з питань документообігу через помічника Голови Комісії подає запит та проект резолюції на підпис Голові Комісії і в порядку, визначеному інструкцією з діловодства, негайно передає для організації виконання керівникам відповідних структурних підрозділів.

3.10. Строк підготовки проекту відповіді на запит у структурних підрозділах, погодження із головним спеціалістом з питань запитів, членами Комісії відповідно до розподілу обов’язків та надання його на підпис керівнику апарату не може перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запиту (крім випадків, передбачених частиною другою статті 20 Закону).

3.11. Відповіді запитувачам з відповідними додатками (копії запитуваних документів) надаються не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запитів.

У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону, Головою Комісії цей строк має бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у відповідному дорученні.

3.12. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, у якому розглядається запит, погодженим із Членом Комісії відповідно до розподілу обов’язків та керівником апарату строк надання інформації на запит може бути продовжено до 20 робочих днів Головою Комісії. У разі продовження строку розгляду запиту запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.13. Якщо для задоволення запиту необхідно виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то про це підрозділ, у якому розглядається запит, листом за підписом керівника апарату у п’ятиденний термін інформує запитувача з надсиланням рахунка для оплати у відповідності з постановою НКРЕ від 01.03.2012 № 206 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21.03.2012 за № 425/20738.

3.14. У разі надходження запиту на інформацію, якою НКРЕ не володіє, але їй відомий розпорядник запитуваної інформації, головний спеціаліст з питань запитів надсилає цей запит листом за підписом керівника апарату належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.15. Після надання відповіді запитувачу виконавець невідкладно інформує головного спеціаліста з питань запитів про результати розгляду запиту та надає йому копію відповіді заявнику.

3.16. Вхідна кореспонденція, що за назвою є запитом на інформацію, але яка під час попереднього розгляду не ідентифікована як запит на публічну інформацію, після розгляду керівництвом НКРЕ направляється для опрацювання структурними підрозділами відповідно до вимог законодавства з питань розгляду звернень громадян.

Виконавець письмово повідомляє запитувача про це у п’ятиденний термін.

 

4. Відстрочка та відмова в наданні публічної інформації

 

4.1. Відстрочка в задоволенні запитів на публічну інформацію допускається, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача в письмовій формі з додержанням вимог частини сьомої статті 22 Закону з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

4.2. У задоволенні запиту може бути відмовлено з підстав, передбачених частиною першою статті 22 Закону.

4.3. Доступ до інформації з обмеженим доступом надається з урахуванням положень статей 6–9 Закону, а також Законів України «Про державну таємницю» та «Про інформацію».

4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію НКРЕ, розробляється режимно-секретним сектором з урахуванням вимог частини другої статті 6 та частини першої статті 9 Закону. Перелік таких відомостей затверджується Головою НКРЕ на підставі протокольного рішення експертно-технічної комісії НКРЕ.

4.5. Інформація про особу надається та використовується з додержанням вимог статті 10 Закону та з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».

4.6. При підготовці структурним підрозділом, відповідальним за надання інформації, відповіді на запит, який стосується публічної інформації з обмеженим доступом, перевіряється, чи є на час надання відповіді на запит законні підстави обмеження доступу, які існували раніше, а також чи не була ця інформація правомірно оприлюднена НКРЕ раніше.

4.7. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію погоджується виконавцем з юридичним управлінням, а відмова в задоволенні запиту на інформацію з обмеженим доступом також погоджуються з відділом з питань документообігу (на службову та конфіденційну інформацію) або з режимно-секретним сектором (на таємну інформацію).

4.8. Про відмову в задоволенні запиту відповідь надається запитувачу в письмовій формі за підписом керівника апарату у порядку та в строки, визначені пунктами 3.11, 3.12 розділу 3 цього Порядку, з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.

 

5. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження

 

5.1. Скарги стосовно рішень, дій чи бездіяльності працівників НКРЕ розглядаються відповідними структурними підрозділами і відповіді за ними надаються за підписом керівника апарату.

5.2. У разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівника апарату скарга розглядається і відповідь на неї надається за підписом Голови Комісії.

 

6. Звітування

 

6.1. Головний спеціаліст з питань запитів веде облік запитів на публічну інформацію.

Головний спеціаліст з питань запитів також обліковує відповіді на запити.

6.2. Облік запитів на публічну інформацію та відповідей на них ведеться у вигляді електронної бази за наступними відомостями:

індивідуальний чи колективний запит;

форма запиту (усна, письмова, поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, через веб-сайт);

спосіб отримання відповіді на запит (поштова адреса, електронна пошта, факс, телефон);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (у відповідності із системою обліку публічної інформації);

відмітка про інвалідність, обмежені фізичні можливості запитувача;

дата запиту та його реєстраційний номер;

дата подання (надходження) запиту та вхідний реєстраційний номер;

строк розгляду запиту;

відповідальний структурний підрозділ;

виконавець структурного підрозділу;

відмітки про необхідність сплати та сплата за інформацію, її вартість;

рішення за запитом (позитивне, відмова, відстрочка);

інформація про надану відповідь (дата та вихідний реєстраційний номер листа);

хто підписав відповідь (посада, прізвище);

орган, у який оскаржується рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації (керівник розпорядника, вищий орган, суд);

види оскарження рішення (відмова в задоволенні запиту на інформацію, відстрочка задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, невиконання розпорядником обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону, інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача) та інше.

6.3. Головний спеціаліст з питань запитів складає щомісяця звіт щодо задоволення запитів на інформацію за основними відомостями, унесеними до електронної бази обліку запитів на публічну інформацію, підписує у керівника апарату та подає на затвердження Голові Комісії.

6.4. На підставі службової записки головного спеціаліста з питань запитів відділ зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації оприлюднює звіт щодо задоволення запитів на інформацію на офіційному веб-сайті НКРЕ щомісяця до 5 числа, наступного за звітним.

 

 

Начальник управління організації

роботи Комісії, документообігу

та архівної справи                                                      Т. Соловей

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики