Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

15.08.2013         № 1109

Київ

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання

 

Відповідно до Законів України „Про природні монополії” та „Про електроенергетику” та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Методичні рекомендації щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання, що додаються.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

15.08.2013 № 1109

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Методичні рекомендації щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання розроблено з метою надання допомоги  ліцензіатам  з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі – ліцензіати) при підготовці плану переходу до стимулюючого регулювання (далі – План роботи) для забезпечення підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, обізнаності споживачів електричної енергії та громадськості про результати роботи ліцензіатів, надійності постачання електричної енергії.

1.2. План роботи може складатися з двох та більше розділів, при цьому пропонується передбачити у ньому розділи щодо:

заходів з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність ліцензіатів при переході до стимулюючого регулювання;

організаційно-технічних заходів тощо.

1.3. Для організації роботи з підготовки та реалізації Плану роботи керівник ліцензіата може створити та затвердити наказом організаційну структуру (штаб, комісію тощо) з питань підготовки до переходу до стимулюючого регулювання.

До складу організаційної структури (штабу, комісії тощо) доцільно включити керівника суб’єкта господарської діяльності, його заступників, керівників структурних підрозділів тощо.

До основних завдань організаційної структури (штабу, комісії тощо) належать:

розроблення завдань до заходів кожного розділу Плану роботи;

визначення відповідальних осіб та термінів виконання заходів, засобів контролю, періодичності проведення засідань, семінарів, нарад.

Члени організаційної структури (штабу, комісії тощо) в межах своїх функціональних обов’язків можуть створити та очолити робочі групи з числа працівників суб’єкта господарської діяльності з можливістю залучення до їх складу фахівців інших установ та організацій (за згодою).

Засідання робочих груп доцільно проводити не рідше одного разу на тиждень, засідання організаційної структури (штабу, комісії тощо) – один раз у два тижні, а результати проведених засідань оформлювати протоколами.

1.4. З метою забезпечення заходів щодо інформування про результати роботи ліцензіатів пропонується План роботи, інформацію щодо його виконання оприлюднювати на офіційному сайті ліцензіата та постійно його оновлювати.

Інформування НКРЕ про виконання робіт з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання може здійснюватися на всіх стадіях проведення робіт, починаючи зі створення організаційної структури (штабу, комісії тощо) та завершуючи аналізом виконання Плану роботи.

1.5. У разі подання до НКРЕ заяви щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та інших документів для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання у терміни, визначені Процедурою встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженою постановою НКРЕ від 26 липня 2013 року № 1030 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833 (далі – Процедура), пропонується надавати План роботи.

 

2. Рекомендації щодо реалізації заходів з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність ліцензіатів при переході до стимулюючого регулювання

 

2.1. У розділі Плану роботи щодо заходів з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність ліцензіатів при переході до стимулюючого регулювання рекомендується передбачити такі заходи:

1) проведення семінарів та нарад із споживачами електричної енергії з метою інформування про зміст, вигоди та наслідки діяльності ліцензіатів в умовах переходу до стимулюючого регулювання;

2) ініціації нарад з керівниками місцевих органів влади, надання інформації про діяльність ліцензіатів у разі застосування стимулюючого регулювання, проведення презентацій заходів, передбачених Планом роботи ліцензіатів;

3) видання та розповсюдження друкованих матеріалів (пам’яток, бюлетенів тощо) щодо умов постачання електричної енергії, джерел походження електричної енергії, умов приєднання до електричних мереж, правил зміни приєднаної потужності або категорії споживання тощо;

4) щодо співпраці з засобами масової інформації;

5) з інформування щодо завдань з покращення якості надання послуг із постачання електричної енергії споживачам при переході до стимулюючого регулювання тощо;

6) попередження про виконання ремонтних робіт та дату їх завершення,  інформування про аварійні ситуації, у тому числі спричинені стихійними явищами тощо;

7) з інформування про заплановані ліцензіатами заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності ліцензіатів при переході до стимулюючого регулювання, зменшення витрат та про реалізацію заходів, передбачених інвестиційною програмою;

8) з інформування про фактичну тривалість довготривалих перерв в електропостачанні;

9) з інформування про рівень розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію з розбивкою по категоріям споживачів.

 

3. Рекомендації щодо змісту організаційно-технічних заходів Плану роботи

 

3.1. Розділ Плану роботи щодо організаційно-технічних заходів може включати:

1) заходи щодо розвитку персоналу підприємства з визначенням мети та завдання ліцензіата, кожного його підрозділу та працівника для забезпечення  виконання  постанов НКРЕ від 11 липня 2013 року № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», від 11 липня 2013 року № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики», від 11 липня 2013 року № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», від 23 липня 2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами», від 26 липня 2013 року № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», від 26 липня 2013 року № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів  з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» та від 26 липня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», зокрема щодо:

проведення навчальних семінарів з рекомендованою періодичністю для працівників підприємства один раз на тиждень, для працівників засобів масової інформації – кожні два тижні;

проведення навчання персоналу ліцензіата з питань надання інформації щодо впровадження стимулюючого регулювання;

стимулювання працівників підприємства до підвищення продуктивності праці;

врегулювання трудових відносин в умовах застосування стимулюючого регулювання;

2) заходи щодо підвищення показників якості обслуговування споживачів електричної енергії (комерційна якість надання послуг) з визначенням:

порядку (принципів) формування показників комерційної якості надання послуг з електропостачання, стану технічного обладнання та програмного забезпечення, на підставі даних яких будуть формуватися показники після закінчення другого регуляторного періоду;

заходів щодо покращення якості обслуговування споживачів та замовників у разі приєднань нових електроустановок до електричних мереж ліцензіатів у відповідних кол-центрах, інформаційно-консультаційних центрах та місцевих відділеннях енергокомпаній; розширення переліку послуг, що надаються кол-центрами (у тому числі з застосуванням мережі Інтернет);

заходів щодо оперативного вирішення питань з видачі технічних умов, з приєднання електроустановок до електричних мереж ліцензіатів, надання відповідних консультацій та роз’яснень;

заходів щодо покращення умов безпеки експлуатації електричних мереж, зокрема на територіях дитячих закладів, шляхом винесення ліній електропередачі з територій шкіл, дитячих садків та інших навчальних закладів, розширення та вчасної розчистки трас електричних мереж від зелених насаджень та іншого благоустрою території об’єктів електричних мереж;

робіт з проведення повірок та перевірок приладів обліку електричної енергії та коректності проведених розрахунків за електричну енергію відповідно до вимог нормативно-правових актів;

загального обсягу фінансування заходів, при реалізації яких планується досягти відповідних показників якості послуг з електропостачання тощо;

пооб’єктного переліку заходів із зазначенням їх вартості відповідно до проектно-кошторисної документації, обсягу виконаних робіт та невиконаних робіт;

розділу інвестиційної програми, до якого буде віднесено дані заходи;

техніко-економічного обґрунтування кожного з заходів;

3) заходи щодо підвищення показників надійності електропостачання з визначенням:

фактичних і цільових значень показників надійності електропостачання згідно з додатком 23 до Процедури;

конкретних заходів з покращення показників, у тому числі в розрізі підрозділів та населених пунктів;

конкретних заходів із забезпечення достовірності реєстрації відключень;

4) заходи щодо зниження нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з визначенням:

конкретних організаційно-технічних заходів щодо забезпечення зниження витрат з розрахунком їх ефективності;

методологічних засад і програмних засобів визначення окупності інвестиційних проектів та їх  ранжування тощо;

5) заходи щодо підвищення ефективності інвестицій з визначенням:

заходів щодо збільшення обсягів будівництва, реконструкції та модернізації електричних мереж та обладнання для забезпечення надійного електропостачання, готовності мережі для видачі потужності відповідно до укладених договорів та збільшення приєднаної потужності у разі необхідності;

організаційних і технічних заходів забезпечення інвестиційного процесу;

аналізу проблемних місць у мережах ліцензіатів тощо.

 

Заступник начальника управління

цінової політики в електроенергетиці      О.Осадча

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики