Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

26.12.2012                   № 869

Київ

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в НКРЕ

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в НКРЕ, що додається.

2. Встановити, що державні службовці та керівники всіх рівнів НКРЕ несуть персональну відповідальність за недотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

3. Управлінню організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи довести до відома керівників структурних підрозділів НКРЕ цей наказ та Перелік службової інформації в НКРЕ, затверджений цим наказом.

4. Відділ зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації розмістити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в НКРЕ, на веб-сайті НКРЕ.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

26.12.2012 № 869

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

1. Сфера оборони

 

1.1. Окремі документи мобілізаційного плану НКРЕ на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

1.2 Відомості про зміст Міжвідомчого розгорнутого Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки, що становлять державну таємницю.

1.3 Окремі документи плану цивільної оборони НКРЕ  на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

1.4. План НКРЕ  як об'єкта цивільної оборони (далі - ІДО), щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу, якщо в ньому відсутні відомості, що становлять державну таємницю.

1.5. Окремі документи плану переведення НКРЕ (об'єкта ІДО) з мирного на воєнний стан, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

1.6. Річні доповіді про стан об'єкта ЦА НКРЕ, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

1.7. Відомості про чисельність працюючих і заброньованих військовозобов'язаних в НКРЕ.

1.8. Відомості про місцезнаходження міського та позаміського пунктів управління НКРЕ.

1.9. Окремі документи щодо міського та позаміського пунктів управління НКРЕ, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

 

2. Сфера економіки та науки

 

2.1. Особові справи працівників НКРЕ.

2.2. Інформація про працівників НКРЕ, що зберігається в програмі "Картка".

2.3. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні і за кордоном.

2.4. План фінансування фонду ядерно-паливного циклу, якщо він не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

2.5. Відомості про обсяги та ціну продажу електроенергії та газу за нерегульованим тарифом споживачам енергоносіїв.

2.6. Відомості про ціну закупівлі електричної енергії на оптовому ринку електроенергії з метою експорту.

2.7. Вартісні характеристики ядерного палива.

2.8. Відомості щодо оптимізації чисельності персоналу на АЕС та наслідках психофізіологічних обстежень експлуатаційного персоналу атомних станцій.

2.9. Зведені відомості про стан банківських рахунків Дирекції Компанії та відособлених підрозділів ДП НАЕК „Енергоатом".

2.10. Зведені відомості про банківські рахунки Дирекції Компанії та відособлених підрозділів ДП НАЕК „Енергоатом".

2.11. Відомості про сукупні витрати на ядерне пальне ДП НАЕК „Енергоатом".

2.12. Відомості, інформаційні дані та науково-технічна документація, що відноситься до передових технологій у сфері атомної енергетики, а також проектно-конструкторські розробки з цих питань.

2.13. Інформація про результати розробок НДР і ДКР в системі ДП НАЕК „Енергоатом" до відкритого опублікування їх або передачі, за встановленим порядком, іншої юридичної особи.

2.14. Відомості про систематизовані та узагальнені дані щодо результатів експлуатації ТВЕЛ і ТВЗ.

2.15. Відомості про кількість радіоактивних відходів (РАВ), відпрацьованого ядерного палива.

2.16. Зведені за Дирекцію та відособлені підприємства ДП НАЕК „Енергоатом" відомості (списки, переліки, бази даних, внутрішні документи) про внутрішніх та закордонних замовників, підрядників, постачальників, споживачів, спонсорів, посередників та інших партнерів, ділових відношеннях підприємства, а також його конкурентах, якщо зазначені відомості не містяться у відкритих засобах масової інформації.

2.17. Зведені дані щодо структури тарифів ДП НАЕК "Енергоатом" на електричну та теплову енергію, вироблену на АЕС.

 

3. Сфера зовнішніх відносин

 

3.1. Інструкції (положения) про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом при міжнародних зустрічах.

3.2. Листування та зміст нормативних документів НКРЕ щодо питань порядку охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними.

3.3. Відомості про конфіденційну інформацію відповідно міжнародних договорів (контрактів) та угод.

3.4. Відомості про зміст або результати конкретних переговорів щодо організацій-виконавців та замовників, термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних та дослідних робіт, що виконуються в рамках міжнародних програм, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розповсюдження створює загрозу національним інтересам України.

3.5. Інформація про умови договорів на поставку електричної енергії у зарубіжні країни українськими експортерами (до офіційного повідомлення).

3.6. Інформація про ціну продажу електроенергії, а також відомості стосовно країн, термінів поставки та фірм з якими укладаються зовнішньоекономічні контракти.

 

4. Сфера державної безпеки

 

4.1. Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретного сектору (РСС) і підрозділів технічного захисту інформації (ТЗІ), а також облікові документи з цих питань, якщо вони не містять державної таємниці.

4.2. Посадові інструкції (функціональні обов'язки) співробітників РСС, спеціалістів ТЗІ, якщо вони не містять державної таємниці.

4.3. Номенклатура посад працівників НКРЕ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4.4. Відомості про обізнаність працівників НКРЕ з державною таємницею (без розкриття змісту таємної інформації).

4.5. Відомості про види, розміри та порядок надання компенсації конкретним працівникам НКРЕ  у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.

4.6. Відомості про систему охорони та внутрішньо-об'єктовий режим.

4.7. Відомості про Національну систему конфіденційного зв'язку.

4.8. Листування зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України за їх письмовими зверненнями під час контррозвідувального супроводу або оперативно-розшукової діяльності щодо захисту економіки держави стосовно виконання завдань, покладених на Комісію Положенням про Національну комісію, що здійснює державе регулювання у сфері енергетики.

4.9. Інформація про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню.

4.10. Відомості про схеми розташування технічної охоронної і протипожежної сигналізації в НКРЕ.

4.11. Відомості про організацію захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та автоматизованих системах НКРЕ.

4.12. Відомості про способи захисту телефонної мережі від несанкціонованого доступу.

4.13. Відомості про організаційні засоби та заходи технічного захисту конфіденційної інформації ДП НАЕК „Енергоатом".

4.14. Відомості про організацію інформаційно-телекомунікаційної системи та автоматизованих системах НКРЕ.

4.15. Відомості щодо програмного та комп'ютерного забезпечення ДП НАЕК „Енергоатом" та його стану.

4.16. Відомості про порядок захисту інформації з обмеженим доступом під час іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведенні роботи з ними.

4.17. Відомості про порядок і стан організації захисту і доступу до конфіденційної інформації.

4.18. Відомості щодо організації технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності.

 

Примітка: Зазначені в цьому Переліку відомості надаються органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам на підставі відповідних письмових запитів за письмовою вказівкою Голови Комісії.

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики