Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

12.09.2013         № 1229

Київ

 

Про відмову ТОВ «ПРОМІНЕК» у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 12 вересня 2013 року розглянула питання про видачу ТОВ «ПРОМІНЕК» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, одним із документів, який має  надати заявник, є документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

Згідно з пунктом 2.1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за № 27/17322 (далі – Ліцензійні умови), провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом можливе за дотримання  ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу.

Пунктом 2 постанови НКРЕ від 29.07.1999 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності» встановлено, що показники нормативів достатності власних активів, розраховані для кожного суб’єкта підприємницької діяльності, повинні відповідати нормативам, визначеним цією постановою. Якщо підприємство не дотримується вимог хоча б одного з нормативів, затверджених цією постановою, то воно повинне надати Комісії додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору на відкриття кредитної лінії, що підтверджує відповідність затвердженим нормативам.

Показники нормативу достатності власних активів ТОВ «ПРОМІНЕК» згідно з наданою заявником копією Балансу  станом на 30.06.2013 (далі – Баланс) не відповідають вимогам постанови НКРЕ від 29.07.1999 № 983.

Як додаткову гарантію ТОВ «ПРОМІНЕК» надало копію Договору про мультивалютну кредитну лінію  від 10.06.2008 № 1248м-08 (з додатковими угодами), відповідно до якого сума кредиту становить 524 млн грн.

Разом з тим, представником ТОВ «ПРОМІНЕК» (за дорученням) на засіданні Комісії, яке проводилось у формі відкритого слухання, було зазначено, що ліміт вищезазначеного кредитного договору було частково вичерпано, що підтверджується наданим товариством Балансом (коди рядка 1510 «Довгострокові кредити банків» та рядка 1600 «Короткострокові кредити банків»).

Враховуючи вищевикладене, розглянувши даний  кредитний договір, Комісія дійшла висновку, що вказаний договір не є додатковою гарантією, що в повній мірі підтверджує норматив достатності власних активів ТОВ «ПРОМІНЕК» в заявлених ним річних  обсягах постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, а отже, заявник не відповідає вимогам Ліцензійних умов у частині дотримання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

З огляду на вищевказане, відповідно до абзацу п’ятого статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за № 27/17322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІНЕК» (код ЄДРПОУ 31087034, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 11-Б) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв’язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

 

Голова Комісії                   С.Тітенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики