Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

23.02.2012                   № 1048/09/47-12

 

Спільний представницький орган

всеукраїнських профспілок

та профспілкових об’єднань

для ведення колективних переговорів

та соціального діалогу на національному рівні

 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.01.2012 № 3398/1/1-12 до листа Спільного представницького органу профспілок на національному рівні від 24.01.2012 № 04-22/46-СПО Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, в межах компетенції повідомляє.

Щодо припинення практики адміністративного встановлення відпускної ціни на газ для видобувних підприємств України

Ціни на природний газ для газодобувних підприємств є складовою середньої ціни реалізації природного газу, що використовується для потреб населення і будь-яка їх зміна прямо впливає на її рівень.

Водночас для підтримання стабільних обсягів видобутку газу та нарощування видобування газу в Україні, за умови раціонального використання наявних розвіданих запасів вуглеводнів, збільшення рівня інвестиційної складової може бути вирішено лише з урахуванням підвищення роздрібних цін на природний газ для потреб населення, які на сьогодні залишаються незмінними.

Враховуючи вищезазначене, а також економічну та соціальну ситуацію в Державі на сьогодні немає підстав для зростання роздрібних цін для населення.

Необхідно зазначити, що рівні рентабельності газодобувних підприємств на 2012 рік забезпечуватимуть прибуткову діяльність з видобутку природного газу, що дозволить залишити обсяги видобутку природного газу на рівні останніх років.

Щодо тарифів на електричну енергію для підприємств гірничо-металургійного комплексу

Протягом останніх років Комісією постійно опрацьовуються проблемні питання та пошук ефективних варіантів щодо встановлення оптимальних тарифів на електричну енергію для підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» тощо.

Всі пропозиції цих підприємств зводилися до вимог надання спеціального пільгового тарифу на електроенергію.

Слід враховувати, що НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб’єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів суб'єктів енергоринку, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії, і споживачів їх продукції та послуг. Реалізація цього принципу передбачає, з однієї сторони, встановлення економічно обґрунтованих, тобто необхідних для виконання поточних і інвестиційних  витрат природних монополій, цін і тарифів, а з іншої, врахування економічних можливостей споживачів – рівня платоспроможного попиту.

Роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, наведеною в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 №15/1 (із змінами та доповненнями), та складається з оптової ринкової ціни на електроенергію (яка займає до 80% в питомій вазі роздрібного тарифу), тарифів на передачу, постачання електроенергії та втрат в мережі.

Рівень оптової ринкової ціни залежить передусім від таких факторів: зміни цін на первинні енергоносії - ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут - (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75% газу).

Тарифи на передачу та постачання електроенергії встановлюються відповідно до принципів транспарентності формування тарифів на енергоносії, оскільки прийняттю рішення щодо затвердження рівня тарифів передує проведення відкритих слухань, де з’ясовуються усі питання щодо витрат, які передбачається включити в тариф. Остаточне рішення приймається на відкритому засіданні Комісії. Для участі у відкритих засіданнях залучаються заінтересовані у розгляді питання особи та представники державних органів.

Наголошуємо, що затвердження тарифів на передачу та постачання електричної енергії здійснюється на основі аналізу структури тарифу, економічного обґрунтування витрат, фінансового результату діяльності компанії та з урахуванням необхідного фінансування програм модернізації та реконструкції. На цей час Комісією не враховується гранична рентабельність (норма прибутку), проте застосовується величина прибутку, яка необхідна для інвестиційного розвитку окремої енергокомпанії.

Зазначаємо, що Комісія як регулюючий орган постійно здійснює моніторинг витрат енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності та у разі виявлення необґрунтованого або нецільового використання коштів здійснює коригування витрат при перегляді тарифів на передачу та постачання електроенергії.

Слід звернути увагу, останнім часом постійно відбувається об’єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв’язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, газ природний, ядерне паливо, вугілля), прийняттям урядових рішень, які впливають на деякі показники Прогнозного балансу електричної енергії, відповідно до якого розраховується оптова ринкова ціна, зміною курсу долара США  по відношенню до гривні, збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв’язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами. При цьому у структурі роздрібних тарифів основною частиною є оптова ринкова ціна, яка складає близько 80 %.

На рівень тарифів для енергопостачальних компаній вплинуло збільшення витрат на оплату праці у зв’язку із зміною рівня мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та врахування  коштів, що мають бути спрямовані на будівництво мереж та підстанцій у зв’язку із проведенням ЕВРО-2012.

Відповідно до пункту 2 Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, яка затверджена постановою НКРЕ від 06.05.98 № 564, споживачі об’єднані у дві групи:

1 група – суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці;

2 група – міське та сільське населення.

Також, відповідно до постанови НКРЕ від 13.08.98 № 1052 «Про Порядок визначення класів споживачів», споживачі розподіляються за двома класами напруги:

1 клас напруги – від 27,5кВ та вище;

2 клас – нижче 27,5 кВ.

Крім того, тарифи для споживачів не диференціюються   в залежності від регіону або галузі національної економіки.

Варто звернути увагу, що на сьогодні відповідно до розпорядчих нормативно-правових актів Уряду та законів України окремі групи споживачів мають знижені тарифи, а енергопостачальні компанії – втрати, які виникають від різниці між ринковим і пільговим тарифом. Вже існує вісім категорій таких споживачів:

від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним  пунктам;

від здійснення постачання електроенергії  споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу;

від здійснення постачання електроенергії побутовим  споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу;

від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів;

від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам,

від здійснення постачання електроенергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти;

від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення,

від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»;

З метою компенсації втрат енергопостачальних компаній весь обсяг цих збитків  (дотація) включається до складу оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію та має постійну динаміку до зростання: у 2007 році 6,7 млрд грн, у 2008 році – 13 млрд грн, у 2009 році 18 млрд грн (без ПДВ), у 2010 році – 23,3 млрд грн, у 2011 році – 28 млрд грн, а за прогнозом на 2012 рік - близько 35 млрд грн, що складає понад 30% в структурі ОРЦ. Варто зазначити, що у загальному обсязі дотацій питома вага компенсацій втрат від здійснення постачання  електроенергії населенню за 2011 рік становила близько 90 %. При цьому населення фактично сплачує лише 25,5% від реального тарифу на електроенергію. В той же час, споживання електроенергії населенням  постійно нарощується і становить вже 24-26% (в залежності від сезону) від загального корисного відпуску електроенергії.

Враховуючи, що на сьогодні питома вага підприємств гірничо-металургійного комплексу у загальному  споживанні електричної енергії становить більше 25%, введення додаткової категорії  пільгових споживачів призведе лише до збільшення обсягу перехресного субсидіювання і весь обсяг цінового навантаження буде перекладено на бюджетні організації, підприємства малого та середнього бізнесу тощо, що є неприпустимим.

Щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електричну енергію

Роздрібні тарифи на електричну енергію встановлюються Комісією відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 № 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" на цей час на території України діють єдині роздрібні тарифи на електроенергію, які є середньозваженою величиною між роздрібними тарифами розрахованими енергопостачальними компаніями.

Враховуючи зазначене, єдині роздрібні тарифи на електричну енергію є однаковими для всіх споживачів України, встановлюються відповідно до діючого законодавства та є економічно обґрунтованими.

 

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики