Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

09.07.2012                   № 4283/11/47-12

 

ПАТ «Миколаївобленерго»

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист ПАТ «Миколаївобленерго» від 17.05.2012 № 01/10-2913 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо складення Актів про порушення Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 ( зі - змінами) (далі – ПКЕЕН) на споживачів - мешканців багатоповерхових будинків

Статтею 21 Конституції України встановлено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (положення статті 24 Конституції України) .

Відповідно до статті 27 Закону України "Про електроенергетику", (далі - Закон) правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

Правопорушенням в електроенергетиці, зокрема, згідно з цим Законом, зокрема, є крадіжка електричної, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку, порушення правил користування енергією.

Відповідно до положень пункту 42 ПКЕЕН споживач зобов’язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору.

Крім того, положеннями пункту 48 ПКЕЕН встановлено, що споживач несе відповідальність згідно із законодавством за розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку, а енергопостачальник відповідно до положень пункту 37 ПКЕЕН вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними споживачем під час користування електричною енергією.

Таким чином, у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт про порушення відповідно до порядку, який  визначено пунктом 53 ПКЕЕН.

При цьому пунктом 4 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 № 122 (далі – Порядок), встановлено, що обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, визначається за величиною розрахункового споживання електричної енергії протягом періоду порушення на підставі акта виявлених порушень, складеного відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої НКРЕ.

Стосовно визначення періоду, за який має бути здійснено розрахунок вартості необлікованої електричної енергії у разі складення на споживачів - мешканців багатоповерхових будинків Актів про порушення

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією (далі -ПКЕЕ), затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (із змінами) (далі -ПКЕЕ), огляд засобу обліку – це  виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень.

Тобто, здійснюючи контрольний огляд засобу обліку, представники енергопостачальника мають можливість не тільки провести контрольне зняття показань приладу обліку у споживача, а також візуально обстежити цілісність приладу обліку та пломб, встановлених на ньому та провести обстеження електроустановки на предмет виявлення  самовільних підключень без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій.

У зв’язку з цим слід зазначити, що відповідно до пункту 38 ПКЕЕН енергопостачальник зобов’язується, зокрема, проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у побутових споживачів відповідно до затверджених графіків.

Враховуючи вищевикладене, у разі можливості виявлення представниками. енергопостачальника порушень ПКЕЕН без застосування спеціальних технічних засобів під час здійснення контрольного огляду засобу обліку, нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії на підставі складеного Акту про порушення ПКЕЕН має здійснюватися за період з дати останнього контрольного огляду показань приладу обліку або технічної перевірки, але не більше, ніж за  шість календарних місяців.

Постачальники електричної енергії можуть розробляти внутрішні документи, які регламентують дії їх працівників при проведенні контрольних знімань приладів обліку у побутових споживачів та у випадку виявлення у споживачів порушень ПКЕЕН, але зміст зазначених документів має узгоджуватись з вимогами ПКЕЕН, Методики та інших нормативно – правових актів, що регулюють відносини з приводу користування електричною енергією.

Додатково зазначаємо, щодо кваліфікація та рівень освіченості представників енергопостачальника відноситься до внутрішньої стратегії ведення господарської діяльності енергопостачальника, та не відноситься до компетенції НКРЕ.

Враховуючи вищенаведене, у разі виявлення представниками енергопостачальниками порушення споживачами ПКЕЕН, та у разі необхідності застосування положень Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією для визначення кількості необлікованої електричної енергії, необхідно при визначенні терміну, за який проводиться розрахунок, у випадках, передбачених законодавством, враховувати дату останнього контрольного огляду засобу обліку але зазначений термін, має не перевищувати шість місяців.

При цьому звертаємо увагу ПАТ «Миколаївобленерго» на необхідність дотримання вимог ПКЕЕ, ПКЕЕН та інших нормативно-правових актів у сфері енергетики, зокрема, під час здійснення заходів з контрольного огляду засобів обліку споживачів.

 

 

Член Комісії                                        К.Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики