Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

15.01.2013                   395/17/47-13

 

Щодо надання інформації

 

Сарненська районна рада

Рівненської області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі - НКРЕ) розглянула ваш лист 20.12.2012 № 01/12-836, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 05.01.2013 № 52021/1/1-12 щодо ціни на природний газ для населення та його якості і в межах компетенції, повідомляє.

Щодо ціни на природний газ для населення

НКРЕ діє згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та установлює, зокрема, роздрібні ціни на природний газ для населення.

Діючий механізм застосування роздрібних цін на природний газ для населення, був напрацьований працівниками Міністерства палива та енергетики, Міністерства економіки, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Національної комісії регулювання електроенергетики, НАК "Нафтогаз України", які входили до складу робочої групи з оптимізації механізмів ціноутворення на природний газ для населення.

При цьому річний обсяг споживання до 2500 м3 було прийнято з урахуванням середнього обсягу споживання абонентами, які використовують газ комплексно (для опалення, приготування їжі та підігріву води).

Разом з тим необхідно зазначити, що, за даними НАК "Нафтогаз України", на сьогодні більше 86 % абонентів сплачують за спожитий природний газ за цінами, які встановлені для категорії споживачів, у яких обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік.

При існуючій диференціації роздрібних цін на природний газ дотримується вартісний баланс закупівлі та реалізації природного газу суб`єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення.

Діючий механізм формування і затвердження роздрібних цін на природний газ для населення, який передбачає встановлення за чотирма ціновими діапазонами диференційованих рівнів цін в залежності від річних обсягів споживання газу, запроваджено з метою посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення, яке споживає незначні обсяги природного газу (до 2500 куб. м на рік).

Рекомендований вами механізм, на основі якого пропонується здійснити внесення змін у існуючу диференціацію, а саме встановлення блочних тарифів як в енергетиці, призведе до порушення вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення та зменшення середньої ціни реалізації природного газу. При цьому відповідно зменшиться розмір капіталовкладень у розвідку та видобуток природного газу, що в свою чергу призведе до падіння обсягів газу власного видобутку, який використовується для потреб населення. Внаслідок чого відбудеться його заміщення імпортованим природним газом, який є дорожчим за газ власного видобутку та суттєво погіршить матеріальний та фінансовий стан соціально вразливих категорій споживачів, оскільки його запровадження призведе до великого цінового навантаження на населення, яке використовує природний газ до 2500 куб. м на рік,  що становить близько 11,6 (86%) млн. абонентів.

У разі встановлення запропонованого вами механізму, для досягнення вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення та збалансування середньої ціни реалізації природного газу відбудеться значне зростання роздрібних цін на природний газ для споживачів, які споживають до 2500 м3 та до 6000 м3 природного газу за рік.

Разом з тим повідомляємо, що Комісією разом з зацікавленими центральними органами виконавчої влади здійснюється моніторинг пропозицій споживачів, які надходять до НКРЕ та аналіз проблемних питань, які виникають при впровадженні диференційованих цін на природний газ для населення і опрацьовуються можливі шляхи удосконалення ціноутворення на природний газ для населення.

Щодо якості природного газу для побутових потреб населення

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами – споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі - Правила).

Пунктом 4 Правил встановлено, що послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі договору, що укладається між ним та газопостачальним підприємством відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку.

Згідно положень підпункту 7 пункту 27 та підпункту 1 пункту 30 Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 938 (далі – Типовий договір), споживач має право  на перевірку якісних показників газу та/або величини його тиску і якості надання послуг, а виконавець  зобов’язаний забезпечувати безперервне постачання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів.

Також зазначаємо, що відповідно до пункту 7 Типового договору, параметри якості повинні відповідати:

природного газу - ГОСТ 5542-87 (у разі використання природного газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000);

скрапленого газу - ГОСТ 20448-90.

Пунктом 8 Типового договору встановлено, що величина тиску газу не може бути менша мінімально допустимого значення, визначеного нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.

Відповідно до положень пункту 32 Правил газопостачальне підприємство зобов’язане, зокрема:

забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;

надавати споживачам інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо.

Відповідно до пункту 37 Правил у разі порушення газопостачальним (газорозподільним) підприємством цих Правил та умов договору споживач подає одній із зазначених організацій претензію, складену у довільній формі. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство повинно протягом п'яти днів усунути порушення, виявлені під час перевірки тиску та/або якісних показників газу, чи надати споживачеві обгрунтовану відмову.

Відповідно до пункту 28 Правил споживач має право, зокрема, на відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією цих Правил.

Так, пунктом 1.3 Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 476 (далі – Порядок), передбачено порушення газопостачальним (газорозподільним) підприємством Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків, завданих споживачеві газу, зокрема і за постачання споживачу газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів.

У разі порушення газопостачальним (газорозподільним) підприємством вимог Правил та договору про надання послуг з газопостачання споживач подає газопостачальному (газорозподільному) підприємству претензію, складену у довільній формі. У разі неприбуття представників газопостачального (газорозподільного) підприємства протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта, претензія вважається обґрунтованою, якщо її підписали не менше ніж три особи або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування (пункт 1.4 Порядку).

Пунктом 2.1. Порядку встановлено, що за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальне (газорозподільне) підприємство зобов'язане направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час та здійснити перевірку цих показників.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальне (газорозподільне) підприємство здійснює перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дати, коли газопостачальне (газорозподільне) підприємство відновило параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується пропорційно зменшенню кожного з параметрів якості газу, встановлених ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" (далі - ГОСТ 5542-87), а у випадку використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення" з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

Відповідно до пункту 3.4.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12, при провадженні господарської діяльності з розподілу газу ліцензіат зобов’язаний видавати на вимогу замовника, споживача або газопостачального підприємства сертифікати якості газу.

 

Член Комісії                                        Ю.Андрійчук

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики