Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

16.01.2013                   466/16/47-13

 

Відділ НКРЕ у Харківській області

 

ПАТ «Харківміськгаз»

 

ПАТ «Харківгаз»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглянула лист відділу НКРЕ у Харківській області від 07.12.2012 року № 30-20-15/873 щодо надання роз’яснень стосовно порядку проведення за підсумками року перерахунку оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу та визначення величини роздрібних цін природного газу, та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) – споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі – Правила).

Пунктом 10 Правил передбачено, що розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому році.

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу фактичного використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.

Якщо за підсумками попереднього року фактичне використання природного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ, зокрема:

у разі перевищення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році (V2 > V1), споживач зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості, розрахунок якої здійснюється за формулою

Вс = (Ц2 х V2) - (Ц1 х V2),

де Ц1 - роздрібна ціна на природний газ, встановлена для оплати природного газу у попередньому році;

V1 - річний обсяг, згідно з яким була визначена ціна у попередньому році;

Ц2 - встановлена для оплати природного газу роздрібна ціна, що застосовується для споживача згідно з використаним у попередньому році обсягом; V2 - річний обсяг, використаний споживачем у попередньому році;

Вс - вартість природного газу, яку споживач повинен сплатити за результатами перерахунку;

Вгп - вартість природного газу, яку газопостачальне підприємство зараховує на особовий рахунок споживача в рахунок майбутніх платежів;

у разі зменшення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році (V2 < V1), різниця у вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів. Розрахунок вартості у цьому разі здійснюється за формулою

Вгп = (Ц1 х V2) - (Ц2 х V2).

Такий перерахунок здійснюється до 1 лютого поточного року.

Визначення річного обсягу використання природного газу здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до зняття показників лічильника у грудні попереднього року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні грудня у разі незняття показників лічильника газу газопостачальним підприємством станом на 1 січня.

Розрахунковий обсяг використання природного газу за необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року та грудні попереднього року, що помножена на кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями показників лічильника.

Визначення річного обсягу використання природного газу в попередньому році з урахуванням розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні здійснюється за формулою

Vр = Vг + [n х (Vс - Vг) / N],

де Vр - обсяг природного газу, використаний споживачем у попередньому році;

Vс - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року;

Vг - обсяг фактично спожитого природного газу за контрольним зняттям показників лічильника газопостачальним підприємством у грудні попереднього року;

N - сумарна кількість днів між контрольними зняттями показників лічильника газу в січні поточного року та грудні попереднього року;

n - кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року.

Згідно вимог пункту 32 Правил газопостачальне підприємство зобов'язане:

визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у попередньому році та першому півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на поточний рік та відповідно друге півріччя поточного року відповідно до пункту 10 цих Правил;

проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показники лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року.

Таким чином, визначення обсягу газу, використаного споживачем протягом року, має здійснюватися за увесь календарний рік, а саме: з першого січня по тридцять перше грудня (включно) та ціна на природний газ, диференційована залежно від річного обсягу використання природного газу, застосовується на увесь обсяг газу спожитого протягом року.

Враховуючи вищевикладене, визначення річного обсягу використання споживачем природного газу у попередньому році, з метою застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживача та проведення станом на 1 січня перерахунку оплати вартості використаного споживачем природного газу, має здійснюватися виключно з урахуванням контрольних показів лічильника газу, знятих представником газопостачального підприємства.

При цьому зазначаємо, що пунктом 10 Правил не передбачається визначення річного обсягу використаного споживачем природного газу іншим способом ніж з використанням контрольного зняття показників лічильника газу у грудні попереднього року та січні поточного року.

Окремо слід зазначити щодо прогнозних донарахувань обсягів природного газу відповідно до наказу НАК «Нафтогаз України» від 23.07.2009 № 275 «Про затвердження механізму обрахування обсягів природного газу у підприємствах з газопостачання та газифікації». Так, як вже неодноразово зазначалось в листах-роз’ясненнях НКРЕ згідно з вимогами пункту 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (далі – Положення), державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Відповідно до пункту 1 Положення державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Наказ НАК «Нафтогаз України» від 23.07.2009 № 275 «Про затвердження механізму обрахування обсягів природного газу у підприємствах з газопостачання та газифікації» не пройшов державну реєстрацію.

Враховуючи вищевикладене, здійснення споживачам природного газу (населення) прогнозних донарахувань обсягів природного газу відповідно до наказу НАК «Нафтогаз України» від 23.07.2009 № 275 «Про затвердження механізму обрахування обсягів природного газу у підприємствах з газопостачання та газифікації» є неправомірним.

При цьому, наголошуємо, що пунктом 3.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11, передбачено, що ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг.

Звертаємо увагу ПАТ «Харківгаз» та ПАТ «Харківміськгаз», що у випадку виявлення порушень газопостачальним підприємством вимог нормативно-правових актів, Комісією можуть бути застосовані в установленому порядку санкції передбачені Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу».

 

Член Комісії                                        Ю.Андрійчук

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики