Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

01.03.2013                   № 1574/16/47-13

 

Голові правління ЖБК «Надія»

Положенцевій О.П.

м. Умань

Сектор НКРЕ у Черкаській області

 

ПАТ «УМАНЬГАЗ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі – НКРЕ) розглянула ваш лист від 21.01.2013 № (25) 433 щодо обліку спожитого природного газу, надісланий листом сектору НКРЕ у Черкаській області від 23.01.2013 № 30-23-21/30, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Щодо обліку природного газу

Відповідно до положень статті 11 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (далі – Закон України) облік природного газу, у тому числі комерційний (приладовий), здійснюється з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його видобування, транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання.

Комерційний (приладовий) облік природного газу здійснюється з метою визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягів його споживання та/або реалізації, на підставі яких проводяться взаєморозрахунки.

Вузлом обліку природного газу є сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання у робочих умовах, реєстрації, збереження результатів вимірювання та розрахунків об'єму газу, приведеного до стандартних умов.

Згідно з положеннями статті 12 Закону України постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

Обов'язкові умови договору між гарантованим постачальником та споживачем природного газу за регульованим тарифом встановлюються в типовому договорі про постачання природного газу.

Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом затверджено постановою НКРЕ від 22.09.2011 № 1580, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2011 р. за № 1155/19893.

Відповідно до пункту 3.2 Типового договору облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.01.2006 за № 67/11941 (далі – Правила обліку).

Так, положеннями пунктів 5.9 – 5.13 Правил обліку передбачено наступне.

Власник комерційного вузла обліку газу відповідає за технічний стан комерційного вузла обліку газу та порушення правил його експлуатації, а також за використання засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) з вичерпаним терміном повірки.

У разі виявлення на комерційних вузлах обліку газу несправності ЗВТ, витоків газу з імпульсних ліній диференційних манометрів, манометрів, пошкодження пломб або захисних елементів та інше власник комерційного вузла обліку газу має терміново проінформувати про це іншу сторону договору і, за необхідності, вжити заходів для забезпечення функціонування комерційного вузла обліку газу в робочому стані.

Сторони договору мають право контролювати правильність експлуатації ЗВТ у будь-який час доби.

У разі виникнення спірних питань між обліковою організацією і споживачем щодо результатів вимірювань об'єму газу сторони договору мають право проводити спільні перевірки технічного стану комерційних вузлів обліку газу відповідно до порядку, установленого у розділі 12 цих Правил.

У разі виникнення між сторонами суперечливих питань щодо технічних, у тому числі метрологічних, характеристик ЗВТ сторони договору мають право вимагати проведення позачергової або експертної повірки ЗВТ територіальними органами Держспоживстандарту України.

Перерахунки об'єму протранспортованого газу проводяться у випадках:

тимчасової відсутності ЗВТ (зняття ЗВТ на періодичну, позачергову, експертну повірки та ремонт);

непридатності до застосування (несправності) ЗВТ за результатами перевірки технічного стану комерційного вузла обліку газу;

наявності аварійних ситуацій, що зареєстровані у роздрукованих звітах обчислювачів та обчислювачів коректорів (несправність ЗВТ).

Якщо власником комерційного вузла обліку газу є споживач, перерахунки об'єму протранспортованого газу за період відсутності (несправності) ЗВТ здійснюються обліковою організацією за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.

Згідно з інформацією, наданою  сектором НКРЕ у Черкаській області, для опалення 72-квартирного житлового будинку по вул. Чехова, 20 в котельні ЖБК «Надія», побудованій у 2003 році, встановлено два котли Ника-0,5 Ги, (0,5 кВт, 50 куб. м/год). Облік спожитого природного газу здійснюється комерційним вузлом обліку, до складу якого відповідно до Свідоцтва № 24.0895.03 від 12.11.2003 про державну метрологічну атестацію вузла автоматизованого обліку споживання природного газу входять:

лічильник газу РГ-К-100, зав. № 9690 (2002 р.),

перетворювач абсолютного тиску SENSYM ІСТ, зав. № 11951-112 (2000 р.),

обчислювач ОЕ-22ЛА, зав. № 0912 (2003 р.),

перетворювач температури ТСП-1187 (2003 р.),

трубопровід DN=80 мм.

У 2006 році ЖБК «Надія» було проведено заміну датчика тиску - SENSYM ІСТ, зав. № 11951-112, однак відповідні зміни у Свідоцтво про метрологічну атестацію вузла обліку до цього часу внесені не були.

За поясненнями ПАТ «Уманьгаз», основною причиною проблемної ситуації, що виникла у взаємовідносинах між газорозподільним підприємством та ЖБК «Надія», є особливості роботи комерційного вузла обліку газу, а саме те, що ЖБК «Надія» провів заміну датчика тиску та модернізував програмне забезпечення обчислювача згідно з вимогами Правил обліку газу, але не провів повторну метрологічну атестацію вузла обліку, не змінив параметри конфігурації обчислювача.

Враховуючи вищезазначене, на думку НКРЕ, у разі виникнення між сторонами спірних питань щодо технічних, у тому числі метрологічних характеристик ЗВТ, доцільним є проведення експертизи або позачергової повірки ЗВТ (пункт 5.12 Правил обліку).

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень статті 11 Закону України вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання його обсягів та визначення якості, а також порядок приймання-передачі визначаються технічними регламентами та нормами, правилами і стандартами в галузі постачання природного газу, які встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі.

Таким чином, за більш детальними роз’ясненнями щодо експлуатації приладів обліку газу та дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування, ЖБК «Надія» може звернутись додатково до Міненерговугілля України як розробника Правил обліку та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як центрального органу виконавчої влади, що формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології).

Щодо питання ціни на природний газ

Відповідно до статті 1 Закону України «По теплопостачання» теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Теплогенеруюча організація – це суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію.

Оскільки виробництво теплової енергії котельнями з метою надання населенню послуг з опалення, гарячого водопостачання, здійснюється за технологією, як і на підприємствах комунальної теплоенергетики (члени кооперативу безпосередньо не одержують природний газ на опалення від постачальника, як населення для індивідуального опалення), тому функції котелень фактично нічим не відрізняються від функцій підприємств теплоенергетики.

Так, відповідно до постанови НКРЕ від 13.07.2010 № 813 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих» з 1 серпня 2010 року установлено граничний рівень ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3 з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Таким чином, житлово-будівельний кооператив має закуповувати газ, що використовується для виробництва теплової енергії, для живлення своєї котельні відповідно до вищезазначеної постанови НКРЕ.

Крім того, зазначаємо, що з метою надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, підвищення відповідальності за своєчасне проведення розрахунків, постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом» (далі – Постанова) затверджено Порядок забезпечення споживачів природним газом.

Відповідно до положень пункту 2 Постанови установлено, що потреба в природному газі задовольняється:

1) населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими договорами особами Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом находження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі – за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» .

2) установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів (крім обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню), суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на дахові та прибудованих, - з ресурсів імпортованого природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Таким чином, ресурс газу власного видобутку задовольняє лише потреби споживачів, зазначених у абзаці першому підпункту 1 пункту 2 Постанови.

Усім іншим споживачам, у тому числі суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, реалізується природний газ імпортованого походження.

За інформацією, наданою сектором НКРЕ у Черкаській області, ЖБК «Надія» здійснює оплату за послуги з газопостачання за роздрібною ціною 1309,20 гривень за 1 тис. куб. метрів, що відповідає граничному рівню ціни на природний газ, затвердженого постановою  НКРЕ від 13.07.2010 № 813.

Щодо укладення договору на постачання природного газу за регульованим тарифом

Згідно з інформацією, наданою сектором НКРЕ у Черкаській області,  послуги з газопостачання надаються ЖБК «Надія» на підставі договору на постачання природного газу за регульованим тарифом від 25.12.2012 № 3 ТКЕ-Н/13, проте даний договір не повною мірою відповідає Типовому договору.

Таким чином, ПАТ «Уманьгаз» має привести свої дії до вимог чинного законодавства у частині укладення зі споживачем ЖБК «Надія» договору на постачання природного газу за регульованим тарифом відповідно до Типового договору, про що повідомити НКРЕ з наданням копії відповідного договору.

 

Член Комісії                                        В.Меркушов

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики