Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

12.04.2013                   № 2609/16/47-13

 

Сектор НКРЕ

у Житомирській області

 

ПАТ «Житомиргаз»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі – НКРЕ) розглянула звернення ПАТ «Житомиргаз» від 04.03.2013 № 1040/9, надіслане листом сектору НКРЕ у Житомирській області від 07.03.2013 № 37-02/41, та повідомляє наступне.

На виконання законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій» та «Про засади функціонування ринку природного газу» НКРЕ було прийнято наступні нормативно-правові акти:

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 75 «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року» (чинна з 15.03.2013);

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 76 «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж» (чинна з 15.03.2013);

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 77 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж» (чинна з 15.03.2013);

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 226 «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» (чинна з 12.04.2013);

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 227 «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» (чинна з 12.04.2013);

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 228 «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» (чинна з 12.04.2013);

постанова НКРЕ від 26.03.2013 № 291 «Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік».

Зазначені постанови НКРЕ забезпечують реалізацію положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій») (далі – Закон) та встановлюють чітку процедуру приєднання об’єктів замовників до газових мереж.

Відповідно до частини другої статті 72 Закону плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника.

Згідно з пунктом 1.4 Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31.01.2013 № 77, (далі – Порядок) поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла ГП, ГТП (платнику податків) у користування за договором про надання поворотної фінансової допомоги, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Відповідно до пункту 3.1 Порядку, якщо проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника передбачено створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника (збільшення потужності порівняно із замовленою замовником для створення резерву потужності іншим замовникам та/або ГП (ГТП)), плата за приєднання визначається пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності, передбаченої проектом. Додаткові витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (за їх наявності), які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених ГП (ГТП) як поворотна фінансова допомога від замовників. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, що встановлюються НКРЕ для ГТП та ГП.

Якщо об'єкт замовника приєднується до газових мереж, створених (що створюються) без дольової участі замовника, але з урахуванням поворотної фінансової допомоги інших замовників, плата за приєднання об'єкта замовника додатково включає частину витрат на створення газових мереж, до яких приєднується об'єкт замовника, пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини потужності газових мереж, що створені з урахуванням поворотної фінансової допомоги, але не більше залишку повернення поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у разі необхідності створення резерву потужності газорозподільне підприємство може залучати поворотну фінансову допомогу, від замовників, яка є обов’язковою до повернення замовникам, на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та протягом 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж.

При цьому пунктом 3.7.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12, (далі – Ліцензійні умови) встановлено, що газорозподільне підприємство має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на підключення у таких випадках:

а) недостатньої пропускної потужності розподільної мережі;

б) порушення замовником вимог законодавства України щодо підключення об'єкта системи газопостачання до газорозподільних мереж.

Враховуючи вищевикладене, ліцензіат не має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на приєднання у встановлений законодавством строк, крім випадків, передбачених пунктом 3.7.5 Ліцензійних умов.

 

Член Комісії                                        В.Меркушов

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики