Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

07.05.2013                   3096/16/47-13

 

Тур-ву В.М.

м. Севастополь

 

Відділ НКРЕ

в Автономній Республіці Крим

 

Шановний Тур-в В.М.!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), розглянула Ваше звернення від 25.02.2013, надіслане за належністю до НКРЕ листом Севастопольської  міської державної адміністрації від 01.03.2013 № Т-1011/1, та з урахуванням інформації, наданої відділом НКРЕ у АРК, в межах компетенції повідомляє наступне.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі – Правила).

Пунктом 28 Правил встановлено, що споживач має право на, зокрема, безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором.

Крім того, відповідно до пункту 7 Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 938 (далі – Типовий договір), параметри якості повинні відповідати:

природного газу - ГОСТ 5542-87 (у разі використання природного газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000);

скрапленого газу - ГОСТ 20448-90.

Разом з тим варто зазначити, що відповідно до підпункту 2.1 Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 476 (далі – Порядок відшкодування), за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальне (газорозподільне) підприємство зобов'язане направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час та здійснити перевірку цих показників.

Газопостачальне (газорозподільне) підприємство зобов'язане забезпечити проведення перевірки величини тиску та/або якісних показників газу силами підприємств (організацій), які одержали відповідний дозвіл на проведення таких робіт, або власними силами.

Величина тиску газу перевіряється перед газовими приладами споживача в години максимального його споживання.

Мінімальний тиск газу перед газовими приладами, пристроями повинен становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативними документами на газові прилади (пристрої).

Якщо тиск газу менший, ніж величина мінімально допустимого значення, що зазначається у нормативних документах на газові прилади (пристрої), плата за газопостачання з дня подання заяви до дня відновлення подачі газу з тиском більшим від мінімально допустимого не здійснюється.

Газопостачальне (газорозподільне) підприємство повинно протягом п'яти днів з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про результати цієї перевірки. Інформація повинна містити результати перевірки параметрів якості газу та бути доступною всім споживачам на території провадження газопостачальним (газорозподільним) підприємством діяльності з постачання природного газу.

Перевірка якості газу проводиться відповідно до умов ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», а у випадку використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000 «Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення». Додатково може бути проведена перевірка за письмовою заявою споживача. У разі відповідності якісних показників газу встановленим нормативам, виконання цих робіт оплачується споживачем, а у разі невідповідності встановленим нормативам - газопостачальним (газорозподільним) підприємством.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальне (газорозподільне) підприємство здійснює перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дати, коли газопостачальне (газорозподільне) підприємство відновила параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується пропорційно зменшенню кожного з параметрів якості газу, встановлених ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», а у випадку використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000 «Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення» з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення.

Крім того, відповідно до підпункту 4.3.1 пункту 4.3 Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 № 254 (далі – Правила безпеки), подані в газопроводи горючі гази повинні відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

Інтенсивність запаху газу повинна перевірятися газозбутовими і газопостачальними організаціями відповідно до вимог ГОСТ 22387.5-77.

Пункти контролю і періодичність відбору проб встановлюються залежно від систем газопостачання і витрат газу.

Результати перевірок повинні фіксуватися в журналі контролю одоризації газу в мережах згідно з формою, наведеною в Правилах технічної експлуатації.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

Крім цього, згідно з пунктом 3.4.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12, при провадження господарської діяльності з розподілу газу ліцензіат зобов’язаний видавати на вимогу замовника, споживача або газопостачального підприємства сертифікати якості газу.

Враховуючи вищевикладене, чинним законодавством передбачено здійснення контролю за якістю газу власними силами газорозподільного підприємства або силами підприємств (організацій), які одержали відповідний дозвіл на проведення таких робіт.

У разі сумніву споживача щодо якості природного газу споживач має можливість звернутися до газорозподільного підприємства із заявою про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

Варто зазначити, що НКРЕ не має повноважень щодо здійснення контролю за якістю газу.

Разом з тим слід зазначити, що згідно з інформацією відділу НКРЕ у АРК процес одоризації природного газу здійснюється на об’єктах ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз». ПАТ «Севастопольгаз» здійснюється контроль ступені одоризації згідно з діючими нормами.

Так, наприкінці опалювального сезону ПАТ «Севастопольгаз» спільно з ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було здійснено перевірку ступені одоризації природного газу, яка показала, що одоризація відповідає встановленій нормі витрат одоранта та складає 16 г та 1000 м3. Результати такої перевірки було зазначено в журналі контролю ступені одоризації та складено акт спільної перевірки від 15.03.2013 р.

Крім того, ПАТ «Севастопольгаз» надано до НКРЕ якісний паспорт від 21.02.2013 № 11 з фізико-хімічними показниками природного газу та інформацію щодо проходження в ефірі міської телерадіокомпанії «Севастополь» оголошення ПАТ «Севастопольгаз» стосовно відповідності вимогам ГОСТ 5542-87 параметрів якості природного газу, що надходять в газорозподільні мережі ПАТ «Севастопольгаз», зокрема і  в лютому 2013 року.

 

З повагою

Член Комісії                                        В.Меркушов

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики