Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

29.01.2014                   № 591/15/47-14

 

 

Державна служба України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

 

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв’язку з вашим листом від 17.12.2013 № 11937/0/20-13 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, надає інформацію стосовно здійснення державної регуляторної політики протягом 2013 року.

НКРЕ у своїй діяльності керується положеннями Законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку природного газу» та іншими нормативно-правовими актами.

Одними з основних завдань НКРЕ визначено державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та у сфері теплопостачання; сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання; забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері енергетики та нафтогазовому комплексі; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій; здійснення ліцензування суб’єктів господарювання на ринках природних монополій та суміжних ринках; захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

У 2013 році з метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕ забезпечувала здійснення державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності».

Так, наказом НКРЕ від 20.04.2012 № 206 «Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів» встановлено процедуру підготовки регуляторних актів Комісією. Відповідальним за здійснення державної регуляторної політики в НКРЕ визначено юридичне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік було затверджено постановою від 13.12.2012 № 1603 та розміщено на веб-сайті НКРЕ. Згідно із зазначеним Планом у 2013 році було заплановано розробити 111 проектів регуляторних актів, у тому числі 6 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Так, на виконання підпункту 131.1 пункту 131 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 №128/2013 (далі – Національний план дій на 2013 рік), НКРЕ розроблено проект Закону України «Про державне регулювання в енергетиці України».

Метою прийняття законопроекту є визначення правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕ, які мають бути спрямовані на забезпечення ефективного впливу держави на діяльність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері енергетики, створення його чітких і  зрозумілих рамок.

16 серпня 2013 року зазначений законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України за № 3095.

Протягом звітного періоду також прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів України, розроблені НКРЕ, а саме:

постанова від 21.11.2013 № 852 «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

постанова від 24.07.2013 № 510 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 705».

Зазначені постанови були розроблені з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог чинного законодавства.

Також у 2013 році було прийнято 47 регуляторних актів НКРЕ.

Так, з метою виконання Закону України від 21.06.2012 за № 4998-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» та пункту 125 Національного плану дій на 2013 рік НКРЕ розробила та затвердила низку регуляторних актів щодо впровадження та застосування стимулюючого регулювання:

постанову НКРЕ від 11.07.2013 № 898 «Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;

постанову НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;

постанову НКРЕ від 11.07.2013 № 900 «Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;

постанову НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»;

постанову НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;

постанову НКРЕ від 26.07.2013 № 1030 «Процедура встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;

постанову НКРЕ від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»;

постанову НКРЕ від 26.07.2013 № 1032 «Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;

постанову НКРЕ від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання».

На виконання Закону України від 22.06.2012 № 5021-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій» НКРЕ розроблені та прийняті постанови стосовно приєднання електроустановок до електричних мереж та приєднання об’єктів газопостачання до газових мереж:

постанова НКРЕ 17.01.2013 № 32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»;

постанова НКРЕ 12.02.2013 № 115 «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»;

постанова НКРЕ 21.11.2013 № 1467 «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж»;

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 75 «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420»;

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 76 «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж»;

постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 77 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж»;

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 226 «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами»;

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 227 «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»;

постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 228 «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»;

постанова НКРЕ від 14.11.2013 № 1431 «Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж».

Результатом прийняття вищевказаних регуляторних актів є прозорість надання послуг з приєднання до мереж суб’єктів природних монополій, визначення термінів надання послуг з приєднання, встановлення плати за приєднання, введення моделі «стандартного» і «нестандартного» приєднання.

З метою виконання Закону України від 20.11.2012 № 5485-VI «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» НКРЕ прийнято постанови:

постанова НКРЕ від 27.06.2013 № 744 «Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)»;

постанова НКРЕ від 14.03.2013 № 251 «Про внесення змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності»;

постанова НКРЕ від 11.04.2013 № 408 «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти».

З метою удосконалення механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу, підвищення якості надання населенню послуг та покращення якості інформаційного забезпечення споживачів НКРЕ прийнято постанови:

постанова НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 «Щодо забезпечення створення та функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»;

постанова НКРЕ від 30.05.2013 № 642 «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»;

постанова НКРЕ від 20.06.2013 № 709 «Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу».

На виконання вимог статей 12 та 30 Закону України «Про електроенергетику», з метою забезпечення прозорості процедури експорту електричної енергії та сприяння розвитку конкурентного середовища була прийнята постанова від 07.11.2013 № 1410 «Про затвердження Змін до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії».

На виконання вимог підпункту 12 пункту 3 статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» НКРЕ прийнято постанову від 03.04.2013 № 369 «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу».

З метою вдосконалення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України прийнято постанову від 13.06.2013 № 700 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії».

У рамках реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року» для створення чіткого та прозорого механізму затвердження та коригування інвестиційної складової, яка врахована в тарифах на електричну енергію, прийнято постанову НКРЕ від 18.07.2013 № 999 «Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію».

Постановою НКРЕ від 25.07.2013 № 1015 затверджено форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкції щодо їх заповнення.

З метою встановлення механізму компенсації втрат енергопостачальній компанії, що виникають у зв’язку з постачанням електричної енергії населенню м. Світлодарська за фіксованим тарифом на електроенергію постановою НКРЕ від 01.08.2013 № 1046 затверджено Порядок надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська.

Метою прийняття постанови від 15.08.2013 № 1110 «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії» є виконання вимог чинного законодавства та приведення нормативно-правової бази НКРЕ у відповідність до законодавства.

Крім того, протягом 2013 року було прийнято ряд рішень щодо визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів НКРЕ з метою приведення нормативної бази НКРЕ у відповідність до чинного законодавства та забезпечення принципів регуляторноїполітики.

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, відділ зв’язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур’єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі «Ліга: Закон».

Наказом НКРЕ від 19.03.2013 № 168 затверджено План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ на 2013 рік.

Протягом року здійснено 91 відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ, у тому числі: 50 базових, 25 повторних та 16 періодичних відстежень, а також 8 відстежень результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України, з них 2 базових та 6 повторних.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на веб-сайті Комісії та направлені до Кабінету Міністрів України або до Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» НКРЕ протягом 2013 року здійснювала перегляд регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

Так, у цілому в 2013 році НКРЕ переглянуто 19 регуляторних актів, з яких 10 визнано такими, що потребують внесення змін, 2 регуляторних акта визнано такими, що потребують скасування.

Також повідомляємо, що відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на засіданні Комісії, що проводилося у формі відкритого слухання, 12.12.2013 постановою НКРЕ № 1549 затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, розміщено на веб-сайті НКРЕ та опубліковано в Інформаційному бюлетені НКРЕ» за січень 2014 року.

Одночасно повідомляємо, що листами від 05.12.2013 № 8767/15/47-13 та від 12.12.2013 № 9039/15/74-13 НКРЕ надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

 

Додаток: Звіт про виконання Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1603.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 

 

Додаток

до листа НКРЕ

29.01.2014 № 591/15/47-14

 

ЗВІТ

про виконання Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

 

 

з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку регуляторного акта

Стан підготовки регуляторного акта

1.

Проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

З метою приведення нормативних актів до вимог Закону України «Про електроенергетику» та усунення дублювання положень законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Втратив актуальність

2.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 21.11.2013 № 1467

3.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 25.07.2013 № 1015

4.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»

На виконання Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Управління генеруючих підприємств

Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

5.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.11.2012 № 1421»

Приведення у відповідність до Закону України «Про електроенергетику»

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 14.03.2013 № 251

6.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного і коксівного газів)»

Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 27.06.2013 № 744

7.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах»

Визначення нормативно-правового механізму щодо відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

8.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії»

Визначення нормативно-правового механізму для подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 15.08.2013 № 1110

9.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги»

Забезпечення єдиного підходу до всіх споживачів та виключення необґрунтованих преференцій

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

10.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність з Правилами користування електричною енергією

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Відтермінування прийняття регуляторного акта

11.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Постанова НКРЕ від 12.02.2013 № 115

12.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Постанова НКРЕ від 17.01.2013 № 32

13.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку величини збитків, завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України»

На виконання вимог статті 241 Закону України «Про електроенергетику»

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

14.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж»

Виконання вимог пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 76

15.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж»

Виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 77

16.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 р. № 420»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 75

17.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 227

18.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 226

19.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 07.03.2013 № 228

20.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»

З метою удосконалення розрахунків за спожитий природний газ

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

21.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне  управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

22.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

23.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 475»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

 

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

24.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 476»

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України «Про природні монополії»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

25.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Кодексу комерційного обліку»

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку «пулу» до РДДБР

Управління інформаційних технологій

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

26.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності»

Зменшення бар'єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та природного газу за нерегульованим тарифом

Управління ліцензування

Втратив актуальність

27.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії»

Приведення у відповідність до чинного законодавства

Управління ліцензування

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

28.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Визначення порядку надання адміністративних послуг НКРЕ

Управління ліцензування

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

29.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на здійснення окремих видів діяльності»

Приведення нормативної бази у відповідність до чинного законодавства

Управління ліцензування

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

30.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 03.04.2013 № 369

31.

 

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами територією України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ, направлено на погодження до заінтересованих органів та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

32.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопро- водами, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіатів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопро-водами до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ, направлено на погодження до зацікавлених органів та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

33.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ, направлено на погодження до заінтересованих органів та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

34.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з постачання природного газу за регульованим тарифом»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу з постачання природного газу за регульованим тарифом, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

35.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги із закачування, зберігання та відбору природного газу»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ

36.

 

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами»

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

37.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання об'єктів замовника до газових мереж»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ

38.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

 

Управління ліцензування, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

39.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти»

Приведення у відповідність до Закону України «Про електроенергетику»

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 11.04.2013 № 408

40.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 898

41.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1031

42.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до чинного законодавства України

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 15.08.2013 № 1111

43.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до чинного законодавства, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку України

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Постанова НКРЕ від 30.08.2013 № 1200

44.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06.2009 № 749»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 03.04.2013 № 370

45.

Проект Закону України «Про державне регулювання в енергетиці України»

Виконання підпункту 131.1 пункту 131 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Юридичне управління

Проект закону зареєстровано у Верховній Раді України  16.08.2013 за № 3095

46.

Проект постанови НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу»

Виконання підпункту 153.1 пункту 153 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспромо- жна економіка, ефективна держава»

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 20.06.2013 № 709

47.

Пункт 47 Плану виключений

 

 

 

48.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності»

Виконання підпункту 93.2 пункту 93 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 06.06.2013 № 679

49.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 705»

Виконання підпункту 143.1 пункту 143 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспромо-жна економіка, ефективна держава»

Управління ліцензування, юридичне управління, управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 510

50.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії»

З метою вдосконалення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 13.06.2013 № 700

51.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 13.06.2013 № 701

52.

Проект постанови НКРЕ «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

Управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

Постанова НКРЕ від 08.08.2013 1070

53.

Проект постанови НКРЕ «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

Виконання підпункту 127.1 пункту 127 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління роздрібного ринку електричної енергії, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, управління ліцензування, управління генеруючих підприємств, управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 30.05.2013 № 642

54.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.09.2002 № 983»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ

55.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.06.2000 № 701»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ

56.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.09.2002 № 984»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Проект постанови НКРЕ розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та надіслано на погодження до заінтересованих органів

57.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1032

58.

Проект постанови НКРЕ «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029

59.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 01.08.2013 № 1046

60.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Виконання підпункту 153.2 пункту 153 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 18.07.2013 № 979

61.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

62.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Виконання підпункту 127.2 пункту 127 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 18.07.2013 № 980

63.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Виконання підпункту 143.1 пункту 143 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 15.08.2013 № 1105

64.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Проект регуляторного акта знаходиться у стадії розробки

65.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії»

З метою врегулювання питань експорту електричної енергії та виконання положень Закону України «Про електроенергетику»

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 07.11.2013 № 1410

66.

Проект постанови НКРЕ «Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію»

З метою вдосконалення механізму фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків генеруючих компаній ТЕС

Управління енергоринку

Постанова НКРЕ від 18.07.2013 № 999

67.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності»

Виконання підпункту 93.2 пункту 93 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Управління генеруючих підприємств

Постанова НКРЕ від 08.08.2013 № 1090

68.

Пункт 68 Плану виключений

 

 

 

69.

Проект постанови НКРЕ «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 23.07.2013 № 1009

70.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

Визначення процедури формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих рганів

71.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 852

72.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління генеруючих підприємств

Втратив актуальність

73.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

74.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

75.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 15.08.2013 № 1105

76.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

77.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

78.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

79.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 24.10.2013 № 1364

80.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 квітня 2011 року № 606»

Приведення у відповідність до законодавства

Юридичне управління

Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

81.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж»

Виконання вимог пунктів 201 та 203 частини третьої статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 14.11.2013 № 1431

82.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України»

З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері приєднання

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Постанова НКРЕ від 26.12.2013 № 1722

83.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22 січня 2001 року № 47»

Приведення у відповідність до законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 12.12.2013 № 1551

84.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

Приведення у відповідність до законодавства

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект регуляторного акта повторно розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

85.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення»

Приведення у відповідність до законодавства

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Проект регуляторного акта повторно розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

86.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Приведення у відповідність до законодавства

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 19.12.2013 № 1697

87.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Приведення у відповідність до законодавства

Управління ліцензування

Постанова НКРЕ від 24.10.2013 № 1364

88.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 28.11.2013 № 1499

89.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 28.11.2013 № 1500

90.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Втратив актуальність

91.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23 липня 2013 року № 1009»

З метою вдосконалення постанови НКРЕ від 23.07.2013 N 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 05.11.2013 № 1405

92.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20 грудня 2012 року № 1665»

Продовження терміну застосування постанови НКРЕ від 02.04.2001 N 309 «Про затвердження Порядку визначення тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» до кінця 2014 року

Управління цінової політики в лектроенергетиці

Постанова НКРЕ від 12.12.2013 № 1550

93.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Проект постанови схвалено на засіданні НКРЕ та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

94.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

Приведення у відповідність до чинного законодавства

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Проект постанови схвалено на засіданні НКРЕ та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

95.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) "Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1 - 2 класами напруги" та інструкції щодо її заповнення»

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

96.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії»

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

97.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»

Приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Проект розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

98.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до форми 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" та Інструкції щодо її заповнення»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів, юридичне управління

Проект постанови знаходиться у стадіїї розробки

99.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення зміни до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

100.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

101.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

102.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 10.01.2014 № 6

103.

Проект постанови НКРЕ «Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання»

Нормативне забезпечення переходу на стимулююче регулювання

Управління цінової політики в електроенергетиці

Постанова НКРЕ від 10.01.2014 № 7

104.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)»

З метою оптимізації нормативно-правового акта

Управління генеруючих підприємств

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ, направлено на погодження до заінтересованих органів та включено до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

105.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток»

Виконання пункту 140.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, та удосконалення окремих положень Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року№ 1177

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

Постанова НКРЕ від 31.12.2013 № 1910

106.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та споживачам, прирівняним до населення»

Удосконалення механізму визначення компенсації втрат

Управління цінової політики в електроенергетиці

Проект постанови знаходиться на стадіїї розробки

107.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

108.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 р. № 540»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління ліцензування, юридичне управління

Включений до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

109.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)»

Виконання вимог статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»

Управління регулювання нафтогазового комплексу

Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ та направлено на погодження до заінтересованих органів

110.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 835»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Проект постанови схвалено на засіданні НКРЕ та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

111.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

Проект постанови схвалено на засіданні НКРЕ та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ

 

 

Начальник юридичного управління                                          В.Морозова

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики