Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

13.01.2014                   № 150/15/47-14

 

 

Державна інспекція України з

питань захисту прав споживачів

 

На виконання статті 4 Указу Президента України від 12 січня 2002 року № 16/2002 «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів» Національна комісія, що здійснює державне  регулювання у сфері енергетики, в межах компетенції надає інформацію про стан захисту прав споживачів за 2013 рік.

Одним з основних завдань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ, Комісія), визначених у Законах України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку природного газу», Положенні про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженому Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, є захист прав споживачів, товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2013 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з приводу захисту своїх прав та отримання роз’яснень, інша кількісна інформація стосовно роботи із зверненнями споживачів електричної та теплової енергії, природного газу надано у нижченаведеній таблиці.

 

 

Звідки надійшли звернення громадян

Кількість звернень

З них

Кількість громадян, що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Від громадян поштою

1398

106

275

5

53

0

1057

341

0

1160

9

0

238

4

1160

3652

2.

Від громадян на особистому прийомі

13

2

0

2

6

0

9

4

0

13

0

0

0

0

13

57

3.

Через уповноважену особу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Через органи влади

257

19

35

0

11

0

201

56

0

235

1

0

22

0

235

404

5.

з них від КМУ

94

18

14

1

8

0

85

9

0

90

1

0

4

0

90

145

6.

Через засоби масової інформації

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Від інших органів, установ, організацій

436

53

189

2

45

0

367

69

0

373

3

0

63

4

373

1280

 

Разом

2104

180

499

10

123

0

1634

470

0

1781

13

0

323

8

1781

5453

 

 

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7.Скарги; 8. Інформаційні запити; 9. Надано роз’яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації; 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно.

 

За результатами проведеної у 2013 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної та теплової енергії, природного газу, звертались до НКРЕ з питаннями щодо:

відповідності дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання положенням законодавства;

правомірності здійснених нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання споживачами електричної енергії та газу;

цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифів на електричну енергію для населення та порядок оплати спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загальнобудинкові потреби та технічні цілі;

порядку приєднання електроустановок до електричних мереж, порядку приєднання до газових мереж, розрахунку плати за приєднання;

порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

порядку оплати електричної енергії громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб’єктів господарської діяльності; громадянами, що здійснюють професійну діяльність;

правового врегулювання питання укладення договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають статус членів садових товариств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які у встановленому порядку вибули із таких організацій, об’єднань, кооперативів;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергію для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 13.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246, та інших нормативно-правових актів України, надання роз’яснень щодо яких віднесено законодавством до повноважень НКРЕ.

Слід зазначити, що з метою реалізації прав споживачів на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію згідно з постановою НКРЕ від 30.05.2013 № 642 «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії» енергопостачальні компанії зобов’язані розміщувати інформацію щодо структури електричної енергії, купленої енергопостачальником на Оптовому ринку електричної енергії, з урахуванням власної виробленої електричної енергії та купленої в установленому порядку безпосередньо у виробників електричної енергії на зворотньому боці платіжних документів або в окремих повідомленнях.

Також, згідно з постановою НКРЕ від 20.06.2013 № 709 «Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу» гарантовані постачальники природного газу зобов’язані розміщувати на своєму веб-сайті інформацію щодо прав побутових споживачів природного газу (фізичних осіб), споживачів природного газу (юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців) та установлених цін на природний газ для таких споживачів, а також розміщувати зазначену інформацію в платіжних документах; надавати на запит споживача в установлений законодавством строк інформацію щодо обсягів спожитого природного газу в минулому та поточному роках, стану розрахунків за спожитий природний газ; публікувати у засобах масової інформації та на веб-сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію, а також доводити її до відома споживачів.

Крім того, були внесені зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, та до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11, згідно з якими ліцензіати мають створити та забезпечити функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів, вимоги щодо яких встановлюються НКРЕ.

03.09.2013 набрала чинності постанова НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом».

З метою належного захисту прав споживачів протягом 2013 року  НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях (скаргах, заявах) інформації, а у разі необхідності проводилися в установленому порядку перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних підрозділів НКРЕ.

За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах енергокомпаній та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними. У зв'язку з цим НКРЕ направлялися листи до суб'єктів господарювання з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства, та/або розгляд спірного питання здійснювався на засіданні Комісії у формі відкритого слухання, за результатами якого приймалися відповідні рішення.

При розгляді звернень споживачів у 2013 році Комісія дотримувалася вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» тощо.

Крім того, посадовими особами, а саме Головою та Членами Комісії у 2013 році на особистому прийомі було прийнято 13 громадян. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз’яснення з питань, викладених на особистому прийомі.

Окремо зазначаємо, що від соціально вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування енергією та природним газом, порядку використання пільг та субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ, в тому числі територіальними підрозділами НКРЕ, в межах компетенції було здійснено конкретні заходи із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних та газопостачальних компаній з метою вирішення питань, порушених зазначеними громадянами.

Вагому частку у сфері захисту прав споживачів електричної та теплової енергії, природного газу за 2013 рік складала робота НКРЕ з підготовки  в межах своїх повноважень роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері енергетики, що є наслідком звернень споживачів, в яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин ліцензіатів та споживачів.

З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ публікувала окремі відповіді з найбільш поширених запитів у своєму офіційному друкованому виданні – «Інформаційний бюлетень НКРЕ», на офіційному веб-сайті НКРЕ та системі інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА-ЗАКОН».

Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між споживачами електричної енергії, природного газу та теплопостачання НКРЕ здійснювала роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом розроблення в межах компетенції проектів нормативно-правових актів.

Отже, робота із захисту прав споживачів у межах відповідних повноважень здійснювалася НКРЕ у 2013 році відповідно до вимог законодавства України.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

Куценко 204 70 35

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики