Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

29.08.2013                   № 485

Київ

 

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2014 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2015 – 2016 роки)

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» НАКАЗУЮ:

 

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2014 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2015 – 2016 роки), що додається.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

29.08.2013 № 485

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2014 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2015 – 2016 роки)

 

1. Мета

 

Здійснення державної політики в сфері регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання, забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики та нафтогазовому комплексі, сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій, захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

 

2. Аналіз поточної ситуації

 

Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Президента України (далі – Програма економічних реформ) у розділі «Реформа електроенергетики» передбачено проведення реформи ринку електричної енергії шляхом переходу від моделі «єдиного покупця» до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів.

Для створення законодавчого підґрунтя запровадження нової моделі ринку електричної енергії та відповідно до Програми економічних реформ розроблено проект Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», яким передбачено створення  законодавчого підґрунтя для запровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Згідно законопроекту з 2014 року розпочнеться процес реформування ринку електричної енергії в Україні. Запровадженню повномасштабного ринку електричної енергії передуватиме перехідний період, протягом якого має бути здійснено ряд організаційно-правових, технічних та фінансових заходів. Зокрема:

закупівлю програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування ринку «на добу наперед», балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

розробку нормативно-правової бази, необхідної для забезпечення роботи нової моделі ринку;

реорганізацію та утворення нових суб’єктів ринку;

підготовку суб’єктів ринку до роботи в новій моделі ринку.

Впродовж перехідного періоду, що запроваджується законопроектом, на ринку електричної енергії має розпочати свою роботу ринок допоміжних послуг (в частині вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності), змінюються ряд положень щодо функціонування роздрібного ринку електричної енергії. Положеннями законопроекту передбачаються зміни до законодавчої бази, що регулює порядок надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, та забезпечує її відповідність енергетичному законодавству  Енергетичного Співтовариства (а саме Регламенту 1228/2003 щодо умов доступу до мереж транскордонної передачі електричної енергії), в якому Україна є Договірною Стороною. З 1 січня 2016 року (протягом року) ринок має працювати у тестовому режимі. Запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, який складатиметься з ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг створення нормативно-правової бази та інших передумов для впровадження повномасштабного ринку електричної енергії планується з 1 липня 2017 року.

За попередніми оцінками Комісії для реалізації положень законопроекту необхідно буде розробити та прийняти понад 100 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ, інших ЦОВВ.

Крім того, для ефективної роботи ринку електричної енергії необхідно вирішити також ряд проблем, які створюють несприятливі умови для роботи діючої моделі ринку та можуть стати суттєвими перешкодами для запровадження нової моделі ринку. А саме:

практика неповних розрахунків за електричну енергію певними категоріями споживачів, що у новій моделі може призвести до локалізації боргів на рівні окремих сегментів та учасників ринку;

збереження практики перехресного субсидіювання між групами споживачів і між споживачами різних галузей, існування єдиних тарифів на електричну енергію не дозволить створити ефективно функціонуючий роздрібний ринок електричної енергії в новій моделі ринку та здійснити реальне відкриття ринку електричної енергії для споживачів;

низька ефективність виробництва й передачі електроенергії не створює стимули для запровадження ефективних та енергозберігаючих технологій в галузях виробництва та передачі електричної енергії, а також скорочення понаднормативних витрат в мережах енергопостачальних компаній.

Важливим кроком на шляху вирішення питань щодо забезпечення енергетичної безпеки України, стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (далі – Закон), який набув чинності з 24 липня 2010 року. Зразком для нового закону стало законодавство ЄС з регулювання газового ринку, а саме Директива 2003/55/ЕС і Регламент ЕС 1775/2005, які визначають модель організації ринку газу в ЄС. Головною метою здійснення реформ газового сектору в ЄС є відкриття газових ринків країн-членів, що означає створення конкурентної моделі газового ринку, яка передбачає наявність законодавчо затверджених рівних можливостей для:

споживачів: вільно обирати постачальників природного газу;

суб’єктів ринку газу: вільно отримувати доступ до мережевої інфраструктури, включаючи магістральні і газорозподільні газопроводи та підземні сховища газу (ПСГ);

Принципи нової моделі організації українського газового ринку, що містяться у Законі «Про засади функціонування ринку природного газу», доволі тісно інтегровані із відповідними положеннями європейських газових директив, що безумовно є позитивним сигналом для ЄС, міжнародних організацій та широкого загалу інвесторів, оскільки встановлюють засади для встановлення конкурентних відносин на ринку газу, що до сьогодні штучно стримувались. Разом з цим впровадження положень нового законодавства потребує усунення несприятливих чинників, які суттєво стримують розвиток українського газового ринку. Так, вирішення потребують наступні проблеми: покращення рівня розрахунків постачальників природного газу за регульованим тарифом перед НАК «Нафтогаз України», високий рівень нормативних втрат природного газу при його транспортуванні, низький рівень забезпеченості споживачів (особливо побутових) приладовими засобами обліку.

Розв’язання цих проблем є необхідною передумовою запровадження та ефективного функціонування ринку природного газу та електричної енергії.

 

3. Завдання та показники результатів їх виконання

 

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Звітний період

Плановий період

2012 рік (звіт)

2013 рік (прогноз)

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

2016 рік (прогноз)

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, на

040101. Кількість виданих ліцензій (переоформлених, подовжених, виданих копій, дублікатів) *

шт.

Ліцензійний реєстр

430

380

360

370

350

040102. Кількість проведених перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними Умов та Правил здійснення ліцензійної діяльності

шт.

Звіти територіальних підрозділів  НКРЕ

1039

884

869

854

839

Завдання 0402. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій

040201. Кількість розроблених та прийнятих нормативних актів

шт.

Журнал обліку рішень НКРЕ

2042

2006

2 015

2038

2058

Завдання 0403. Покращення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію

040301. Зменшення фактичних витрат у мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом порівняно з нормативними

Відсоткових пунктів (в. п.)

Форма №2-НКРЕ

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

040302. Рівень розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію енергопостачальними компаніями

Відсоткових пунктів (в. п.)

Щоквартальний звіт Державного підприємства «Енергоринок»

98

98

98

97

97

Завдання 0404. Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу

040401. Забезпечення приладового обліку природного газу у населення, де газ використовується для приготування їжі, підігріву води, з метою створення умов для забезпечення впровадження норм Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»

шт.

Щоквартальна інформація газорозподільних підприємств

208703

200000

200000

250000

200000

040402. Дотримання розподілу коштів, сплачених споживачами за отриманий газ, відповідно до затверджених НКРЕ нормативів

відс.

Форма 7 НКРЕ-газ

99,25

99,30

99,35

99,40

99,40

* зменшення запланованих показників результату виконання завдання в порівнянні з показниками, затвердженими наказом НКРЕ від 24.09.2012 № 643, обумовлене проведеними у 2009 - 2012 роках заходами щодо дерегуляції, зокрема, збільшенням строків дії ліцензій на право провадження певних видів діяльності та збільшенням критеріїв, за яких дозволяється суб’єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій, кількість заявників на отримання ліцензій відповідно  зменшилась.

 

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

 

Державні цільові програми – відсутні

Інвестиційні програми (проекти) – відсутні

 

5. Бюджетна програма

 

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. грн)

2013 рік (затверджено)

2014 рік (план)

2015 рік (прогноз)

2016 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.

Завдання 0402. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій.

Завдання 0403. Покращення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію.

Завдання 0404. Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу.

1

6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

0433

36656,5

60,0

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові обсяги асигнувань, необхідні для виконання визначених загальнодержавних завдань:

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. грн)

2013 рік (затверджено)

2014 рік (план)

2015 рік (прогноз)

2016 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Граничний обсяг

Необхідно додатково (+)

Індикативні прогнозні показники

Необхідно додатково (+)

Індикативні прогнозні показники

Необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401. Здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.

Завдання 0402. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій.

Завдання 0403. Покращення стану поточних розрахунків за куповану на ОРЕ електроенергію.

Завдання 0404. Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості на ринку природного газу.

1

6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

0433

36656,5

60,0

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Очікуванні результати

 

У 2014 році за результатами виконання запланованих завдань очікується:

зменшення кількості планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів підприємницької діяльності з метою поліпшення умов ведення бізнесу;

зменшення фактичних витрат в мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом порівняно з нормативними, сприятиме покращенню ефективності діяльності енергопостачальних компаній;

покращення платіжної дисципліни та зменшення рівня заборгованості за куповану електричну енергію;

зменшення рівня заборгованості за купований природний газ, сприятиме подальшому реформуванню галузі та залученню приватних інвестицій в галузь;

зменшення нормативних витрат газу, що покращить показники ефективності діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств;

забезпечення споживачів (зокрема, побутових) приладами обліку природного газу, що сприятиме підвищенню ефективності споживання природного газу та впровадженню енергозберігаючих технологій.

У 2015 та 2016 роках очікується:

створення нормативно-правової бази та інших передумов для впровадження повномасштабного ринку електричної енергії;

досягнення стовідсоткового забезпечення приладами обліку природного газу населення, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі.

усунення несприятливих чинників роботи окремих елементів ринку природного газу, що створить передумови для його реформування.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики