Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ


ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за 2013 рік

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»


Інформація про бюджет

за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

за 2013 рік

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2013 рік

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2013 рік

план на 2013 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2013 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

в т. ч.

36656,

36494,

237,

124,

36894,2 

36618,7

6371010

637

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

36656,5 

36494,3 

237,7 

124,4 

36894,2 

36618,7

2110

 

 

25576,8

25576,8 

-

-

25576,8

25576,8 

2120

 

 

9091,4

9091,4

-

-

9091,4

9091,4

2200

 

 

1983,3

1824,6

218,7

106,3

2202,0

1930,9

2800

 

 

5,0

1,5

7,0

6,1

12,0

7,6

3000

 

 

-

-

12,0

12,0

12,0

12,0

в т. ч. за бюджетними програмами 

 

 

 

 

 

 

Код бюджетної програми 6371010

637

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики

36656,5 

36494,3 

237,7 

124,4 

36894,2 

36618,7

 

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер                                          О.Шилова

 

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 6371010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

за 2013 рік

 

 

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

Затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Кількість штатних одиниць

осіб

Указ ПрезидентаУкраїни від 23.11.2011 № 1059

412

 

412

403

 

403

-9

 

-9

1.2

Займана загальна площа

кв.м.

Картка обліку основних засобів

5665,9

 

5665,9

5665,9

 

5665,9

 

 

 

1.3

Загальна орендована площа

кв.м.

Договори оренди приміщень

1215,1

 

1215,1

1242,8

 

1242,8

27,7

 

27,7

1.4

Кількість службових автомобілів

од.

Картка обліку основних засобів

28

 

28

28

 

28

 

 

 

1.5

Кількість відряджень за кордон

од.

Журнал реєстрації наказів про відрядження працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

18

 

18

5

 

5

-13

 

-13

1.6

Кількість відряджень в межах України

од.

Журнал реєстрації наказів про відрядження працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

233

 

233

237

 

237

4

 

4

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кількість  виданих ліцензій

шт.

Ліцензійний реєстр

380

 

380

390

 

390

10

 

10

2.2

Кількість підготовлених та прийнятих нормативних, нормативно-правових актів

шт.

Журнал реєстрації постанов

2334

 

2334

2722

 

2722

388

 

388

2.3

Кількість проведених перевірок ліцензіатів щодо дотримання Умов та правил здійснення лізензованої діяльності

шт.

Звіти територіальних підрозділів НКРЕ

690

 

690

646

 

646

-44

 

-44

2.4

Отримано та опрацьовано кореспонденції

шт.

Журнал реєстрації кореспонденції

40700

 

40700

50437

 

50437

9737

 

9737

2.5

Надходження до бюджету за видані ліцензії НКРЕ

тис.грн

Зведений звіт Ф-9 НКРЕ

36106

 

36106

37114,3

 

37114,3

1008,3

 

1008,3

2.6

Кількість працівників, які підвищать кваліфікацію

шт.

Державне статистичне спостереження Звіт №9-ДС

8

 

8

15

 

15

7

 

7

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Кількість виданих ліцензій на одного працівника

шт.

Ліцензійний реєстр

1

 

 

1

 

 

 

 

 

3.2

Кількість розроблених та прийнятих нормативних, нормативно-правових актів на одного працівника

шт.

Журнал реєстрації постанов

5,7

 

 

6,7

 

 

1

 

 

3.3

Кількість проведених перевірок ліцензіатів на одного працівника

од.

Звіти територіальних підрозділів

1,7

 

 

1,6

 

 

-0,1

 

 

3.4

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника

шт.

Журнал реєстрації кореспонденції

98,8

 

 

125,2

 

 

26,4

 

 

3.5

Середня вартість людино/дня на закордонне відрядження

тис. грн

Журнал реєстрації закордонних відряджень, авансові звіти

2,2

 

 

7,7

 

 

5,5

 

 

3.6

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

тис. грн

Акти наданих послуг

1,2

 

 

1,7

 

 

0,5

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

відс.

Журнал реєстрації кореспонденції

99,9

 

 

100

 

 

0,1

 

 

4.2

Рівень усунених порушень, виявлених при перевірці ліцензіатів

відс.

Реєстр розпоряджень, звіти територіальних підрозділів

100

 

 

100

 

 

 

 

 

4.3

Рівень погашеної кредиторської заборгованості зареєстрованої у органах ДКСУ станом на 01.01.2013

відс.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7Д)

100

 

 

100

 

 

 

 

 

4.4

Зміна суми надходжень до бюджету отриманих за видані ліцензії НКРЕ у порівнянні з попереднім роком

відс.

Зведений звіт Ф-9 НКРЕ, річний фінансовий звіт

7,1

 

 

2,9

 

 

-4,2

 

 

4.5

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

відс.

Журнал реєстрації постанов

97

 

 

97

 

 

 

 

 

4.6

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році

відс.

Державне статистичне спостереження Звіт №9-ДС

100

 

 

175

 

 

75

 

 

 

 

Мета: реалізація єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної і теплової енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів.

 

Завдання: державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти та нафтопродуктів; сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання; забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері енергетики та нафтогазовому комплексі; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій; захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

 

Скорочена інформація про бюджет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за 2013 рік у відповідності зі статтею 28 Бюджетного кодексу України та Вимогами до публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489, офіційно опублікована 25.02.2014 в № 2 «Інформаційного бюлетеня НКРЕ» - офіційному друкованому виданні Комісії.

 

Публічне представлення інформації про виконання бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики" за 2013 рік відбудеться на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у формі відкритого слухання 13.03.2014.

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер                                          О.Шилова

 

25.02.2014

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики