Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

29.01.2014                   № 578/26/47-14

 

На № 60 від 29.11.2013

 

Громадська Рада при Закарпатській

обласній державній адміністрації

м. Ужгород

 

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.01.2014 № 239/1/1-14 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист Громадської Рада при Закарпатській обласній державній адміністрації від 29.11.2013 № 60 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до положень частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії" орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб'єкта природної монополії враховує: витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті); податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки.

Згідно з положеннями абзацу першого пункту 3.7.3 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433 (із змінами), тарифи на передачу електроенергії визначаються таким чином, щоб забезпечити ліцензіатом достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

Непередбачуваність рішень замовника щодо приєднання електроустановок певної потужності в тому чи іншому регіоні створює умови, за яких методологічно неможливо передбачити перспективний розвиток місцевих (локальних) електричних мереж та обґрунтувати електропередавальній організації відповідні витрати на розвиток електричних мереж.

Отже, затратний метод формування тарифу на передачу електричної енергії передбачає лише врахування витрат на утримання та обслуговування існуючих електричних мереж і, відповідно, електропередавальні організації не мають у структурі тарифу на передачу електричної енергії коштів для реконструкції електричних мереж, необхідних для приєднання нових споживачів (збільшення потужності існуючих).

В інвестиційну складову тарифу на передачу електричної енергії включаються витрати на нове будівництво, реконструкцію та модернізацію електричних мереж за пооб'єктним переліком. При цьому цей перелік не передбачає приєднання нових споживачів, а лише передбачає виконання заходів з реконструкції та модернізації електричних мереж, що пов'язані з приведенням існуючих електричних мереж електропередавальних організацій до належного технічного стану.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" № 5021-VI, який набрав чинності з 01 січня 2013 року (далі – Закон про приєднання), передбачає окремі порядки приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від електричних мереж електропередавальних організацій ("стандартне" та "нестандартне" приєднання).

Приєднання, яке не підпадає під "стандартне", реалізовуватиметься відповідно до проектно-кошторисної документації, розробку якої забезпечуватиме безпосередньо замовник. Проектно-кошторисна документація узгоджуватиметься з електропередавальною організацією.

Отже, замовник матиме реальний контроль за обсягом робіт, необхідних для приєднання його електроустановок, і, відповідно, контроль за вартістю цих робіт.

Таким чином, окрім введення спрощеної процедури для "стандартних" приєднань, Законом про приєднання та Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 08.02.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (далі – Правила), передбачений максимально спрощений та прозорий порядок "нестандартного" приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Положеннями статті 172 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871 (далі – Методика), і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.

Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 Закону України "Про електроенергетику", визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до Методики з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.

Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовій тарифу на передачу електричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п'яти років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу електричної енергії резерву потужності у місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу електричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум.

Крім того, відповідно до положень частини третьої статті 18 Закону України "Про електроенергетику", кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання, як поворотна фінансова допомога замовників обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією для приєднання електроустановок замовників. Розвиток електричних мереж електропередавальної організації має узгоджуватися з планами забудови відповідної території.

Згідно з положеннями Закону про приєднання, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок мають бути обґрунтовані витратами на будівництво згідно з проектом та розраховані згідно з Методикою.

Одночасно слід зазначити, що постановою НКРЕ від 25.12.2012 № 1695 (із змінами) (далі – Постанова) затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2013 рік, які розраховані на підставі фактичних витрат на будівництво електричних мереж.

Так, на сьогодні ринкова вартість будівництва повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ на відстань 300 метрів становить близько 70 тис. гривень. При цьому, наприклад, у разі приєднання приватного житлового будинку, який розташований від діючих мереж електропередавальної організації на відстані, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із замовленою до приєднання потужністю 10 кВт (однофазне приєднання, ступінь напруги в точці приєднання та в точці забезпечення потужності – 0,22 кВ, ІІІ категорія надійності, сільська місцевість), замовник отримував у 2013 р. від електропередавальної організації платну послугу зі стандартного приєднання, вартість якої становила 7600,00 грн. (без ПДВ).

Разом з тим орієнтовна ринкова вартість будівництва приватного житлового будинку без оздоблювальних матеріалів та внутрішніх робіт на сьогодні становить близько 200 тис. грн., що більш ніж у 20 разів дорожче плати за стандартне приєднання вищевказаного середньостатистичного приватного житлового будинку.

Для довідки: постановою НКРЕ від 05.12.2013 № 1529 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік" затверджені ставки плати за стандартне приєднання електроустановок на 2014 р. у розмірі, який на 5% нижче, ніж величини діючих ставок плати за стандартне приєднання на 2013 р.

Крім того, слід зауважити, що у структурі тарифів на передачу електричної енергії і, відповідно, у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію не враховані витрати на розвиток електричних мереж, пов'язаний із новими приєднаннями електроустановок замовників (збільшення потужності існуючих), а враховані, зокрема, витрати на експлуатацію та утримання в належному технічному стані існуючих електричних мереж електропередавальних організацій.

Отже, ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя встановлені на економічно обґрунтованому рівні та включають обґрунтовані витрати на розвиток електричних мереж.

Крім того, результатами законодавчого впорядкування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж (після прийняття Закону про приєднання та відповідних нормативно-правових актів – з 01.01.2013) є зменшення кількості процедур з 12-ти до 5-ти (при стандартному приєднанні), скорочення термінів приєднання з 285-ти днів до 42 (при стандартному приєднанні – 1-й ступінь стандартного приєднання), а також зниження вартості приєднання для 1-го ступеня стандартного приєднання з 1460 грн/1 кВт до 950 грн/1 кВт – ↓35%.

Додатково повідомляємо, що Постанова, Правила та Методика прийняті НКРЕ на виконання вимог Закону про приєднання, а їх чинна редакція відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме, Закону України "Про електроенергетику", що підтверджується правовою експертизою Міністерства юстиції України, проведеною під час державної реєстрації Постанови, Правил та Методики.

Враховуючи вищенаведене, з метою виконання вимог Закону про приєднання, встановлення єдиної прозорої процедури визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища "Doing Business" 2014, який щорічно складається Всесвітнім банком (ВБ) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), НКРЕ прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок приєднання електроустановок до електричних мереж.

Таким чином, прийняття пропозиції Громадської Ради при Закарпатській обласній державній адміністрації щодо визнання Постанови, Правил та Методики такими, що втратили чинність, і, відповідно, скасування плати за приєднання призведе до невиконання вимог Закону про приєднання, що є недопустимим, а також створить передумови для зниження позиції України в рейтингу Світового банку "Doing Business" 2014.

Крім того, на даний час успішно завершено тисячі приєднань до електричних та газових мереж, в ході здійснення яких, правовідносини між суб'єктом природної монополії та замовником регулювались законодавством, яке набрало чинності після 01 січня 2013 року. Отриманий досвід свідчить про встановлення прозорого механізму формування плати за приєднання, а також забезпечення чіткого порядку приєднання до електричних та газових мереж.

 

Член Комісії                                        Ю.Власенко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики