Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№ 1 від 26.02.2014

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38022261;

1.3. Місцезнаходження: вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03680;

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

Сус-Бойко Світлана Миколаївна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності; вул. Смоленська, 19, м. Київ; тел. (044) 204-70-62, факс (044) 277-30-07, e-mail: Susboiko@nerc.gov.ua;

Максюк Володимир Михайлович, заступник начальника управління справами - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та господарського обслуговування; вул. Смоленська, 19, м. Київ; тел. (044) 204-70-04, факс (044) 277-30-29, e-mail: Maksuk@nerc.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, код ЄДРПОУ 38022261.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 80.10.1 – послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони);

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - ;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03680;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2014 р.

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua;

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.nerc.gov.ua;

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 183953, «ВДЗ» № 85 (828), від 28.10.2013, 14102013/569261614;

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон): - ;

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 214156, «ВДЗ» № 97 (840) від 09.12.2013, 04122013/538797309;

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 237887, «ВДЗ» № 103 (846) від 30.12.2013, 24122013/504028662;

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -.

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два);

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- приватне підприємство «Конгрес. Технології безпеки»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001»;

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- 36214268;

- 31627882;

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- вул. Бориса Гмирі, буд. 1/2, кв. 1, м. Київ, 02140;

- вул. Володі Дубініна, буд. 12/12, оф. 3, м. Київ, 03040.

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):

27.11.2013 до 09 год. 30 хв.;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):

27.11.2013, 15 год. 00 хв.;

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві);

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): - ;

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

Назва учасника

Загальна ціна, грн

Приватне підприємство «Конгрес. Технології безпеки»

227 199, 60 без ПДВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001»

206 010,00 без ПДВ

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: - .

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 206 010, 00 грн без ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 227 199, 60 грн без ПДВ;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 206 010 грн 00 коп. (двісті шість тисяч десять грн 00 коп.) без ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 04.12.2013.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001»;

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31627882;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Володі Дубініна, буд. 12/12, офіс 3, м. Київ, 03040; (044) 577-24-13.

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 24.12.2013; 206 010 грн 00 коп. (двісті шість тисяч десять грн 00 коп.) без ПДВ;

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): - .

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): - .


12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: - ;

12.2. Причини: - .

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

- приватне підприємство «Конгрес. Технології безпеки»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001»;

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: - ;

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- приватне підприємство «Конгрес. Технології безпеки»;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001»;

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: - .

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Для закупівлі – «Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони)» застосована процедура відкриті торги.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалася за критерієм  ціна.

Максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнювала 100 балів.

Розрахунок оцінки здійснювався за формулою: Iобчисл=(Cminобчисл)*100,

де: Iобчисл - інтегрована оцінка пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється;

Собчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється (з врахуванням виправлених арифметичних помилок);

Cmin - ціна пропозиції конкурсних торгів з найнижчою ціною;

100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”.

За результатами оцінки пропозицій: приватне підприємство «Конгрес. Технології безпеки» - 91 балів, товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001» - 100 бали.

Отже, найбільш економічно вигідною визнано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Ірбіс 2001», яку і акцептовано.

Запитів щодо роз’яснень змісту документації конкурсних торгів від Учасників не надходило.

До документації конкурсних торгів на закупівлю «Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони)» зміни не вносилися.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

 

Теличко К. І.

Член Комісії, голова Комітету з конкурсних торгів

 

Процун О.В.

Заступник начальника управління-начальник фінансово-економічного відділу управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови Комітету з конкурсних торгів

 

Максюк В. М.

 

Заступник начальника управління-начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та господарського обслуговування управління справами, член Комітету

 

Виноградов О. О.

Начальник відділу транспортного забезпечення управління справами, член Комітету

 

Проноза Г.С.

Головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правового забезпечення та представництва в судах юридичного управління, член Комітету

 

Верес О. Г.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, член Комітету

 

Волошина О. В.

Заступник начальника відділу з питань документообігу та архівної справи управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи, член Комітету

 

 

Член Комісії,

Голова Комітету з конкурсних торгів                                                               К. Теличко

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики