Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

25.09.2014                   34

Київ

 

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРПРОМІНВЕСТ» у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні Комісії, яке проводилось у формі відкритого слухання, 25 вересня 2014 року розглянула питання про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРПРОМІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЛІДЕРПРОМІНВЕСТ», Товариство) ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, одним із документів, який має надати заявник, є документ, що підтверджує достатність власних активів суб’єкта господарювання у заявлених обсягах.

Згідно з підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 13.01.2010 № 10 (далі – Ліцензійні умови), провадження господарської діяльності з постачання газу за нерегульованим тарифом можливе при дотриманні ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу.

Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29.07.1999 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності» (далі – Постанова) визначено, що показники нормативів достатності власних активів, розраховані для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, повинні відповідати цим нормативам. Якщо підприємство не дотримується вимог хоча б одного з нормативів, затверджених цією постановою, то воно повинне надати Комісії додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору на відкриття кредитної лінії, що підтверджує відповідність затвердженим нормативам.

На підставі даних балансу ТОВ «ЛІДЕРПРОМІНВЕСТ» станом на 30.06.2014 показники нормативів достатності власних активів не відповідають нормативам достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності, затверджених Постановою.

У цьому випадку відповідно до пункту 2 цієї ж Постанови Товариством (Позичальник) було надано додаткові фінансові гарантії у вигляді Генеральної кредитної  угоди від 28.08.2014 № 39 (далі – Угода), укладеної з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – Банк).

Згідно з положенням пункту 1.1 Угоди, Банк, на підставі цієї ж Генеральної угоди зобов’язується надати Позичальнику кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених у Кредитних договорах, Договорах про відкриття кредитної лінії, Договорах про надання овердрафту за поточним рахунком, укладених у рамках цієї Генеральної угоди і які є додатками та невід’ємними частинами цієї Генеральної угоди. 

Разом з тим, копій Кредитних договорів, Договорів про відкриття кредитної лінії, Договорів про надання овердрафту за поточним рахунком Товариством надано не було.

На підставі зазначеного Комісія дійшла висновку, що заявник не відповідає згідно з поданими документами вимогам підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У зв’язку з вищезазначеним, відповідно до абзацу третього частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕРПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37981631, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська, буд. 96) у видачі ліцензії на право провадження  господарської  діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв’язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

 

Голова Комісії                                      В.Демчишин

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики