Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  
    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494)

 

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕ від 31.01.2014 № 87)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

05.07.2012                   № 849

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25.07.2012 за № 1250/21562

 

Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

 

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), що додається.

2. Власникам природного газу та суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату      В.Павленко

 

В.о. Голови Антимонопольного комітету України                                                   Р.Кузьмін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

05.07.2012 № 849

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25.07.2012 за № 1250/21562

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

_____________                                                                       ___________

                     (місце укладення)                                                                            (дата)

 

____________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

(далі – Продавець) в особі ________________________________________,

                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ______________________________________________,

                                                                       (довіреність або установчі документи)

з однієї сторони, і гарантований постачальник (далі – Покупець)

____________________________________________________________________

(найменування, організаційно-правова форма суб'єкта господарювання)

в особі _______________________________________________, який діє на

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підставі ________________________________________________, з другої

(довіреність або установчі документи)

сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

I. Предмет Договору

 

1.1. За Договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю у _______ році природний газ (далі – газ), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору.

1.2. Газ, що продається за Договором, використовується Покупцем виключно для подальшої реалізації ______________________ (далі – споживачі Покупця).

 

II. Кількість та якість газу

 

2.1. Продавець передає Покупцеві у __________ році газ в обсязі до ________ тис. куб. м (_________________________________________), у тому числі по місяцях кварталів (тис. куб. м):

 

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

січень

 

квітень

 

липень

 

жовтень

 

лютий

 

травень

 

серпень

 

листопад

 

березень

 

червень

 

вересень

 

грудень

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

 

 

2.1.1. Обсяги газу, що планується передати за Договором (далі – планований обсяг), можуть змінюватися Сторонами протягом місяця продажу.

2.1.2. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) від узгодженого Сторонами згідно з пунктом 2.1 Договору планованого обсягу продажу газу без коригування планованого обсягу.

2.2. Добовий розподіл планованого обсягу продажу газу здійснюється рівномірно, виходячи з середньодобового обсягу передачі газу (далі – середньодобовий обсяг передачі). Середньодобовий обсяг передачі визначається шляхом ділення планованого обсягу продажу газу на кількість днів у відповідному місяці.

2.3. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: (t) = 20 ºС, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

2.4. Якість газу, який передається Продавцем Покупцеві в пунктах приймання-передачі, указаних у пункті 3.1 Договору, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".

 

ІІІ. Порядок та умови передачі газу

 

3.1. Продавець передає Покупцю газ у загальному потоці газу:

у разі передачі газу власного видобутку – у пунктах приймання-передачі газу від газодобувних підприємств та від підземних сховищ газу (далі – ПСГ) у газотранспортну систему;

у разі передачі імпортованого газу – у пунктах приймання-передачі газу на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією, та в пунктах приймання-передачі газу з ПСГ в газотранспортну систему.

Право власності на газ переходить від Продавця до Покупця в пунктах приймання-передачі. Після переходу права власності на газ Покупець несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності на газ.

3.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше як ± 5,0 (п'ять) відсотків.

При необхідності відступу від середньодобової норми Продавцем і Покупцем установлюється нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками.

3.3. Приймання-передача газу, переданого Продавцем Покупцеві у відповідному місяці продажу, оформлюється актом приймання-передачі газу.

3.4. Не пізніше 10-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу, Покупець зобов'язується надати Продавцеві підписані та скріплені печаткою Покупця два примірники акта приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу, його фактична ціна та вартість. Продавець не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу, зобов'язується повернути Покупцеві один примірник оригіналу акта, підписаного уповноваженим представником та скріпленого печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта. Підписаний акт є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

3.5. Корегування планованих обсягів газу оформляється Покупцем у вигляді заявки.

 

IV. Порядок обліку газу

 

4.1. Кількість газу, яка подається Покупцеві, визначається за показами комерційних вузлів обліку газу споживачів Покупця або за Нормами споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1996 року № 619, у разі використання газу побутовими споживачами за відсутності в них газових лічильників.

4.2. При використанні споживачами Покупця вузлів обліку газу із застосуванням лічильника газу обсяг спожитого ними газу визначається за результатами вимірювань у діапазоні об'ємних витрат від мінімальної Qmin до максимальної Qmax (у межах роботи лічильника з нормованими похибками вимірювань). При роботі лічильника в діапазоні витрат газу, менших за Qmin, до розрахунків приймається значення, що дорівнює Qmin.

4.3. При використанні споживачами Покупця побутових лічильників, які не оснащені термометрами та монометрами, при розрахунках витрат газу приймається коефіцієнт корегування Ккр, який залежить від фактичного розміщення лічильника та визначається згідно з Методикою приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженою наказом Міністерства  палива та  енергетики  України від 26 лютого 2004 року № 116, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 березня  2004 року за № 346/8945.

4.4. Комерційні вузли обліку встановлюються на межі балансової належності газопроводів споживачів Покупця. У разі розташування вузлів обліку до межі балансової належності споживачів Покупця витрати і втрати газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до точки балансового розмежування, віднімаються від загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку.

У разі розташування вузлів обліку за межею балансової належності споживачів Покупця витрати і втрати газу, які виникають від точки балансового розмежування до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку.

4.5. Розрахунки втрат і витрат проводяться відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року № 264, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за № 570/7891 та № 571/7892 відповідно (із змінами).

 

V. Ціна газу

 

5.1. Ціна (граничний рівень ціни) на природний газ установлюється НКРЕ.

5.2. Ціна за 1000 куб. м природного газу на момент укладення Договору становить __________ грн без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

До сплати ціна за 1000 куб. м природного газу – __________ грн, крім того, ПДВ – __ % (______ грн), усього з ПДВ – _______________ грн.

5.3. У разі зміни НКРЕ ціни на природний газ вона є обов’язковою для Сторін за Договором з моменту введення її в дію, про що Сторонами підписується додаткова угода до Договору.

5.4. Загальна сума вартості природного газу за Договором складається із сум вартості місячних поставок газу.

 

VI. Порядок та умови проведення розрахунків

 

6.1. Оплата за газ здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами у національній валюті шляхом 100 % поточної оплати протягом місяця поставки.

У разі неповної оплати остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється Покупцем протягом 5-ти календарних днів після підписання Сторонами акта приймання-передачі газу за розрахунковий місяць.

6.2. Оплата за газ здійснюється з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Покупця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Продавця відповідно до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" кожного банківського дня розрахункового місяця згідно з нормативами розподілу коштів, затвердженими відповідною постановою НКРЕ, та зараховується як оплата за газ, поставлений Продавцем Покупцю в тому самому місяці, у якому надійшли кошти.

За наявності заборгованості за попередні періоди Покупець перераховує кошти з поточного рахунка на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Продавця.

6.3. При невиконанні Покупцем вимог, передбачених пунктом 6.1 Договору, Продавець має право обмежити передачу газу Покупцеві або припинити передачу газу до повного погашення заборгованості за переданий газ за Договором.

6.4. Сторони погоджуються, що Покупець не зазначає призначення платежу лише у випадку перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Покупця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Продавця. У всіх інших випадках посилання на призначення платежу та розрахунковий період є обов'язковими.

6.5. Сторони погоджуються, що сума, яка була сплачена Покупцем понад вартість фактично отриманого газу за розрахунковий місяць, зараховується Сторонами як погашення заборгованості Покупця перед Продавцем за минулі періоди за Договором, а у випадку відсутності простроченої заборгованості за Договором сума, яка була сплачена Покупцем понад вартість фактично отриманого газу за розрахунковий місяць, зараховується Продавцем як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць.

6.6. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Покупцем та акта приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з дня винесення вимоги однією із Сторін.

 

VII. Відповідальність Сторін

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором.

7.2. У разі невиконання Покупцем умов пункту 6.1 Договору Покупець зобов'язується (крім суми заборгованості) сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Неустойка нараховується Продавцем протягом шести місяців, що передують дню звернення з вимогою, претензією, позовом.

7.3. Продавець не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.

 

VIII. Форс-мажор

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

8.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцеві за газ, який був поставлений до їх виникнення.

 

IX. Порядок вирішення спорів

 

9.1. Спори (розбіжності) за Договором вирішуються за домовленістю Сторін.

9.2 У разі невладнання спорів (розбіжностей) за Договором за домовленістю Сторін спір передається на вирішення до суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

X. Інші умови

 

10.1. Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

10.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 5-денний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

10.4. Сторони Договору є платниками податків _______________________

                                                                       (статус платника податків)

відповідно до чинного законодавства України.

У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

 

XI. Строк дії Договору

 

Договір набуває чинності з ______________ року і діє в частині реалізації газу до _____________ року, а в частині проведення розрахунків за газ – до повного погашення заборгованості.

 

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Продавець

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Телефон:_________________________

Факс:____________________________

М.П.

______________/__________________

(посада,підпис)    (ініціали, прізвище)

______________________20____ року

 

Покупець

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Телефон:_________________________

Факс:____________________________

М.П.

______________/__________________

(посада,підпис)    (ініціали, прізвище)

______________________20____ року

 

 

 

Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу                                    Т.Рябуха

 

 

 

Опубліковано 16.08.2012 на веб-сайті газети "Урядовий кур'єр"

http://ukurier.gov.ua у розділі "Офіційно" / підрозділі "Нормативні акти міністерств і відомств"

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 13.08.2012, № 59, ст. 2396

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики