Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

17.09.2012                   № 627

Київ

 

Про затвердження Процедури проходження заяв про видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката або копії) ліцензій у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

Відповідно до Законів України «Про електроенергетику та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» з метою встановлення процедури проходження заяв про видачу ліцензій у сферах електроенергетики і теплопостачання, нафтогазовому комплексі, впорядкування діловодства з питань ліцензування та підготовки документів до розгляду на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Процедуру проходження заяв про видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката або копії) ліцензій у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії Усатюка Д.В.

 

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

17.09.2012627

 

ПРОЦЕДУРА 

проходження заяв про видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката або копії) ліцензій у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

1. Управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи:

1.1. Приймає та реєструє заяви та додані до них документи за описом (додаток).

Працівник відділу з питань документообігу та архівної справи, на якого покладено обов’язки прийому та реєстрації заяв, надає заявнику копію зазначеного опису.

Відмітка про надходження заяв до НКРЕ проставляється за допомогою автоматичного нумератора на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля опису та оригіналу заяви. Елементами зазначеного реквізиту є повна назва НКРЕ, реєстраційний індекс, дата (у разі потреби – година і хвилини) надходження заяви.

1.2. Реєстрація поданих заяв для отримання (переоформлення, продовження дії, видачі дубліката або копії) ліцензії здійснюється з використанням абревіатур:

виробництво теплової енергії на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії  - ЛТ;

комбіноване виробництво теплової та електричної енергії - ЛТ;

виробництво електричної енергії - ЛЕ;

постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом - ЛЕ;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом - ЛЕ;

передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами - ЛЕ;

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - ЛЕ;

оптове постачання електричної енергії - ЛЕ;

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом - ЛГ;

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом - ЛГ;

розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ - ЛГ;

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами - ЛГ;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ - ЛГ;

транспортування нафти магістральними трубопроводами - ЛГ;

транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами - ЛГ.

1.3. У день отримання відповідної заяви передає прийняті документи управлінню ліцензування.

2. Управління ліцензування при отриманні зареєстрованої заяви та документів до неї:

2.1. Вносить відповідні відомості до журналу обліку заяв та виданих ліцензій по кожному виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у якому зазначаються відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката) ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката) ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.

2.2. Протягом двох днів з дня отримання документів надає їх на розгляд таких структурних підрозділів відповідно до їх компетенції:

юридичному управлінню – для надання висновку щодо відповідності заяви та документів до неї вимогам нормативно – правових актів;

управлінню генеруючих підприємств - для надання висновку щодо відповідності заяви та документів до неї заявленим характеристикам електро– та теплогенеруючого обладнання і можливості здійснення заявником вказаного у заяві виду господарської діяльності;

управлінню цінової політики в електроенергетиці та управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку - для надання висновку щодо відповідності розрахунку коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, тарифів на передачу (постачання за регульованим тарифом) електроенергії і можливості здійснення заявником вказаного у заяві виду господарської діяльності;

управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу - для надання висновку щодо відповідності розрахунку тарифів на транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами, на транспортування природного газу та його розподіл, на зберігання природного газу, на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, і можливості здійснення заявником вказаного у заяві виду господарської діяльності;

управлінню ліцензійного контролю та територіальних підрозділів - для надання висновку щодо наявності/відсутності у ліцензіата порушень ліцензійних умов.

управлінню з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності - для надання висновку щодо наявності/відсутності у ліцензіата заборгованості з поточної плати.

3. Юридичне управління, управління генеруючих підприємств, управління цінової політики в електроенергетиці, управління інвестиційної політики та технічного розвитку, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління енергоринку, управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів та управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше ніж через 5 робочих днів (для нафтогазового комплексу) та 15 календарних днів (для електроенергетики) з дати отримання від управління ліцензування заяви та доданих до неї документів здійснює аналіз зазначених матеріалів і надає управлінню ліцензування відповідні письмові висновки за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки.

4. Управління ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії.

5. Діловодство з питань ліцензування здійснюється окремо по кожному суб‘єкту господарської діяльності. Ліцензійній справі присвоюється порядковий номер. Нумерація проводиться у валовому порядку, починаючи з № 1.

У разі отримання документів для переоформлення ліцензії (продовження дії, видачі дубліката ліцензії), виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі – Комісія), кожна справа матиме подвійну нумерацію: порядковий номер справи та порядковий номер, присвоєний Комісією, що зазначається в дужках.

6. Після прийняття НКРЕ рішення про видачу (переоформлення, продовження дії, видачу дубліката або копії) ліцензії управління ліцензування:

оформлює для передачі на зберігання до відомчого архіву НКРЕ перший примірник справи, засвідчений в установленому порядку;

один примірник справи, у разі потреби, залишає в управлінні ліцензування;

інші примірники справи повертає суб’єкту господарської діяльності.

 

 

Начальник управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

 

Додаток

до Процедури проходження заяв

про видачу (переоформлення,

продовження дії, видачу дубліката

або копії) ліцензій у Національній комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері енергетики

 

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ____________ від ___________

 

 

на провадження ___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              (вид діяльності)

від _______________________________________________________________________________________________________

                 (найменування суб’єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані  - для фізичної особи – підприємця)

 

 

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний підсумок документів ______________________________________

 

 

Документи здав                 ________      ____________________________________

                                                 (підпис)             (ініціали та прізвище посадової особи)

 

 

 

Документи перевірив та прийняв   ________      ____________________________________

                                                                    (підпис)                    (ініціали та прізвище посадової особи)

 

 

”_____” _______________ 2012 р.             год. _____ хв. _____

 

М.П.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики