Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ПОСТАНОВА

12.12.2013                   № 1583

Київ

 

Про затвердження Змін до інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЕ

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України  від 04 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Зміни до інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЕ, затверджених постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, що додаються.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

12.12.2013 № 1583

 

ЗМІНИ

до інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЕ

 

1. Пункт 2 позиції 2 «Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання» Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на транспортування нафти магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, викласти в такій редакції:

«2. Документи, визначені пунктом 14 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

- копії установчих документів;

- копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; 

- за підписом керівника суб'єкта господарювання:

- перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

- відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- інформація про наявність дозволів  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- розрахунок тарифів на транспортування нафти  магістральними трубопроводами в установленому порядку.

Заява та додані до неї документи подаються до НКРЕ особисто або через уповноважений ним орган чи особу та приймаються за описом (http://www.nerc.gov.ua/?id=4692), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.».

2. Пункт 2 позиції 2 «Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання» Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, викласти в такій редакції:

«2. Документи, визначені пунктом 14 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

- копії установчих документів;

- копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- за підписом керівника суб'єкта господарювання:

- перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

- відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- інформація про наявність дозволів  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- розрахунок тарифів на транспортування нафти  магістральними трубопроводами в установленому порядку.

Заява та додані до неї документи подаються до НКРЕ особисто або через уповноважений ним орган чи особу та приймаються за описом (http://www.nerc.gov.ua/?id=4692), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.».

3. Пункт 2 позиції 2 «Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання» Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, викласти в такій редакції:

«2. Документи, визначені пунктом 14 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

- копії установчих документів;

- копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

за підписом керівника суб'єкта господарювання:

- перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення на території провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ між заявником - суб'єктом господарювання та ліцензіатами з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та/або розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі в точках розмежування балансової приналежності трубопроводів;

- відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;

 - за підписом керівника суб'єкта господарювання інформація про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- розрахунок тарифів на транспортування природного газу в установленому порядку.

Заява та додані до неї документи подаються до НКРЕ особисто або через уповноважений ним орган чи особу та приймаються за описом (http://www.nerc.gov.ua/?id=4692), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.».

4. Пункт 2 позиції 2 «Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання» Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затвердженої постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, викласти в такій редакції:

«2. Документи, визначені пунктом 14 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

- копії установчих документів;

- копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

за підписом керівника суб'єкта господарювання:

- перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення на території провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ між заявником - суб'єктом господарювання та ліцензіатами з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та/або розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі в точках розмежування балансової приналежності трубопроводів;

- відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;

- за підписом керівника суб'єкта господарювання інформація про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- розрахунок тарифів на транспортування природного газу в установленому порядку.

Заява та додані до неї документи подаються до НКРЕ особисто або через уповноважений ним орган чи особу та приймаються за описом (http://www.nerc.gov.ua/?id=4692), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.».

5. Пункт 2 позиції 2 «Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання» Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, затвердженої постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 337, викласти в такій редакції:

«2. Документи, визначені пунктом 16 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- розрахунок тарифів на зберігання природного газу в установленому порядку.

Заява та додані до неї документи подаються до НКРЕ особисто або через уповноважений ним орган чи особу та приймаються за описом (http://www.nerc.gov.ua/?id=4692), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.».

 

Начальник управління ліцензування                                        Ю.Антонюк

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2011-2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики