Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

05.03.2014                   № 1344/26/47-14

 

Мешканцям с. Пристроми

Київська обл.,

Переяслав-Хмельницький р-н

 

ПАТ "Київобленерго"

 

Шановні мешканці с. Пристроми!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула колективне звернення мешканців села Пристроми, Переяслав-Хмельницького району, Київської області від 16.12.2013 та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до положень пунктів 49 - 52 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (із змінами) (далі - ПКЕЕН), у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2).

Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.

У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.

У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.

Звертаємо увагу, відповідно до пункту 4 ПКЕЕН у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому, загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Також звертаємо увагу ПАТ «Київобленерго», що відповідно до пунктів 45 та 46 ПКЕЕН у разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929, одним із завдань Держенергонагляду є здійснення в межах своєї компетенції нагляду, зокрема, за технічним станом та організацією експлуатації електричних установок та мереж суб'єктів електроенергетики і споживачів електричної енергії, і за відповідністю показників якості електричної енергії - вимогам нормативних документів.

Таким чином, з метою вирішення питання щодо здійснення контролю за показаннями якості електричної енергії та технічним станом електричних установок і мереж рекомендуємо Вам звертатися до Держенергонагляду.

 

З повагою

Член Комісії                                        Ю.Власенко

[повернутись]