Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

22.07.2014                   № 4401/13/47-14

 

Депутату Новодністровської міської ради

О-о О.І.

 

Шановна О-о О.І.!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі - НКРЕ) розглянула Ваше депутатське звернення від 04.07.2014 щодо застосування тарифів на електричну енергію населенню, яке проживає в місті Новодністровськ Чернівецікої обл., в багатоквартирних будинках, які газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1324-р «Про додаткові заходи щодо енергозабезпечення населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом», НКРЕ рекомендовано затвердити для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів, не газифікованих природним газом, і у яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, тариф на електричну енергію на рівні, що встановлений для населення, яке проживає в будинках, обладнаних в установленому порядку кухонними електроплитами, електроопалювальними установками.

Відповідно до пункту 2.1.2 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 599/20912 (далі - Порядок) для цілей цього Порядку до багатоквартирних будинків належать житлові будинки з трьома та більше квартирами (будинки багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, будинки житлові готельного типу), а також спарені або зблоковані житлові будинки з трьома та більше квартирами, крім гуртожитків, готелів, туристичних баз, таборів, будинків відпочинку, відокремлених житлових будинків садибного типу (міських, позаміських, сільських), вілл, дач, будинків для персоналу лісового господарства, літніх будинків для тимчасового проживання, садових будинків.

Підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – державна інспекція).

Державна інспекція звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.

Акт складається в довільній формі у чотирьох примірниках, один з яких надається відповідному ліцензіату, другий – відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, третій – органу місцевого самоврядування, а четвертий – залишається у державній інспекції. Копію акта державна інспекція надає територіальному підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні.

Державна інспекція не рідше одного разу на рік звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках, та у разі отримання інформації про газифікацію природним газом та/або функціонування систем централізованого теплопостачання в певних багатоквартирних будинках державна інспекція інформує ліцензіата про припинення дії попередньо виданого акта (або його частини).

Відповідний тариф для зазначеної категорії має застосовуватися з наступного розрахункового періоду після складання відповідного акта державною інспекцією.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 497 (із змінами), (далі – Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 598/20911, населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, відпуск електроенергії проводиться відповідно до пункту 1.5 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню.

Також слід зазначити, населенню, яке проживає в квартирах, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), відпуск електроенергії проводиться відповідно до пункту 1.4 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню.

Щодо встановленого порядку обладнання житлових будинків електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проект – документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Згідно з пунктом 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (далі – ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 ПТЕЕС, уведення в експлуатацію – це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку, таким чином на думку Комісії встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, підтверджується документами про уведення в експлуатацію відповідних установок.

З урахуванням наведеного, на думку НКРЕ, за наявності проектної документації на об’єкт архітектури (будинок) або для квартири – технічного паспорту БТІ, відповідно до яких об’єкт архітектури (будинок) або квартира обладнано електроопалювальними установками та/або кухонними електроплитами, такий об’єкт архітектури (зокрема будинок) або квартиру слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.

Відносини, які виникають між споживачами електричної енергії та енергопостачальною компанією, регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (із змінами) (далі – Правила), згідно з якими об'єкт споживача – житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах власності або користування.

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).

Відповідно до пункту 4 Правил у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності.

У зв’язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об’єкта (будинку) або (квартири), для приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок якими обладнано об’єкт споживача.

Підставою для внесення змін у договір про користування є підтвердження проектною документацією закінченого будівництва або реконструкції та уведенням в експлуатацію в установленому порядку того, що житловий будинок в цілому або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

При цьому, у разі відсутності в проектній документації підтвердження факту обладнання житлового будинку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками, на думку Комісії, споживачу для внесення змін у договір щодо зміни тарифної групи необхідно належним чином внести зміни до проекту будинку (квартири), виконати переобладнання (реконструкцію) з подальшим уведенням в експлуатацію, після чого звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Проведення розрахунків за електричну енергію за відповідним тарифом застосовуються відповідно до договору про користування (або відповідних договорів).

З урахуванням вищенаведеного, обладнання об'єкта споживача електроплитами та/або електроопалювальними установками в установленому порядку, на думку Комісії, може бути здійснено згідно з такою процедурою:

1. Споживач самостійно або за участі проектної організації формує завдання на проектування обладнання власного об'єкта або його частини (окремої квартири) кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

2. Звернення до енергопостачальника з метою з'ясування необхідності збільшення потужності відносно зазначеної в договорі. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність частини приміщення об'єкта споживача, відносно зазначеної в договорі, не збільшується, енергопостачальник погоджує споживачу завдання на проектування (в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту), як вихідні дані на переобладнання об'єкта споживача (погоджує встановлення такого обладнання).

3. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, загальна потужність збільшується відносно зазначеної в договорі, споживач отримує у власника (балансоутримувача) об’єкта архітектури завдання на проектування, як вихідні дані на переобладнання внутрішньо-будинкової мережі багатоквартирного будинку. Споживач узгоджує зазначене завдання на проектування із енергопостачальником в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту.

4. Згідно з вихідними даними проектується переобладнання об'єкта споживача (квартири) та/або внутрішньобудинкових мереж.

5. Згідно з узгодженим проектом, здійснюється реконструкція, переобладнання або будівництво на об’єкті споживача (в квартирі) та/або внутрішньо-будинкових мереж.

6. За умови збільшення потужності об’єкта архітектури (будинку), власник (балансоутримувач) внутрішньо-будинкової електропроводки об'єкта архітектури (будинку) або споживач від імені власника (балансоутримувача) внутрішньо-будинкової електропроводки замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32.

7. Власниками відповідних об’єктів проводиться введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих  або  технічно переоснащених об’єктів.

8. Внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об’єкта споживача (квартири) кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою, енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію, як для населення:

яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості);

або, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості).

Додатково звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 40 Правил енергопостачальник безплатно дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії.

Отже, враховуючи зазначене вище, застосування тарифу на електричну енергію в багатоквартирних будинках міста Новодністровська відповідно до пункту 1.4 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, можливе за умови  обладнання зазначених будинків відповідно до  встановленого порядку.

Також звертаємо Вашу увагу, що тариф відповідно до пункту 1.5 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, застосовується лише за умови відсутності газифікації в будинках та не функціонування системи централізованого теплопостачання.

 

З повагою

Член Комісії                                         К.Теличко

[повернутись]